Imødegår trusler, datarisici og overtrædelse af regler i virksomheders SaaS-programmer

Aperture giver komplet indsigt i og håndhævelse på detailniveau af bruger-, mappe- og filaktiviteter i Dropbox med henblik på at imødegå datarisici og overtrædelse af regler og bestemmelser.

pladsholder

Aperture udvider Next Generation Security Platform fra Palo Alto Networks til også at omfatte Dropbox. Integrationen mellem Aperture og Dropbox giver komplet indsigt i alle bruger-, mappe- og filaktiviteter med detaljeret analyse af brugen for at imødegå datarisici og overtrædelse af regler og bestemmelser. Den omfatter også detaljeret, kontekstafhængig politikkontrol i Dropbox, der har til formål at sikre overholdelse og sætte brugere og data i karantæne i tilfælde af overtrædelser.

  • Få komplet indsigt i aktiviteter i Dropbox. Med detaljerede analyser kan it-afdelingen helt præcist se, hvad der sker på bruger-, mappe- og filniveau på et givet tidspunkt.
  • Overvåg eksponerede data bagudrettet. Aperture finder brud på og overtrædelser af datasikkerheden i Dropbox fra det tidspunkt, hvor kontoen oprindeligt blev oprettet. 
  • Udpeg risikabel adfærd, før den har konsekvenser. Med dybgående analyse af daglige aktiviteter kan it-afdelingen hurtigt afgøre, om der er nogen datarisici eller overtrædelse af politikker for overholdelse af regler og bestemmelser.
  • Håndhæv effektiv administration af politikker på detailniveau. Kontekstafhængig politikstyring gør det muligt straks at sætte brugere og data i karantæne, hvis der foretages handlinger, der strider mod politikkerne.
  • Hold truslerne i skak. Avanceret trusselsbeskyttelse blokerer kendt malware og identificerer og blokerer ukendt malware.