Gennemsigtighedsrapporter

Siden 2012 har vi udgivet en halvårlig rapport, der offentliggør, hvor mange anmodninger vi har modtaget, og hvordan vi har reageret.

Gennemsigtighedsrapporter

Antal anmodninger fra myndighederne

I dette diagram kan du se det samlede antal anmodninger, vi har modtaget gennem tiden, opdelt efter typen af anmodning.

{"firstRow":["$AREAS","","%_Jan 2012 - dec 2012","%_Jan 2013 - dec 2013","Jan 2014 - jun 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jan 2015 - jun 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jan 2016 - jun 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jan 2017 - jun 2017"],"columns":[["$AREAS","Dommerkendelser","Stævninger","Retskendelser","Anmodninger, som ikke er fra USA","Myndigheders anmodninger om fjernelse"],["","0","0","0","0","0"],["%_Jan 2012 - dec 2012","29","54","4","0","0"],["%_Jan 2013 - dec 2013","118","159","0","90","0"],["Jan 2014 - jun 2014","120","109","0","37","0"],["Jul 2014 - dec 2014","137","116","2","20","0"],["Jan 2015 - jun 2015","227","179","10","7","3"],["Jul 2015 - dec 2015","348","206","11","4","31"],["Jan 2016 - jun 2016","328","248","6","6","112"],["Jul 2016 - dec 2016","386","417","14","29","195"],["Jan 2017 - jun 2017","775","645","25","33","192"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","","","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox Received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided"],["Number of search warrants","775","30","27","41","677","362","","386","20","31","--","335","209","","328","21","6","--","301","165","","348","17","3","--","328","203","","227","7","7","--","213","120","","137","17","7","--","113","39","","120","14","3","--","103","42","","118","9","5","--","104","42","","29","5","0","--","24","5"],["Accounts listed in warrants","1224","116","244","72","792","427","","628","73","39","--","516","370","","590","117","6","--","467","236","","421","1","2","--","418","267","","301","11","10","--","280","160","","260","104","7","--","149","49","","174","57","3","--","114","77","","172","20","3","--","149","69","","--","--","--","--","--","--"]]}

Det har Dropbox modtaget

Ransagningskendelser kræver en rimelig begrundelse og skal opfylde krav med hensyn til præcisionen af de steder, der skal ransages, og de genstande, der skal beslaglægges, og de skal være gennemset og underskrevet af en dommer. Ransagningskendelser kan udstedes af lokale, statslige og føderale myndigheder og anvendes kun i straffesager. Forelagt en gyldig ransagningskendelse fremlægger vi oplysninger om indhold og om andet end indhold.

Dommerkendelser

Sådan reagerede vi

 • Findes ikke
 • Ingen oplysninger givet
 • Indhold ikke oplyst
 • Indhold oplyst
 • Underretning givet

Antal konti anført i kendelser

Sådan reagerede vi

 • Findes ikke
 • Ingen oplysninger givet
 • Indhold ikke oplyst
 • Indhold oplyst
 • Underretning givet

En note om konteksten

Når Dropbox efterkommer en ransagningskendelse, giver vi besked til de brugere, der er nævnt i anmodningen, medmindre dette er forbudt ved lov. Den gråtonede del af cirkeldiagrammet herover repræsenterer de brugere, som vi har givet besked, ud af de brugere, hvor vi har stillet brugernes indhold til rådighed for de retshåndhævende myndigheder. 

Mellem januar og juni 2017 modtog vi tidsubegrænsede retskendelser om hemmeligholdelse for 45,4 % af de modtagne ransagningskendelser. Disse retskendelser kan betyde, at vi aldrig vil kunne underrette 45,1 % af de Dropbox-brugere, der er nævnt i en ransagningskendelse, om anmodningen om deres oplysninger.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of subpoenas","645","45","0","56","544","209","","417","26","0","36","355","99","","248","25","0","8","215","100","","206","29","0","7","170","113","","179","23","0","16","140","106","","116","4","0","6","106","37","","109","16","0","13","80","47","","159","37","0","28","94","61","","54","6","0","5","43","12"],["Accounts listed in subpoenas","1157","267","0","80","810","382","","784","212","0","79","493","183","","680","281","0","16","383","154","","250","3","0","15","232","160","","430","75","0","24","228","150","","758","112","0","6","640","129","","280","158","0","14","108","70","","401","195","0","32","174","123","","--","--","--","--","--","--"]]}

Det har Dropbox modtaget

Til forskel fra en ransagningskendelse giver en stævning kun adgang til basale abonnentoplysninger. Stævninger kræver ikke juridisk gennemsyn, og de udstedes som regel af myndighedernes advokater eller en anklagejury. Vi fremlægger ikke indholdsoplysninger som reaktion på stævninger.

