Pertingkatkan pencegahan kehilangan data dan kurangkan risiko ancaman orang dalam dengan mengklasifikasi dan melindungi maklumat sensitif

Menguasakan perusahaan untuk mengenal pasti maklumat sensitif menggunakan TITUS, sambil berkongsi dan bekerjasama di Dropbox.

TITUS mengimbas data yang terletak di dalam Dropbox dan mengenakan klasifikasi metadata secara automatik. Ia juga memberi pekerja keupayaan untuk mengklasifikasi data semasa dimuat naik ke Dropbox daripada Microsoft Office.

  • Kenal pasti, klasifikasikan dan lindungi sensitiviti dan nilai data yang dimuat naik ke Dropbox dengan klasifikasi automatik, cadangan, atau dipacu pengguna.
  • Imbas maklumat yang terletak di dalam Dropbox untuk menentukan sensitiviti data dan mengguna pakai klasifikasi metadata berasaskan dasar.
  • Klasifikasikan dokumen Microsoft Office semasa ia dicipta dan muat naik ia terus ke Dropbox.
  • Analisis data sensitif yang terletak di dalam Dropbox dengan mengimport log-log yang disediakan oleh TITUS Illuminate ke dalam sebarang alat pelaporan yang digunakan oleh IT.

TITUS, Rakan Kongsi Premier Dropbox

Hubungi TITUS

info@titus.com
+1 (613) 820 5111
www.titus.com
Hubungi jualan

Penyelesaian perkongsian dan storan terbaik untuk perniagaan anda