Med Dropbox Education får Zuyd Hogeschools Maastricht Academy of Media Design and Technology det ekstra, de skal bruge for at gøre underviserne mere produktive, evaluere de studerende og udvikle driften.

Maastricht Academy of Media Design and Technologys nøgleresultater

Nemmere deling blandt undervisere, studerende og medarbejdere

Hurtig og pålidelig fjernadgang til filer

Sikker arkivering af projekter til auditeringer af akademiet

Udfordringen

Begrænsninger og dårlige forbindelser

Som et af de førende universiteter i Nederlandene inden for kommunikation og multimediedesign, sigter Zuyd Hogeschools Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) hele tiden mod at være i front med innovation. De gør brug af brancheeksperter og visionære gæstelærere til at udarbejde kurser baseret på virkelige eksempler. Selvom deres pensum er af høj kvalitet, kunne den teknologi, de brugte til den interne drift, ikke følge med. Undervisere, medarbejdere og studerende brugte e-mails til at udveksle oplysninger, men begrænsninger af filstørrelser forhindrede dem i at dele store filer. Samtidig havde underviserne store problemer med at få ekstern adgang til filer. Manon Thiemann, Quality Management Coordinator på MAMDT fortæller: "Når jeg arbejdede hjemmefra, kunne det tage 10 minutter at starte en VPN-forbindelse, og der gik som regel ikke lang tid, før forbindelsen blev afbrudt. Det virkede bare ikke". Mange af professorerne skiftede til at bruge private Dropbox-konti for at få løst deres problemer, hvilket fik universitetet til at flytte alle over på Dropbox Education.

"Vi er vilde med at bruge Dropbox. Vi kan altid få adgang til vores filer, og vi skal ikke bede andre sende ting til os, når vi samarbejder. Det er meget nemmere at få de oplysninger, vi har brug for".

Løsningen

Fart på undervisningen

Dropbox Education bruges nu til MAMDT's HR-filer, regnskabsafdelingens dokumenter, undervisernes arbejde og de studerendes projekter, og det kan håndtere store visuelle og grafiske designfiler, film og illustrationer. Thiemann fortæller: "Vi er vilde med at bruge Dropbox. Vi kan altid få adgang til vores filer, og vi skal ikke bede andre sende ting til os, når vi samarbejder. Det er meget nemmere at få de oplysninger, vi har brug for". Ud over at understøtte universitetets interne fildeling, bruges Dropbox Education også til samarbejdet blandt de forskellige akademier under Zuyd. Eksempelvis bruger universitetets fire akademier Dropbox Education til at dele filer relateret til "Project Zuyd Quality" – et projekt, der har til formål at skabe ensartet eksaminering og evalueringsstandarder på hele universitetet.

"Vi har efterhånden skabt vores eget ordsprog: "ingen upload, ingen karakter". Hvis de studerende vil have deres eksamen, skal de gemme deres færdige arbejde i Dropbox, så arbejdet kan evalueres. At alt nu er digitalt har gjort det bedre for underviserne, og det er en stor hjælp i vores auditeringer. Det betyder også, at vi hver eneste dag sætter pris på, at vi kan arbejde med Dropbox".

Resultaterne

Mere effektive processer

Med en mere enkel filadgang og bedre delingsmuligheder har MAMDT været i stand til at tilpasse deres projekter til den innovative ånd, de arbejder så hårdt på at få indarbejdet. MAMDT planlægger at bruge filanmodninger i Dropbox til at gøre det endnu nemmere for de studerende at aflevere deres opgaver, og det vil igen gøre det nemmere for akademiet at arkivere og genskabe aktiver i forbindelse med auditeringer. Hvert 6. år bliver de studerendes afgangsprojekter underlagt en auditering, som er med til at afgøre, om akademiet kan få fornyet deres akkreditiver. "Vi har efterhånden skabt vores eget ordsprog: "ingen upload, ingen karakter". Hvis de studerende vil have deres eksamen, skal de gemme deres færdige arbejde på Dropbox, så arbejdet kan evalueres. At alt nu er digitalt har gjort det bedre for underviserne, og det er en stor hjælp i vores auditeringer. Det betyder også, at vi hver eneste dag sætter pris på, at vi kan arbejde med Dropbox".