Stævninger

Sådan reagerede vi

 • Findes ikke
 • Indhold oplyst
 • Ingen oplysninger givet
 • Indhold ikke oplyst
 • Underretning givet

Antal konti anført i stævninger

Sådan reagerede vi

 • Findes ikke
 • Indhold oplyst
 • Ingen oplysninger givet
 • Indhold ikke oplyst
 • Underretning givet

En note om konteksten

Når Dropbox efterkommer en stævning om andet end indhold, giver vi besked til de brugere, der er nævnt i anmodningen, medmindre dette er forbudt ved lov. Den gråtonede del af cirkeldiagrammet herover repræsenterer de brugere, som vi har givet besked, ud af de brugere, hvor vi har stillet oplysninger om andet end brugernes indhold til rådighed for de retshåndhævende myndigheder. 

Mellem januar og juni 2017 modtog vi tidsubegrænsede retskendelser om hemmeligholdelse for 19,5 % af de modtagne stævninger. Disse retskendelser kan betyde, at vi aldrig vil kunne underrette 16,7 % af de Dropbox-brugere, der er nævnt i en stævning, om anmodningen om deres oplysninger.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of court orders","25","2","0","3","20","4","","14","0","0","2","12","2","","6","0","0","0","6","0","","11","2","0","0","9","2","","10","1","0","0","9","2","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","4","0","0","0","4","1"],["Accounts listed in court orders","30","4","0","3","23","4","","38","7","0","4","27","8","","9","1","0","0","8","0","","9","0","0","0","9","2","","19","1","0","0","11","3","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","--","--","--","--","--","--"]]}

Det har Dropbox modtaget

Retskendelser udstedes af dommere og kan have forskellige udformninger, f.eks. en 2703(d)-kendelse i henhold til den amerikanske lov Electronic Communications Privacy Act. Vi fremlægger ikke indholdsoplysninger som reaktion på retskendelser.

Retskendelser

Sådan reagerede vi

 • Findes ikke
 • Indhold oplyst
 • Ingen oplysninger givet
 • Indhold ikke oplyst
 • Underretning givet

Antal konti anført i retskendelser

Sådan reagerede vi

 • Findes ikke
 • Indhold oplyst
 • Ingen oplysninger givet
 • Indhold ikke oplyst
 • Underretning givet

En note om konteksten

Når Dropbox efterkommer en retskendelse, giver vi besked til de brugere, der er nævnt i anmodningen, medmindre dette er forbudt ved lov. Den gråtonede del af cirkeldiagrammet herover repræsenterer de brugere, som vi har givet besked, ud af de brugere, hvor vi har stillet oplysninger om andet end brugernes indhold til rådighed for de retshåndhævende myndigheder. 

Mellem januar og juni 2017 modtog vi tidsubegrænsede retskendelser om hemmeligholdelse for 45,0 % af de modtagne retskendelser. Disse retskendelser kan betyde, at vi aldrig vil kunne underrette 39,1 % af de Dropbox-brugere, der er nævnt i en retskendelse, om anmodningen om deres oplysninger.

{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Notice provided","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - dec 2015","","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - dec 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Australien","Østrig","Belgien","Costa Rica","Finland","Frankrig","Tyskland","Nederlandene","Rusland","Schweiz","Storbritannien","Ukraine","","Brasiliansk","Tyskland","Indien","Letland","Rusland","Sverige","Schweiz","Tyrkiet","Storbritannien","","","Rusland","Spanien","Storbritannien","","Rusland","","Rusland","","","","",""],["Number of requests","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Notice provided","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Myndigheders anmodninger om fjernelse

Det har Dropbox modtaget

Myndigheders anmodninger om fjernelse inkluderer retskendelser og skriftlige anmodninger fra retsvæsen og myndigheder, der ønsker indhold fjernet i henhold til de lokale love i deres respektive jurisdiktioner.

