{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Flyt din Dropbox-mappe til en ny placering

Du kan flytte din Dropbox-mappe til en hvilken som helst placering på din harddisk eller en ekstern harddisk ved hjælp af Dropbox på computeren.

Bemærkninger inden du går i gang

 • Brug den samme harddisk: Hvis du beslutter at flytte mappen, skal du vælge en placering på samme drev som operativsystemet. Dropbox fungerer ikke korrekt, hvis adgangen til Dropbox-mappen forsvinder. Det kan ske, hvis den er placeret på en ekstern disk, der frakobles.
 • Brug et understøttet filsystem: Hvis du flytter Dropbox-mappen til et drev, der bruger et filsystem, som ikke understøttes af operativsystemet, medfører det en fejlmeddelelse. Se systemkrav til understøttede filsystemer for dit operativsystem.
 • Undgå netværksfilsystemer: Dropbox er ikke kompatibelt med netværksfilsystemer, fordi de ikke sender besked, når filer ændres. Første gang Dropbox startes, foretages en grundig filscanning, hvor ændringer registreres og synkroniseres. Normalt venter Dropbox dog på "filopdateringshændelser", der kun sendes af fysisk tilsluttede drev.
 • Problemer med eksterne drev: Hvis du flytter Dropbox-mappen til et eksternt drev, skal Dropbox-mappen være tilgængelig, når din computer starter, og før Dropbox på computeren startes. Hvis Dropbox på computeren starter, før sådan et drev tilsluttes og bliver genkendt af din computer, får du vist en fejlmeddelelse. Dropbox giver dig så mulighed for at genoprette forbindelsen til din Dropbox-konto eller at afslutte, hvis din Dropbox-mappe ikke bliver fundet.
  • Hvis forbindelsen mellem det eksterne drev og computeren afbrydes, mens Dropbox kører, er der en lille – men reel – risiko for, at programmet begynder at slette filer, før det opdager, at hele drevet er fjernet.
 • Flytbare medier: Placering af din Dropbox-mappe på et SD-kort eller en anden enhed, der betragtes som et flytbart medie af dit operativsystem, understøttes ikke. Dropbox fungerer bedst, når din computers primære interne drev eller en fysisk tilsluttet ekstern harddisk er værtsdrev. Dropbox kan kun yde direkte support, når mappen er placeret på din computers primære interne drev.

Du bør tage højde for disse fejlkilder, når du vælger en ny placering til Dropbox. Se i dokumentationen til dit operativsystem, hvis du har spørgsmål.

Sådan flytter du Dropbox-mappen

 1. Klik på Dropbox-ikonet på proceslinjen eller menulinjen.
 2. Klik på Præferencer (Linux) eller tandhjulsikonet (macOS og Windows).
 3. Klik på Synkronisering(i macOS skal du først klikke på Præferencer...).
 4. Klik på Flyt... (Linux og Windows) eller Dropbox-placering (macOS).
 5. Vælg den nye placering til Dropbox-mappen.
 6. Vent på, at Dropbox flytter din mappe og dens indhold til den nye placering.

Hvis du har forbundet en privat Dropbox og en arbejdsrelateret Dropbox, vises begge dine Dropbox-konti. Vælg den rigtige fane, før du ændrer Dropbox-mappens placering.

Din Dropbox-mappe beholder sit navn, og navnet kan ikke ændres i forbindelse med flytningen. Dropbox synkroniserer ikke din Dropbox-mappe, hvis den er omdøbt manuelt eller flyttet ved hjælp af operativsystemet. Hvis Dropbox ikke kan finde din Dropbox-mappe, forsøger Dropbox at synkronisere hele mappen på mappens sidst kendte placering.

macOS: Flyt manuelt Dropbox-mappen tilbage til standardplaceringen

 1. Klik på Dropbox-ikonet på proceslinjen eller menulinjen.
 2. Klik på tandhjulsikonet.
 3. Klik på Præferencer…
 4. Klik på Synkronisering.
 5. Klik på rullemenuen ud for Dropbox-placering.
 6. Vælg Andet.
 7. Åbn listen Programmer.
 8. Klik på rullemenuen Programmer, og vælg din harddisk.
 9. Åbn mappen Brugere.
 10. Vælg brugernavnet til din computer (der er nok et hjem-ikon ud for det).
 11. Klik på Vælg.
 12. Bekræft flytningen ved at klikke på Flyt.

Jeg kan ikke flytte Dropbox-mappen til en ny placering – hvad skal jeg gøre?

Hvis du flytter Dropbox-mappen til en ny placering, kan du få vist fejlmeddelelser i følgende tilfælde:

Den nye placering er på et flytbart medie

Hvis du vil flytte Dropbox-mappen, og den valgte placering er på et flytbart medie (f.eks. en USB-nøgle eller et udskifteligt hukommelseskort), kan Dropbox måske ikke oprette Dropbox-mappen.

Vi anbefaler kraftigt, at du vælger en placering på et indbygget drev. Hvis Dropbox-mappen er placeret på et flytbart medie, og der ikke længere er adgang til mediet, kan der opstå problemer, herunder:

 • Uønskede sletninger
 • Dårlig ydeevne under synkronisering
 • Problemer med udvidede attributter
 • Uoverensstemmelser i filsystemet

Filer eller mapper er i brug

Dropbox kan ikke flytte filer til en ny placering, hvis de bruges i andre programmer. Du løser problemet ved at lukke programmer, der bruger filer i Dropbox-mappen, før du opretter Dropbox-mappen på en ny placering.

