Lagerenheder

Brug af lagerenheder til deling af filer

De firmaer, der arbejder med store filer, har ofte problemer med at samarbejde om dem. Grænser for filstørrelsen gør e-mail urealistisk for alle andre filer end små filer, og FTP kan være kompliceret. Mange teams vælger til sidst at gemme filer på USB-nøgler, SD-kort eller eksterne harddiske og går hen til kollegerne og kopierer filerne til dem.

Selvom det er en billig måde at dele filer på, indebærer den ingen form for synkronisering eller versionering af filer, og metoden giver også sikkerhedsproblemer, hvis filer ikke slettes manuelt på enheden efter brug.

Baggrund

Før internettet kunne data kun deles, ved at lagerenheder fysisk blev flyttet fra en computer til en anden. Vi er kommet langt siden dengang, men lagerenheder spiller stadig en rolle i mange brancher. Uredigerede videooptagelser, fotografier i høj opløsning og store databaser er blot nogle få eksempler på, at det kan være mere effektivt at bruge en USB-nøgle end at overføre filer over en netværksforbindelse.

Latenstid og båndbredde

Netværksforbindelser indebærer altid en afvejning af latenstid og båndbredde. Latenstid dækker over, hvor lang tid det tager en meddelelse at nå dens destination, mens båndbredde er den mængde data, der kan overføres i et givet tidsrum. I netværk stræbes generelt efter kort latenstid og stor båndbredde.

Hvis du f.eks. sender en sms til nogen fra din mobiltelefon, får modtageren den næsten med det samme. Det er et eksempel på den relativt korte latenstid i mobilnetværk. Hvis du derimod sender et billede i høj opløsning, tager det mindst et par sekunder. Det viser, at mobilnetværk har en lille båndbredde.

Lagerenheder som løsning til fildeling befinder sig i den modsatte ende af spektret. Selvom de har lang latenstid, kompenserer en relativt stor båndbredde for det. Det tager f.eks. lang tid (lang latenstid) at skrive en note og løbe ned til en kollega på etagen nedenunder med den, men hvis du snupper en bærbar harddisk på vejen, kan du overføre masser af data (stor båndbredde).