Sådan reagerede vi

 • Indhold blokeret som svar på anmodning
 • Indhold blokeret iht. politik om acceptabel brug
 • Ingen tiltag
 • Underretning givet
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","National security requests received","Accounts affected"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","Jan 2013 - dec 2013","","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012","Jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given"],["National security requests received","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"],["Accounts affected","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"]]}

Nationale sikkerhedsanmodninger

Det har Dropbox modtaget

Nationale sikkerhedsstævninger omfatter National Security Letters og kendelser udstedt i henhold til Foreign Intelligence Surveillance Act. Vi ville gerne være mere specifikke, men Dropbox har ikke tilladelse fra de amerikanske myndigheder til at rapportere det præcise antal, vi har modtaget.

Nationale sikkerhedsanmodninger

Sådan reagerede vi

 • Findes ikke
 • Ingen oplysninger givet
 • Indhold ikke oplyst
 • Indhold oplyst
 • Underretning givet

Antal konti anført i anmodninger

Sådan reagerede vi

 • Findes ikke
 • Ingen oplysninger givet
 • Indhold ikke oplyst
 • Indhold oplyst
 • Underretning givet

En note om nationale sikkerhedsstævninger

NSL-anmodninger (National Security Letters) er anmodninger fra FBI (Federal Bureau of Investigation) om oplysninger, der er relevante for en efterforskning i relation til nationens sikkerhed. En NSL kræver ikke en retskendelse, men må kun anmode om en brugers "navn, adresse, varighed af tjenesten og registre over lokale og internationale gebyrer".

FISA-kendelser (Foreign Intelligence Surveillance Act orders) er kendelser udstedt af FISC (Foreign Intelligence Surveillance Court) vedrørende oplysninger, der er relevante for en efterforskning i relation til nationens sikkerhed. En FISA-kendelse kan være en anmodning om oplysninger om en brugers indhold og andet end indhold.



En note om anmodninger på delstatsniveau

Dropbox modtager anmodninger fra delstaters retshåndhævende myndigheder og statslige myndigheder med delstatsafdelinger. Vi evaluerer hver enkelt anmodning i henhold til forbundslove og lokal lovgivning og vores principper for dataanmodninger fra myndighederne.

Anmodninger pr. 1 million indbyggere

  Samlet antal anmodninger pr. delstat

   En note om konteksten

   I perioden fra januar til juni 2017 modtog Dropbox én stævning fra en udenlandsk ambassade i USA. Vi stillede andet end indhold til rådighed for stævningen.

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","Jan 2017 - jun 2017","","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","Jul 2016 - dec 2016","","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","Jan 2016 - jun 2016","","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","Jul 2015 - dec 2015","","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","Jan 2015 - jun 2015","","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","Jul 2014 - dec 2014","","Jan 2014 - jun 2014","","Jan 2013 - dec 2013","","Jan 2012 - dec 2012"],["$LABELS","Argentina","Australien","Canada","Costa Rica","Danmark","Frankrig","Tyskland","Italien","Malta","Portugal","Singapore","Spanien","Storbritannien","","Australien","Belgien","Brasiliansk","Danmark","Frankrig","Tyskland","Indien","Italien","Mexico","Norge","Singapore","Spanien","Storbritannien","","Tyskland","Irland","Italien","","Australien","Tyskland","Italien","","Frankrig","Tyskland","Italien","Israel","Portugal","Mexico","","Australien","Brasiliansk","Tyskland","Finland","Frankrig","Indien","Italien","Malta","Spanien","Storbritannien","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}

   En note om anmodninger fra ikke-amerikanske myndigheder

   Anmodninger fra ikke-amerikanske myndigheder omfatter alle formelle juridiske sager fra en ikke-amerikansk myndighed, som ønsker brugerdata. På nuværende tidspunkt kræver vi normalt, at ikke-amerikanske myndigheder følger forhandlingsprocessen for gensidig retshjælp eller processen for retsanmodninger, således at en amerikansk domstol vil udstede den nødvendige amerikanske stævning til Dropbox.