Der mangler plads på harddisken eller et andet sted, hvor du vil placere Dropbox-mappen

Hvis du ikke kunne flytte Dropbox-mappen til en ny placering, er det muligt, at der ikke er tilstrækkelig plads på det eksterne drev til alle de data, du har gemt i Dropbox-mappen. Du kan se, om det er tilfældet, ved at kontrollere den ledige plads på harddisken. Hvis der er meget lidt ledig plads på harddisken, skal du skabe plads, før du kan flytte indholdet af Dropbox-mappen til den nye placering.

Du bruger symbolske links eller referencefiler

Vi fraråder på det kraftigste metoder, der føjer filreferencer (symbolske links, samlingspunkter eller netværksmapper) til Dropbox-mappen. Referencefiler kan ikke blot gøre det umuligt at oprette Dropbox-mappen et nyt sted, men også medføre høj CPU-belastning, dårlig synkroniseringsydeevne, andre problemer med ydeevnen og unøjagtige oplysninger om pladsforbruget.

Mappetilladelserne er forkerte

Hvis du ikke kunne flytte Dropbox-mappen til en ny placering, er der muligvis et problem med tilladelserne, nærmere bestemt:

 • Mapper i din Dropbox har ikke de korrekte tilladelser.
 • Det sted, du vil flytte Dropbox-mappen til, har ikke de korrekte tilladelser.

Hvis et af forholdene gælder for dig, kan du følge nedenstående trin for at løse problemet med filtilladelser. Hvis disse trin ikke fungerer, kan du kontakte producenten af den software, du bruger på din computer eller dit eksterne drev, for at foretage yderligere fejlfinding.

Klik på dit operativsystem nedenfor for at få en vejledning:

Linux

 1. Luk Dropbox ved at højreklikke på Dropbox-menuen på menulinjen og vælge Afslut.
 2. Åbn et terminalvindue, og kopiér og indsæt den følgende linje i terminalen (nøjagtigt som den er skrevet nedenfor):
 3. sudo chown "$USER" "$HOME"

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox

  sudo chattr -R -i ~/Dropbox

  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 4. Hvis Dropbox-mappen ikke er placeret i ~/Dropbox, skal du ændre alle ovenstående kommandoer, så de peger på den korrekte placering.
 5. Genstart Dropbox ved at gå til menuen Internet under Programmer.

Mac

 1. Luk Dropbox ved at klikke på Dropbox-ikonet på menulinjen, klikke på tandhjulet og vælge Afslut Dropbox i pop op-menuen.
 2. Åbn din Terminal-app (placeret i /Programmer/Hjælpeprogrammer/Terminal).
 3. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen i Terminalen. Tryk på Return efter hver enkelt.
  • Kopiér og indsæt kommandoerne i stedet for at indtaste dem. Computeren kan blive beskadiget, hvis du skriver kommandoerne forkert.
 4. Du bliver bedt om at skrive adgangskoden til din brugerkonto på computeren (ikke adgangskoden til Dropbox), når du har indsat den første kommando. Bemærk, at adgangskodefeltet i terminalvinduet forbliver tomt, mens du indtaster din adgangskode. Tryk på Enter, når du er færdig.
 5. sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master 

  sudo chown "$USER" "$HOME" 

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox 

  sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox 

  chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 6. Hvis Dropbox-mappen ikke er placeret i ~/Dropbox, skal du ændre alle ovenstående kommandoer, så de peger på den korrekte placering.
 7. Genstart Dropbox. Dropbox er placeret i mappen Programmer.

Bemærk: For at ændre kommandoer, så de peger på den korrekte placering, skal du redigere stien til Dropbox-mappen, så den stemmer overens med værtsinfomappen.

 • Hvis mappen ikke er i /Users/USERNAME/Dropbox​, skal du erstatte ~/Dropbox​ med den komplette placering i værtsinfo til den pågældende computer.
 • Hvis Dropbox-stien f.eks. er /Volumes/MyDrive/Dropbox (Team),​ skal alle ~/Dropbox​-indgange registreringer erstattes med /Volumes/MyDrive/Dropbox (Team).

Windows

 1. Luk Dropbox ved at klikke på Dropbox-ikonet på proceslinjen, klikke på tandhjulet i meddelelsespanelet og vælge Afslut Dropbox i menuen.
 2. Tryk på Windows-tasten + R (på samme tid). Indtast cmd, og tryk på Enter for at åbne en kommandoprompt.
 3. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen i kommandoprompt. Tryk på Enter efter hver enkelt.
  • Kopiér og indsæt kommandoerne i stedet for at indtaste dem. Computeren kan blive beskadiget, hvis du skriver kommandoerne forkert.
  • Du indsætter ved at højreklikke og vælge Sæt ind.
 4. icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 5. Hvis stien til Dropbox-mappen ikke er C:\Users\brugernavn\Dropbox, skal du ændre den første kommando, så den peger på Dropbox-mappen. Hvis din Dropbox f.eks. er placeret i D:\Dropbox, skal kommandoen se sådan ud:
 6. icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 7. Du skal ikke ændre de øvrige kommandoer. Bemærk, at det alt efter størrelsen på din Dropbox kan tage noget tid af udføre handlingen. Vent med at fortsætte, indtil C:\ vises igen.
 8. Genstart Dropbox ved at åbne menuen Start, vælge Programmer og derefter Dropbox.

Det er vi kede af at høre. Fortæl os, hvordan vi kan blive bedre:

Tak for din feedback! Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!

Svar fra community

  Andre måder, du kan få hjælp på

  Community

  Understøttelse af Twitter

  Kontakt support