Membatalkan Dropbox Business—bayaran balik dan maklumat lain

Langganan Dropbox Business tidak akan dibayar balik kecuali dikehendaki oleh undang-undang.

Bayaran balik kaedah pembayaran Debit Langsung

Sila hubungi bank anda untuk bayaran balik transaksi yang dibayar menggunakan kaedah pembayaran debit langsung. Hanya bank anda boleh memproses permintaan bayaran balik.

Caj balik kaedah pembayaran Debit Langsung

Sebarang permintaan bayaran balik daripada bank akan menurun taraf langganan Dropbox Business anda. Pasukan anda akan dinyahaktifkan dan semua akaun ahli akan dikembalikan kepada pelan Basic.

Perhatian: Dropbox tidak akan menghapuskan sebarang fail anda apabila langganan anda diturun taraf. Jika penurunan taraf menyebabkan akaun anda melebihi kuota, maka pelarasan antara peranti yang bersambung akan berhenti.

Bayaran balik sebahagian

Jika anda meminta bayaran balik sebahagian untuk pembayaran Dropbox Business, pasukan sokongan kami akan cuba menghubungi pentadbir pasukan dengan permintaan untuk maklumat lanjut.

Membuang lesen ahli pasukan

Bayaran balik penuh dan prorata tidak akan diberikan untuk lesen yang dibuang semasa langganan Dropbox Business semasa.

Topik berkaitan:

Sejauh manakah artikel ini membantu?

Kami kesal mendengarnya.
Beritahu kami bagaimana kami boleh perbaiki:

Terima kasih atas maklum balas anda!
Beritahu kami bagaimana artikel ini membantu:

Terima kasih atas maklum balas anda!

Jawapan komuniti

    Cara lain untuk mendapatkan bantuan