ISO-certificeringer hjælper med at holde din virksomhed sikker

Du kan være sikker på, at Dropbox-teknologier og -processer i verdensklasse er uafhængigt verificeret og certificeret for sikkerhed, persondata/databeskyttelse og forretningskontinuitet.

Et eksempel på datadashboard

Hvad er ISO?

Den internationale organisation for standardisering (ISO, International Organization for Standardization) er en uafhængig, global organisation bestående af over 160 nationale standardiseringsorganer, der måler niveauer for produkter, tjenester, systemer og procedurer.

Dropbox har certificeret sine datacentre, systemer, applikationer, individer og processer gennem en række revisioner af en uafhængig tredjepart, EY CertifyPoint, baseret i Holland.

Due diligence for sikkerhed, persondata og forretningskontinuitet

Det er vigtigt at vurdere din nuværende infrastrukturkontrol mod objektiv sikkerhed, persondata/databeskyttelse og standarder for forretningskontinuitet. Det kan være nødvendigt, at du indfører nye løsninger i henhold til bedste praksis og ISO-standarder.

Samarbejdspartnere, der arbejder på bærbare computere

ISO 27001 (styring af informationssikkerhed)

ISO 27001 anerkendes globalt som den bedste standard for styringssystemer til informationssikkerhed (ISMS). Standarden implementerer desuden den bedste praksis for sikkerhed, der er beskrevet i ISO 27002.

Dropbox administrerer og forbedrer løbende og omfattende alle fysiske, tekniske og juridiske kontroller, er revideret af EY CertifyPoint og opretholder sin ISO 27001-akkreditering fra Raad voor Accreditatie (det hollandske akkrediteringsråd).

Se ISO 27001-certifikatet til Dropbox Business og Dropbox Education.

ISO 27017 (cloudbaseret sikkerhed)

ISO 27017 er en international standard for skysikkerhed, der indeholder retningslinjer for sikkerhedskontroller for skytjenester. Vores Vejledning til fælles ansvar forklarer flere af de sikkerhedskrav, persondata og overholdelseskrav, som Dropbox og dets kunder sammen kan løse.

Se ISO 27017-certifikatet til Dropbox Business og Dropbox Education.

ISO 27018 (beskyttelse af cloudbaserede personlige oplysninger og andre data)

ISO 27018 er en international standard til beskyttelse af personlige oplysninger og databeskyttelse, der gælder for cloud-tjenesteudbydere som Dropbox, der behandler personlige oplysninger på deres kunders vegne.

Se ISO 27018-certifikatet til Dropbox Business og Dropbox Education.

ISO 22301 (styring af forretningens videreførelse)

ISO 22301 er en international standard for forretningskontinuitet til at hjælpe organisationer med at mindske virkningen af forstyrrende begivenheder ved at reagere passende på dem. 
Dropbox Business system til styring af forretningens videreførelse (BCMS, Business Continuity Management) er en del af vores overordnede risikostyringsstrategi til beskyttelse af individer og operationer i krisetider.

Se ISO 22301-certifikatet til Dropbox Business og Dropbox Education.

ISO 27701 (styring af informationssikkerhed)

ISO 27701 er en international standard for (styring af informationssikkerhed. Standarden giver en ramme til forbedring og udvidelse af systemet til styring af informationssikkerhed under ISO 27001 til et system til styring af personoplysninger (PIMS). Dropbox Business og Dropbox Education har modtaget denne certificering som PII-processor. 

Se ISO 27701-certifikatet for Dropbox Business og Dropbox Education.

Derfor er ISO-certificering kritisk for forretningskontinuitet

For en succesfuld forretningskontinuitet er det vigtigt, at du har avancerede planlægningstiltag på plads i tilfælde af en nødsituation, såsom en naturkatastrofe, erhvervskrise, pandemi, vold på arbejdspladsen eller enhver potentiel begivenhed, der kan skabe uventet omvæltning.

At have en ISO-certificering hjælper din virksomhed med at være godt forberedt, så sikkerheden, persondata og databeskyttelse opretholdes – uanset hvad der sker.