Salah satu universiti negeri terbesar di California menggunakan Dropbox Education untuk menjadikannya lebih mudah bagi fakulti untuk berkerjasama dan untuk pelajar berkongsi kerja dengan pengajar.