Hurtigere synkronisering med trinvis sikkerhedskopiering

Hurtig og nem filsynkronisering med Dropbox

Trinvis sikkerhedskopiering på den nemme måde.

Hvad er trinvis sikkerhedskopiering?

Trinvis sikkerhedskopiering er en bevaringsmetode, der kun gemmer de ændringer på filniveau – eller kun dele af data eller filer – der er ændret siden den seneste fulde backup. Hvis du for eksempel har redigeret én sætning i et dokument på 10 sider, er det kun denne del af filen, der gemmes i den fulde, oprindelige backup (i stedet for en helt ny kopi af hele filen).

Da du kun sikkerhedskopierer de dele, der er ændret siden seneste backup, optager trinvis sikkerhedskopiering mindre lagerplads. Det er hurtigt at udføre regelmæssigt, eller endda dagligt. Det kan dog også være mindre praktisk, hvis du gendanner en sikkerhedskopi af en fil med en stor mængde data eller et helt drev, da hele filen gendannes fra de trinvist sikkerhedskopierede dele, der er gemt i den fulde backup.

Hvad er sikkerhedskopier af ændrede data?

Trinvis sikkerhedskopiering vs. differentiel sikkerhedskopiering

Differentielle backupmetoder bevarer data ved at sikkerhedskopiere hele filer, der er ændret siden seneste fulde backup. Så selv hvis du kun har redigeret én sætning i et dokument på 10 sider, gemmes der en ny kopi af hele filen i din backup.

Afhængigt af hvordan de implementeres, kan trinvis sikkerhedskopiering og differentiel sikkerhedskopiering betragtes som jævnbyrdige tilgange. Der er dog én væsentlig forskel: Med differentiel sikkerhedskopiering bevares hele den ændrede fil i din fulde backup, så det er hurtigere at genoprette filer eller drev. På filniveau kan differentiel sikkerhedskopiering tage længere tid, da alle de samlede ændringer siden seneste fulde backup bliver uploadet.

Forskellen på trinvis og differentiel sikkerhedskopiering

Enklere arbejdsprocesser med trinvis sikkerhedskopiering

Selvom der findes forskellige typer backup og software til formålet, starter alle databackup-systemer med at foretage en fuld backup – en fuld lagring af alle filer på en harddisk eller en Dropbox-konto. For slutbrugeren er det afgørende for hastigheden og den tilgængelige lagerplads, hvordan ændringerne gemmes i den fulde backup.

Dropbox har sin egen metode til sikkerhedskopiering af filer. Den kaldes deltasynkronisering og minder mest om trinvis sikkerhedskopieringsmetode. Deltasynkronisering giver en hurtigere synkronisering af filer og optager mindre lagerplads samlet set. Det giver en mere jævn og enkel arbejdsgang for alle Dropbox-brugere.

Strømlin dit arbejde med backups, du ikke mærker

Sådan synkroniseres filer i Dropbox

Deltasynkronisering

Synkroniser filer hurtigere, da det kun er ændringerne siden seneste backup, der gemmes. Med deltasynkronisering får du hurtigere adgang til det nyeste indhold, selv på ustabile internetforbindelser.

LAN-synkronisering

Spar båndbredde ved at synkronisere indhold fra dit lokalnetværk (LAN) i stedet for at downloade filer fra servere først. LAN-synkronisering giver også endnu hurtigere adgang til den nyeste udgave af indholdet for brugere på netværket.

Synkronisering fortsætter automatisk

Upload og download nemt store filer – selv hvis internetforbindelsen afbrydes. Vi genoptager automatisk afbrudte overførsler, når internetforbindelsen er tilbage.