Jimatkan masa dan usaha pendidik dan pelajar sambil memaksimumkan pelaburan teknologi institusi anda

Integrasi lancar Blackboard Learn™ dengan Dropbox Education membolehkan penyelidik, rakan sekerja, dan pelajar menggunakan alat-alat yang disukai. Menggabungkan alat-alat ini menghasilkan lebih kepuasan pengguna dan penglibatan mendalam dalam seluruh komuniti pengguna sesebuah institusi.

Logo Blackboard
  • Dapatkan akses langsung kepada kandungan Dropbox daripada Blackboard Learn. Perkemaskan aliran kerja kolaborasi dengan membolehkan pengguna menguruskan kandungan mereka di satu tempat berpusat. Pengguna juga boleh mentauliahkan Dropbox daripada antara muka Blackboard Learn.
  • Muat naik tugasan daripada Dropbox Education terus ke dalam Blackboard Learn. Daripada antara muka Blackboard Learn, pelajar boleh memuat naik tugasan langsung daripada Dropbox Education. Uruskan kawalan versi untuk memastikan pelajar tidak boleh mengubah suai fail setelah diserahkan untuk pemarkahan.
  • Simpan, kemas kini, dan tambah keizinan kepada fail. Uruskan keizinan pada fail sebarang saiz atau jenis daripada mana-mana peranti, dalam atau luar talian.
  • Selaraskan ke semua peranti. Apabila pengguna mengubah suai fail Dropbox mereka, Blackboard Learn akan merujuk versi fail yang paling terkini secara automatik.