Selektiv synkronisering: filkonflikter, præferencer og andre problemer

Hvis du oplever problemer med selektiv synkronisering, kan du vælge den mulighed herunder, som bedst beskriver dit problem.

Afsnit i artiklen:

Mine filer har fået tilføjet "Konflikt for selektiv synkronisering" i filnavnet

De mapper, der er fravalgt i indstillingerne for selektiv synkronisering, fjernes fra Dropbox-mappen på din harddisk. Hvis du opretter en mappe med samme navn som den mappe, der ikke synkroniseres, vil den nye mappe blive vist med en grå cirkel med et minustegn i. Ikonet angiver, at mappen ikke synkroniseres til Dropbox.

Eksempel på konflikt for selektiv synkronisering

Hvis du vil se, hvordan der kan opstå en konflikt for selektiv synkronisering, kan du forestille dig, at du opretter en mappe med navnet "Skatter". Hvis du fjerner markeringen af "Skatter" i indstillingerne for selektiv synkronisering, vil "Skatter" ikke længere blive synkroniseret med Dropbox-mappen på din computer. Hvis du derefter opretter en ny mappe med navnet "Skatter", vises den med et gråt minustegn, og Dropbox synkroniserer ikke mappen.

Hvis du genoptager synkroniseringen af både den oprindelige mappe med navnet "Skatter" og den nye mappe med navnet "Skatter", vil navnet på den mappe, hvor der vises et minustegn, få tilføjet "(Konflikt for selektiv synkronisering)" i mappenavnet. Både den gamle og den nye mappe synkroniseres til din konto på dropbox.com.

Gråt minustegn Konflikt for selektiv synkronisering

Sådan fjerner du mappen med det grå minustegn

 1. Flyt alle de filer, du har brug for, fra mappen med det grå minustegn til en anden mappe i Dropbox.
 2. Slet mappen med det grå minustegn.
 3. Angiv i dine indstillinger for selektiv synkronisering, at den oprindelige mappe skal synkroniseres til din Dropbox-mappe.

Sådan fjerner du mappen med "Konflikt for selektiv synkronisering"

 1. Flyt alle de filer, du har brug for, fra mappen mærket med "Konflikt med selektiv synkronisering" til den oprindelige mappe.
 2. Slet mappen med konflikten.

"Udfører første synkronisering med server. Vent ..."

Selektiv synkronisering er ikke tilgængeligt, hvis Dropbox er stoppet midlertidigt, eller hvis det er i gang med at synkronisere filer. Det betyder, at hvis du kører Dropbox på computeren første gang, skal du muligvis vente på, at Dropbox har afsluttet indekseringen af filerne i din Dropbox-mappe, før du kan få adgang til indstillingerne for selektiv synkronisering.

Hvis du får vist meddelelsen "Udfører første synkronisering med server. Vent ...", betyder det, at Dropbox på computeren er i gang med at indeksere filerne i din Dropbox-mappe, eller at du har sat synkronisering på pause i Dropbox-menuen. Uanset om det er det ene eller det andet, kan du vælge at vente, til indekseringen er færdig, og derefter åbne indstillingerne for selektiv synkronisering. Du kan også vælge Annuller for at afvise meddelelsen og vende tilbage til vinduet med dine præferencer. Hvis du har stoppet synkroniseringen midlertidigt, kan du når som helst genoptage den.

Dropbox fortsætter indekseringen (som angives af ikonet med roterende pile over Dropbox-ikonet). Du kan gennemse og ændre andre præferencer, mens Dropbox bliver færdig.

Indstillingerne for selektiv synkronisering kan ikke opdateres

Dropbox opdaterer muligvis ikke indstillingerne for selektiv synkronisering, hvis en af følgende er opfyldt:

 • Du har ikke ret meget plads tilbage på harddisken
 • Filer eller mapper er i brug
 • Du bruger symbolske links eller referencefiler
 • Du har ikke de nødvendige filtilladelser

Sådan ser du, hvor meget ledig plads du har på din harddisk:

Der er måske ikke plads til at gemme de data, der kræves for at opdatere dine præferencer for selektiv synkronisering. Du kan se, om det er tilfældet, ved at kontrollere den ledige plads på harddisken. Hvis der næsten ikke er mere plads på din harddisk, skal du muligvis først gøre mere plads tilgængeligt uden for Dropbox-mappen.

Filer eller mapper er i brug

Dropbox kan ikke synkronisere mapper (eller filerne i dem) selektivt, hvis de bruges i andre programmer. Du løser problemet ved at lukke de programmer, der bruger filer i Dropbox-mappen, før du opdaterer præferencerne for selektiv synkronisering.

