Grupper

Nogle teams har adgang til den nye struktur med teammapper. Hvis du ser et lilla mappeikon med en person på dropbox.com, har du det nye teamområde. Læs mere om teamområdet.

Hvis du ikke har den lilla mappe, har dit team standardteammapper. Den type teammapper, du har, kan have indflydelse på din brug af grupper.

Med grupper kan du oprette og administrere lister over de medlemmer, som har brug for de samme oplysninger. Gruppemedlemmer bliver automatisk tilføjet til alle de delte mapper, som gruppen er inviteret til.

Der er to typer af grupper:

 • Grupper, der administreres af virksomheden
 • Brugeradministrerede grupper

 

Grupper, der administreres af virksomheden

Brugeradministrerede
grupper

Opret en gruppe

Grupper kan kun oprettes af en administrator

Grupper kan oprettes af en administrator eller et teammedlem (hvis en administrator har tilladt det)

Anmod om medlemskab

Teammedlemmer kan ikke anmode om at blive tilmeldt

Teammedlemmer kan anmode om at blive tilmeldt

Forlad en gruppe

Teammedlemmer kan ikke selv forlade en gruppe

Teammedlemmer kan selv vælge at forlade en gruppe

Tilføj/fjern medlemmer

Kun administratorer kan tilføje/fjerne teammedlemmer i en gruppe

Både administratorer og gruppeadministratorer kan tilføje/fjerne medlemmer i en gruppe

Overfør gruppeejerskab

Administratorer kan ændre en virksomhedsadministreret gruppe til en brugeradministreret gruppe og udpege en ny administrator

Administratorer kan ændre en brugeradministreret gruppe til en virksomhedadministreret gruppe og fortsætte som administrator af gruppen

Afsnit i denne artikel:

Opret en gruppe

Teammedlemmer kan oprette brugeradministrerede grupper, så de let og hurtigt kan dele med andre teammedlemmer. Alle de medlemmer, du føjer til en gruppe, inviteres automatisk til alle de delte mapper, som er blevet delt med gruppen.

Bemærk! Kun Dropbox Business-administratorer kan oprette en virksomhedsadministreret gruppe .

 1. Log på dropbox.com med din arbejdskonto.
 2. Klik på dit teamnavn nederst til venstre på siden.
 3. Klik på knappen ud for dit teamnavn: Grupper og medlemmer eller <antal> medlemmer.
 4. Klik på Opret gruppe.
 5. Indtast navnet på din gruppe.
  • Bemærk! Alle teammedlemmer kan se dette navn og bruge det til at invitere gruppen til nye delte mapper. Som leder af denne gruppe kan du til enhver tid ændre gruppens navn.
 6. Klik på Opret gruppe.

Hvis du ikke ser knappen Ny gruppe, kan administratoren af dit Dropbox Business-team have begrænset dit teams mulighed for at oprette grupper.

Tilføj medlemmer i en gruppe

Hvis du er leder af en gruppe, kan du når som helst tilføje eller fjerne medlemmer.

 • Når du føjer et teammedlem til en gruppe, modtager vedkommende invitationer til alle de individuelle mapper, gruppen har adgang til.
 • Teammedlemmer kan se alle de grupper, der er oprettet på deres team, og de kan anmode om at blive en del af en gruppe, medmindre denne funktion deaktiveres af en administrator.
 • Teammedlemmer kan kun se andre gruppemedlemmer for de grupper, som de allerede er medlem af.
 • Kun administratorer kan tilføje medlemmer til en virksomhedsadministreret gruppe, og teammedlemmer kan ikke Anmode om medlemskab af en virksomhedsadministreret gruppe.
 1. Log på dropbox.com med din arbejdskonto.
 2. Klik på dit teamnavn nederst til venstre på siden.
 3. Klik på Grupper og medlemmer.
 4. Vælg navnet på den gruppe, hvor du ønsker at tilføje medlemmer.
 5. Klik på Tilføj medlemmer.
 6. Indtast navnet på den person, du vil invitere, og klik på Tilføj medlemmer.

Fjern medlemmer fra en gruppe

Hvis du er leder af en gruppe, kan du når som helst fjerne eller tilføje medlemmer.

Bemærk! Kun administratorer kan slette medlemmer fra virksomhedsadministrerede grupper.

 1. Log på dropbox.com med din arbejdskonto.
 2. Klik på dit teamnavn nederst til venstre på siden.
 3. Klik på Grupper og medlemmer.
 4. Vælg navnet på den gruppe, hvor du ønsker at tilføje medlemmer.
 5. Klik på ikonet  ud for medlemmets navn, og vælg Fjern bruger.

Hvis du fjerner et medlem fra en gruppe, bliver vedkommende fjernet fra alle delte mapper og teammapper, som gruppen har adgang til.

Rediger navnet på en gruppe

For brugeradministrerede grupper kan gruppeledere når som helst ændre navnet på en gruppe.

For virksomhedsadministrerede grupper kan kun administratorer ændre navnet på en gruppe.

 1. Log på dropbox.com med din arbejdskonto.
 2. Klik på dit teamnavn nederst til venstre på siden.
 3. Klik på Grupper og medlemmer.
 4. Klik på den gruppe, du vil redigere.
 5. Klik på Omdøb gruppe.
 6. Indtast gruppens nye navn, og klik på Gem ændringer.

