Laporan ketelusan

Disiarkan sejak 2012, laporan dwitahunan kami menyiarkan secara awam jumlah permintaan yang kami terima dan bagaimana kami bertindak balas.

Laporan ketelusan

Jumlah permintaan kerajaan

Graf ini menunjukkan jumlah permintaan yang diterima selama ini, dipecahkan mengikut jenis permintaan.

{"firstRow":["$AREAS","","%_Jan 2012 - Dis 2012","%_Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2014 - Jun 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jan 2015 - Jun 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jan 2016 - Jun 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jan 2017 - Jun 2017"],"columns":[["$AREAS","Waran Geledah","Sepina","Perintah Mahkamah","Permintaan bukan AS","Permintaan pembuangan kerajaan"],["","0","0","0","0","0"],["%_Jan 2012 - Dis 2012","29","54","4","0","0"],["%_Jan 2013 - Dis 2013","118","159","0","90","0"],["Jan 2014 - Jun 2014","120","109","0","37","0"],["Jul 2014 - Dis 2014","137","116","2","20","0"],["Jan 2015 - Jun 2015","227","179","10","7","3"],["Jul 2015 - Dis 2015","348","206","11","4","31"],["Jan 2016 - Jun 2016","328","248","6","6","112"],["Jul 2016 - Dis 2016","386","417","14","29","195"],["Jan 2017 - Jun 2017","775","645","25","33","192"]]}
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of search warrants","Accounts listed in warrants"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided","","What Dropbox Received","Does not exist","No information provided","Non-content provided","Content provided","Notice provided"],["Number of search warrants","775","30","27","41","677","362","","386","20","31","--","335","209","","328","21","6","--","301","165","","348","17","3","--","328","203","","227","7","7","--","213","120","","137","17","7","--","113","39","","120","14","3","--","103","42","","118","9","5","--","104","42","","29","5","0","--","24","5"],["Accounts listed in warrants","1224","116","244","72","792","427","","628","73","39","--","516","370","","590","117","6","--","467","236","","421","1","2","--","418","267","","301","11","10","--","280","160","","260","104","7","--","149","49","","174","57","3","--","114","77","","172","20","3","--","149","69","","--","--","--","--","--","--"]]}

Perkara yang diterima oleh Dropbox

Waran geledah perlu menunjukkan sebab barangkali, hendaklah memenuhi syarat-syarat pengkhususan berkenaan lokasi yang digeledah dan item-item yang diberkas, serta mesti disemak dan ditandatangani oleh hakim atau majistret. Waran geledah boleh dikeluarkan oleh kerajaan tempatan, negeri, atau persekutuan, dan hanya boleh digunakan dalam kes-kes jenayah. Sebagai tindak balas terhadap waran geledah yang sahih, kami menyerahkan maklumat kandungan dan bukan kandungan.

Waran geledah

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diserahkan
 • Bukan kandungan diserahkan
 • Kandungan diserahkan
 • Notis diberikan

Akaun tersenarai dalam waran

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diserahkan
 • Bukan kandungan diserahkan
 • Kandungan diserahkan
 • Notis diberikan

Nota untuk memberi konteks

Bila-bila masa Dropbox mematuhi waran geledah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis, daripada pengguna yang mana kandungan mereka kami serahkan kepada penguat kuasa undang-undang. 

Antara Januari dan Jun 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan buat selama-lamanya sebanyak 45.4% daripada waran geledah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 45.1% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam waran geledah tentang permintaan untuk maklumat mereka.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of subpoenas","Accounts listed in subpoenas"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of subpoenas","645","45","0","56","544","209","","417","26","0","36","355","99","","248","25","0","8","215","100","","206","29","0","7","170","113","","179","23","0","16","140","106","","116","4","0","6","106","37","","109","16","0","13","80","47","","159","37","0","28","94","61","","54","6","0","5","43","12"],["Accounts listed in subpoenas","1157","267","0","80","810","382","","784","212","0","79","493","183","","680","281","0","16","383","154","","250","3","0","15","232","160","","430","75","0","24","228","150","","758","112","0","6","640","129","","280","158","0","14","108","70","","401","195","0","32","174","123","","--","--","--","--","--","--"]]}

Perkara yang diterima oleh Dropbox

Berbeza dengan waran geledah, sepina hanya membenarkan akses kepada maklumat asas pelanggan. Sepina tidak memerlukan semakan kehakiman, dan biasanya dikeluarkan oleh peguam kerajaan atau jemaah juri. Kami tidak menyerahkan maklumat kandungan sebagai tindak balas terhadap sepina.

Sepina

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Kandungan diserahkan
 • Tiada maklumat diserahkan
 • Bukan kandungan diserahkan
 • Notis diberikan

Akaun tersenarai dalam sepina

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Kandungan diserahkan
 • Tiada maklumat diserahkan
 • Bukan kandungan diserahkan
 • Notis diberikan

Nota untuk memberi konteks

Bila-bila masa Dropbox mematuhi sepina untuk maklumat bukan kandungan, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis, daripada pengguna yang mana maklumat bukan kandungan mereka kami serahkan kepada penguat kuasa undang-undang. 

Antara Januari dan Jun 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan buat selama-lamanya sebanyak 19.5% daripada sepina yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 16.7% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam sepina tentang permintaan untuk maklumat mereka.

