Skip to main content

Laporan SOC adalah penting untuk keyakinan dan ketelusan

Apabila anda mempunyai data sensitif yang banyak dalam awan, anda memerlukan kawalan keselamatan, privasi dan pematuhan yang unggul— serta laporan berkala mengenai keberkesanannya.

Seseorang menyerahkan tablet dengan tandatangan kepada orang lain untuk mengesahkan perjanjian perniagaan