Du bruger symbolske links eller referencefiler

Vi fraråder på det kraftigste metoder, der føjer filreferencer (symbolske links, samlingspunkter eller netværksmapper) til Dropbox-mappen. Referencefiler kan ikke blot forstyrre præferencerne for selektiv synkronisering, men også medføre høj CPU-belastning, dårlig synkroniseringsydeevne, andre problemer med ydeevnen og unøjagtige oplysninger om pladsforbruget.

Forkerte filtilladelser

Hvis filerne i din Dropbox ikke har de korrekte tilladelser, kan Dropbox muligvis ikke synkronisere dem. Vælg dit operativsystem herunder for at foretage fejlfinding af filtilladelser:

Windows

 1. Klik på Dropbox-ikonet på proceslinjen.
 2. Klik på tandhjulet, og vælg Afslut Dropbox.
 3. Tryk på Windows-tasten + R (på samme tid).
 4. Skriv cmd, og tryk på Enter for at åbne kommandoprompten.
 5. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen på kommandolinjen. Tryk på Enter efter hver linje.
  • Hvis din Dropbox-mappe ikke er placeret på stien C:\Brugere\DinBruger\Dropbox, skal du ændre den første kommando, så den peger på den faktiske placering. Hvis din Dropbox f.eks. er placeret i D:\Dropbox, skal du ændre kommandoen til:
     icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
  • Uanset, hvor din Dropbox-mappe er placeret, vil de øvrige kommandoer forblive uændrede.
  • Afhængigt af størrelsen på din Dropbox kan denne handling tage længere tid. Vent, indtil C:\ vises, inden du går til næste trin.
     icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T
   
 6. Gå til menuen Start, og vælg Programmer.
 7. Vælg Dropbox.

Mac

 1. Klik på Dropbox-ikonet på menulinjen.
 2. Klik på tandhjulet, og vælg Afslut Dropbox.
 3. Åbn appen Terminal (i /Programmer/Hjælpeprogrammer/Terminal).
 4. Kopiér og indsæt følgende linjer én ad gangen i Terminal. Tryk på Return efter hver linje.
  • Du bliver bedt om at angive adgangskoden til din computer (ikke adgangskoden til Dropbox), når du har indsat den første kommando. Adgangskodefeltet i Terminal forbliver tomt, mens du skriver adgangskoden. Når du har skrevet adgangskoden, skal du trykke på Return.
  • Vigtigt! Vi antager, at din Dropbox-mappe er placeret i standardstien. Hvis du har placeret din Dropbox-mappe et andet sted, skal du udskifte alle forekomster af ~/Dropbox med den fulde sti til din Dropbox-mappe angivet i anførselstegn. Hvis din Dropbox-mappe f.eks. er placeret i stien /Volumes/AndenPlacering/Dropbox, skal du udskifte ~/Dropbox i de følgende instruktioner med "/Volumes/AndenPlacering/Dropbox".
  • Når prompten igen vises i Terminal, er den enkelte opgave blevet udført, og du kan angive den næste kommando. Hvis en kommando returnerer en fejl, eller den ikke reagerer inden for en time, kan du prøve at genstarte computeren og gentage disse trin.
     sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master
   sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox
   chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 5. Genstart Dropbox ved at dobbeltklikke på Dropbox-ikonet i mappen Programmer.

Linux

 1. Højreklik på Dropbox-menuen på menulinjen, og vælg Afslut.
 2. Åbn et Terminal-vindue, og kopiér og indsæt følgende kommandoer i Terminal.
  • Vigtigt! I kommandoerne herunder antager vi, at din Dropbox-mappe er placeret på standardstien. Hvis du har placeret din Dropbox-mappe et andet sted, skal du udskifte alle forekomster af ~/Dropbox med den fulde sti til din Dropbox-mappe angivet i anførselstegn. Hvis din Dropbox-mappe f.eks. er placeret på stien /Volumes/AndenPlacering/Dropbox, skal du udskifte ~/Dropbox med "https://www.dropbox.com/Volumes/AndenPlacering/Dropbox" i de følgende kommandolinjer.
  • Når prompten igen vises i Terminal, er den enkelte opgave blevet udført, og du kan angive den næste kommando. Hvis en kommando returnerer en fejl, eller den ikke reagerer inden for en time, kan du prøve at genstarte computeren og gentage disse trin.
     sudo chown "$USER" "$HOME"
   sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox
   sudo chattr -R -i ~/Dropbox
   sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox
   
 3. Genstart Dropbox ved at gå til menuen Internet under Programmer.
Hvor nyttig var denne artikel?

Det er vi kede af at høre.
Fortæl os, hvordan vi kan gøre det bedre:

Tak for din feedback!
Fortæl os, hvordan denne artikel hjalp dig:

Tak for din feedback!

Svar fra community