Ketelusan

Kami komited untuk menjadi setelus yang mungkin tentang cara kami menguruskan maklumat anda, di samping memastikan kami menyimpannya dengan selamat dan sulit. Kami percaya bahawa data pengguna kami harus menerima perlindungan undang-undang yang sama tanpa mengira sama ada ia disimpan pada perkhidmatan kami, di perniagaan anda, atau di rumah anda.

Permintaan data kerajaan

Seperti perkhidmatan lain, kadang kala kami menerima permintaan daripada kerajaan yang mencari maklumat mengenai pengguna kami. Anda berhak tahu seberapa kerap ini berlaku. Jadi dua kali setahun kami menyiarkan satu laporan ketelusan yang memperincikan jumlah permintaan data kerajaan yang kami terima. Kami adalah salah satu syarikat pertama yang menyiarkan laporan ketelusan dan komited untuk terus menyiarkan maklumat penting ini.

Kami juga telah mencipta Prinsip Permintaan Data Kerajaan yang menerangkan cara kami mengendalikan permintaan yang kami terima dan bagaimana kami akan cuba mengubah undang-undang untuk menjadikannya lebih melindungi privasi anda. Kami akan berpegang dengan prinsip-prinsip berikut apabila menerima, meneliti dan membalas permintaan kerajaan mengenai data pengguna kami.

  • Sentiasa telus. Perkhidmatan dalam talian sepatutnya dibenarkan untuk melaporkan jumlah sebenar permintaan data kerajaan yang diterima, bilangan akaun yang terjejas disebabkan permintaan tersebut, dan undang-undang yang digunakan untuk mewajarkan permintaan tersebut. Kami akan terus mendukung hak untuk memberikan maklumat penting ini.
  • Tentang permintaan berlapik. Permintaan data kerajaan sepatutnya dihadkan kepada orang-orang dan siasatan tertentu. Kami akan terus mempersoalkan permintaan yang ditujukan kepada sekumpulan individu tertentu atau untuk mendapatkan maklumat yang tidak berkaitan dengan siasatan tertentu.
  • Lindungi semua pengguna. Undang-undang yang memberi kuasa kepada kerajaan untuk meminta data pengguna daripada perkhidmatan dalam talian sepatutnya tidak memilih kasih berdasarkan kewarganegaraan seseorang atau tempat tinggal mereka. Kami akan terus berusaha untuk mengubah undang-undang ini.
  • Menyediakan perkhidmatan yang boleh dipercayai. Kerajaan tidak sepatutnya memasang pintu belakang ke dalam perkhidmatan dalam talian atau mencerobohi infrastruktur untuk mendapatkan data pengguna. Kami akan terus berusaha melindungi sistem kami dan mengubah undang-undang untuk menjelaskan bahawa aktiviti jenis ini menyalahi undang-undang.

Sila layari Prinsip Permintaan Kerajaan dan Laporan Ketelusan kami untuk maklumat terperinci.