Overdrag administrationen af en brugeradministreret gruppe, eller tilføj en leder

Bemærk! Det er ikke muligt at overdrage administrationen af eller tilføje en leder til en virksomhedsadministreret gruppe.

Hvis du ønsker at give andre tilladelse til at administrere en gruppe, som du allerede administrerer, kan du tilføje dem som leder, uden at det berører din status.

 1. Log på dropbox.com med din arbejdskonto.
 2. Klik på dit teamnavn nederst til venstre på siden.
 3. Klik på Grupper og medlemmer.
 4. Vælg den gruppe, du vil tilføje en leder til.
 5. Klik på ikonet til højre for den bruger, du vil tilføje som leder.
 6. Klik på Gør til leder.

Hvis du vil overdrage administrationen, skal du først tilføje en leder ved hjælp af trinnene ovenfor og derefter fjerne dine egne administratorrettigheder eller fjerne dig selv helt fra gruppen.

 1. Log på dropbox.com med din arbejdskonto.
 2. Klik på dit teamnavn nederst til venstre på siden.
 3. Klik på Grupper og medlemmer.
 4. Vælg en gruppe.
 5. Klik på ikonet til højre for den bruger, du vil tilføje som leder.
  • Vælg Fjern administratorrettigheder for at ophæve din status som leder og forblive i gruppen, eller
  • Vælg Fjern bruger for at fjerne dig selv fra gruppen

Slet en gruppe

Hvordan en gruppe slettes, afhænger af gruppetypen, du vil slette.

 • Brugeradministreret gruppe: administratorer og gruppeledere kan slette
 • Virksomhedsadministreret gruppe: kun administratorer kan slette

Når du sletter en gruppe, kan du ikke fortryde handlingen. Hvis du utilsigtet sletter en gruppe, kan du genoprette gruppen på samme måde, som du oprindeligt oprettede den.

 1. Log på dropbox.com med din arbejdskonto.
 2. Klik på dit teamnavn nederst til venstre på siden.
 3. Klik på Grupper og medlemmer.
 4. Vælg den gruppe, du vil slette.
 5. Klik på Slet gruppe.
 6. Klik på Slet.

Dette sletter en gruppe permanent, men det sletter ikke filerne eller mapperne, som gruppen har adgang til.

Forlad en brugeradministreret gruppe

Medlemmer af brugeradministrerede grupper kan når som helst forlade en gruppe.

Bemærk! Kun administratorer kan fjerne medlemmer fra virksomhedsadministrerede grupper.

 1. Log på dropbox.com med din arbejdskonto.
 2. Klik på dit teamnavn nederst til venstre på siden.
 3. Klik på Grupper og medlemmer.
 4. Vælg den gruppe, du vil forlade.
 5. Klik på Forlad gruppe.

Deling og grupper

Du kan dele en mappe med alle grupper – også grupper, du ikke selv er medlem af. Når du deler en mappe, indtaster du bare navnet på den relevante gruppe i feltet "Inviter medlemmer til at dele denne mappe".

Du kan indstille visnings- og redigeringstilladelser, og når du klikker på Del mappe, bliver alle medlemmer af gruppen inviteret til mappen.

Teammedlemmer kan oprette grupper, der giver flere brugere adgang til filer og mapper på samme tid. Denne artikel indeholder oplysninger om, hvordan du administrerer adgangstilladelser til filer for grupper.

Kan jeg have forskellige tilladelser i den samme gruppe?

Ja. Gruppeledere og mappeejere kan angive visningstilladelse som standard for en gruppe eller mappe og derefter tildele redigeringstilladelser til enkeltpersoner. Brugere med redigeringstilladelse kan så redigere indholdet i mappen, mens de øvrige brugere ikke kan.

Tilsidesætter gruppetilladelser individuelle tilladelser?

Brugere får altid flere tilladelser frem for færre tilladelser. Hvis der er forskel mellem de tilladelser, der er tildelt hhv. en bruger og en gruppe, brugeren er medlem af, har brugeren altid de tilladelser, der giver vedkommende det højeste adgangsniveau til filer og mapper.

Hvad sker der med tilladelser, hvis en bruger er angivet mere end én gang i en gruppe?

Hvis en bruger har adgang til en delt mappe på mere end én måde pga. sine gruppemedlemskaber, får vedkommende som standard de tilladelser, der giver ham eller hende flest rettigheder. Hvis en bruger f.eks. er medlem af en gruppe, der får redigeringstilladelse til en mappe, som vedkommende ellers kun har visningstilladelse til, får han eller hun den samme redigeringstilladelse som gruppen.

Hvis du vil begrænse et gruppemedlems adgang, skal du i første omgang fjerne vedkommende fra gruppen. Derefter kan du invitere personen til den delte mappe igen som et individuelt medlem, der kun "kan se". Du kan også invitere de enkelte medlemmer hver for sig og angive individuelle visnings- eller redigeringstilladelser ifm. invitationen.

Det er vi kede af at høre. Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback! Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!

Svar fra community
  Svar fra community

   Andre måder at få hjælp på

   Community

   Support på Twitter

   Hjælp med vejledning

   Andre måder at få hjælp på

   Community

   Support på Twitter

   Hjælp med vejledning

   Andre måder at få hjælp på

   Community

   Support på Twitter

   Kontakt support