E-mail

Brug af e-mail til fildeling

Hvis en virksomhed ikke har en formel fildelingsløsning på plads, samarbejder mange teams ved at sende e-mails med vedhæftede filer til hinanden. Det er en af de mest simple måder at dele filer på, da den anvendte teknologi allerede bruges til daglig. Den enkle anvendelse sker dog på bekostning af filsynkronisering, sikkerhed og muligheden for at sende store dokumenter.

Baggrund

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) – en af de centrale teknologier, der anvendes til levering af e-mails – blev i sin tid udviklet til at sende beskeder bestående af almindelig tekst mellem brugere. Begrænsningen af designet har haft vidtrækkende konsekvenser for udviklingen af e-mail.

MIME

Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) blev udviklet for at gøre det muligt at indsætte andet end almindelig tekst i sine e-mails. MIME understøtter vedhæftede filer og e-mailbeskeder i flere dele. Begge funktioner er særdeles vigtige for fildeling.

MIME omdanner vedhæftede filer til tekstblokke. Det omdanner filerne til et format, som SMTP er i stand til at behandle, men det krypterer ikke data. Derudover indeholder MIME-beskeder oplysninger om filtypen, så e-mailsoftwaren ved, hvordan den skal behandles. Beskeder i flere dele giver dig mulighed for at indsætte en tekstbesked og en fil i den samme e-mail.

Bemærk, at MIME og SMTP komplementerer hinanden. MIME definerer indholdet i en e-mail, mens SMTP definerer, hvordan e-mailen når frem til sin modtager. MIME svarer på en måde til et brev, der bliver lagt i en SMTP-konvolut.