   • Anmodninger modtaget af Dropbox
   • Udleverede oplysninger

   Januar 2017 – juni 2017

   • Den eneste kendelse, som Dropbox har modtaget i henhold til All Writs Act af 1789, krævede fysisk levering af indhold, som Dropbox leverede som svar på en juridisk gyldig retskendelse. Vi modtog ingen kendelser i henhold til All Writs Act, som anmodede Dropbox om at omgå sikkerhedsfunktioner eller på anden måde kompromittere integriteten af vores tjenester.
   • Vi modtog tre anmodninger om oplysninger, der var rettet til det forkerte selskab. Vi anmodede retsvæsenet om at rette disse fejl.
   • Vi modtog én retskendelse om registrering og sporing, som indebar, at Dropbox skulle levere oplysninger om en angivet periode efter bekendtgørelsen af kendelsen. Dropbox fandt ingen oplysninger i relation til kendelsen. Retten udstedte en tidsubegrænset kendelse om hemmeligholdelse, som forhindrede os i at give brugeren besked.
    
   Underretning af bruger: Hver gang vi efterkommer en anmodning om brugeroplysninger fra en retshåndhævende myndighed, underretter vi brugeren, medmindre domstolen har pålagt os ikke at gøre det. I nogle få tilfælde venter vi med at underrette brugeren, til vi har efterkommet anmodningen, og i de tilfælde oplyser vi den dato, hvor vi fremsendte brugeroplysningerne.
    
   Andet end indhold: "Andet end indhold" omfatter oplysninger som det navn og den e-mailadresse, som er tilknyttet kontoen, datoen for kontoens oprettelse og andre transaktionsoplysninger, f.eks. IP-adresser. Oplysninger om "andet end indhold" omfatter ikke de filer, som brugerne gemmer på deres Dropbox-konti.
    
   Indhold: Oplysninger om "Indhold” omfatter de filer, der er gemt på en brugers Dropbox-konto. Vi vil som regel ogs¨å fremlægge basale abonnentoplysninger sammen med indholdet.
    
   "Ingen oplysninger givet": Dropbox udleverede ingen oplysninger af en af følgende årsager: (1) anmodningen var allerede modtaget tidligere, (2) Dropbox modsatte sig anmodningen, (3) de retshåndhævende myndigheder trak anmodningen tilbage eller (4) anmodningen var ikke rettet mod en specifik konto.
    
   "Konto eksisterede ikke": Dropbox har ikke registreret den konto, der var anført i anmodningen.
    
   All Writs Act-kendelser:  All Writs Act-kendelser udstedes af amerikanske dommere i henhold til All Writs Act af 1789. Loven giver domstolene beføjelse til at afsige alle de kendelser, der er nødvendige eller relevante i forhold til deres retsområde, og som overholder retssædvaner og -principper (“issue all writs necessary or appropriate in aid of their respective jurisdictions and agreeable to the usages and principles of law”).
    
   Anmodninger fra ikke-amerikanske myndigheder: Anmodninger fra ikke-amerikanske myndigheder omfatter alle formelle juridiske sager fra en ikke-amerikansk myndighed, som ønsker brugerdata. På nuværende tidspunkt kræver vi normalt, at ikke-amerikanske myndigheder følger forhandlingsprocessen for gensidig retshjælp eller processen for retsanmodninger, således at en amerikansk domstol vil udstede den nødvendige amerikanske stævning til Dropbox.
    
   Myndigheders anmodninger om fjernelse: Myndigheders anmodninger om fjernelse inkluderer retskendelser og skriftlige anmodninger fra retsvæsen og myndigheder, der ønsker indhold fjernet i henhold til de lokale love i deres respektive jurisdiktioner.
    
   Påbud om hemmeligholdelse: Dommere kan efter eget skøn udstede retskendelser om hemmeligholdelse, der forhindrer Dropbox i at underrette en bruger om en anmodning om deres oplysninger fra myndighederne. Disse kendelser henviser ofte til underafsnit 2705(b) i Electronic Communications Privacy Act og kan strække sig over ubestemt tid.
    
   Vores metoder til sporing og rapportering kan blive videreudviklet, da vi hele tiden arbejder på at sikre nøjagtigheden og gennemskueligheden af vores rapport.