Peneraju pasaran stok, menawarkan berjuta-juta imej premium pilihan eksklusif pada harga murah

iStock berintegrasi dengan Dropbox untuk menghubungkan aliran kerja imej dengan lancar, membolehkan anda menjimatkan masa dalam menguruskan kandungan dan lebih masa untuk menghasilkan kerja yang cemerlang.

Logo iStock

Integrasikan iStock dengan Dropbox untuk meringkaskan aliran kerja anda dan jadikan muat turun imej berlesen muncul secara automatik di dalam Dropbox, membolehkannya tersedia pada berbilang peranti. Suite kefungsian meluas juga boleh diselaraskan terus ke akaun Dropbox pengguna iStock, seperti penyelarasan lightbox (termasuk resolusi tinggi dan tera air digital), muat turun retroaktif, dan akses kepada invois.

  • Integrasi mudah untuk setiap akaun iStock. Sama ada anda pelanggan berakaun tunggal atau berbilang, sambung ke Dropbox dengan satu klik supaya sebarang imej yang anda lesenkan akan diletakkan di dalam folder Dropbox anda secara automatik. 
  • Penyelarasan berdasarkan jangka masa memastikan anda sentiasa kekal selaras. Selaraskan kandungan yang telah dimuat turun daripada iStock secara retroaktif selama dua belas bulan, menggunakan tempoh masa yang boleh ditetapkan.
  • Pusatkan akses kepada kandungan yang telah dibeli. Automasikan penyelarasan terus daripada lightbox, termasuk resolusi tinggi dan tera air digital. 

Sumber

Hubungi iStock

fieldsales.support@gettyimages.com
www.istockphoto.com