{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","Number of court orders","Accounts listed in court orders"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay","","","main","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided","","What Dropbox received","Does not exist","Content provided","No information provided","Non-content provided","Notice provided"],["Number of court orders","25","2","0","3","20","4","","14","0","0","2","12","2","","6","0","0","0","6","0","","11","2","0","0","9","2","","10","1","0","0","9","2","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","4","0","0","0","4","1"],["Accounts listed in court orders","30","4","0","3","23","4","","38","7","0","4","27","8","","9","1","0","0","8","0","","9","0","0","0","9","2","","19","1","0","0","11","3","","2","0","0","0","2","2","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","--","--","--","--","--","--"]]}

Perkara yang diterima oleh Dropbox

Perintah mahkamah dikeluarkan oleh hakim dan boleh jadi dalam pelbagai bentuk, seperti perintah 2703(d) di bawah Electronic Communications Privacy Act. Kami tidak menyerahkan maklumat kandungan sebagai tindak balas terhadap perintah mahkamah.

Perintah mahkamah

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Kandungan diserahkan
 • Tiada maklumat diserahkan
 • Bukan kandungan diserahkan
 • Notis diberikan

Akaun tersenarai dalam perintah mahkamah

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Kandungan diserahkan
 • Tiada maklumat diserahkan
 • Bukan kandungan diserahkan
 • Notis diberikan

Nota untuk memberi konteks

Bila-bila masa Dropbox mematuhi perintah mahkamah, kami akan memaklumkan pengguna yang dinamakan dalam permintaan itu kecuali jika dilarang oleh undang-undang. Bahagian carta pai yang berlorek di atas mewakili pengguna yang telah diberikan notis, daripada pengguna yang mana maklumat bukan kandungan mereka kami serahkan kepada penguat kuasa undang-undang. 

Antara Januari dan Jun 2017, kami menerima perintah mahkamah bagi ketakdedahan buat selama-lamanya sebanyak 45.0% daripada perintah mahkamah yang kami terima. Perintah mahkamah ini boleh menghalang kami sama sekali daripada memaklumkan 39.1% pengguna Dropbox yang dinamakan dalam perintah mahkamah tentang permintaan untuk maklumat mereka.

{"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Number of accounts affected","Content blocked in response to a request","Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","Notice provided","No action taken"],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","Australia","Austria","Belgium","Costa Rica","Finland","Perancis","Jerman","Belanda","Rusia","Switzerland","United Kingdom","Ukraine","","Brazil","Jerman","India","Latvia","Rusia","Sweden","Switzerland","Turki","United Kingdom","","","Rusia","Sepanyol","United Kingdom","","Rusia","","Rusia","","","","",""],["Number of requests","1","2","1","1","1","6","5","16","55","1","102","1","","1","3","1","1","160","1","1","2","25","","","101","1","10","","31","","3","","--","--","--","--"],["Number of accounts affected","1","2","1","1","1","5","4","31","57","1","161","1","","0","3","1","1","91","1","1","2","17","","","11","1","6","","31","","3","","--","--","--","--"],["Content blocked in response to a request","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","1","","--","--","--","--"],["Content blocked pursuant to Acceptable Use Policy","1","2","1","1","1","5","4","16","28","1","101","1","","0","3","0","1","39","1","1","1","23","","","28","1","10","","0","","2","","--","--","--","--"],["Notice provided","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","","0","0","0","","0","","3","","--","--","--","--"],["No action taken","0","0","0","0","0","1","1","0","27","0","1","0","","1","0","1","0","121","0","0","1","2","","","73","0","0","","31","","1","","--","--","--","--"]]}

Permintaan pembuangan kerajaan

Perkara yang diterima oleh Dropbox

Permintaan pembuangan kerajaan termasuk perintah mahkamah dan permintaan bertulis daripada penguat kuasa undang-undang dan agensi kerajaan yang meminta pembuangan kandungan berdasarkan undang-undang tempatan bidang kuasa masing-masing.

Bagaimana kami membalas

 • Kandungan disekat sebagai respons terhadap permintaan
 • Kandungan disekat selaras dengan Dasar Penggunaan Boleh Diterima
 • Tiada tindakan diambil
 • Notis diberikan
{"firstRow":["$TYPE","$CATEGORY","$LABELS","National security requests received","Accounts affected"],"columns":[["$TYPE","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay","","","main","main","main","overlay"],["$CATEGORY","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given","","National security requests","Does not exist","No information provided","Content provided","Notice given"],["National security requests received","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"],["Accounts affected","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","0-249","--","--","--","0","","--","--","--","--","0"]]}

Permintaan keselamatan negara

Perkara yang diterima oleh Dropbox

Proses keselamatan negara termasuk National Security Letters dan perintah yang dikeluarkan di bawah Foreign Intelligence Surveillance Act. Kami ingin menyatakan dengan lebih khusus, tetapi Dropbox tidak dibenarkan oleh kerajaan AS untuk melaporkan jumlah sebenar yang diterima.

Permintaan keselamatan negara

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diserahkan
 • Bukan kandungan diserahkan
 • Kandungan diserahkan
 • Notis diberikan

Akaun tersenarai dalam permintaan

Bagaimana kami membalas

 • Tidak wujud
 • Tiada maklumat diserahkan
 • Bukan kandungan diserahkan
 • Kandungan diserahkan
 • Notis diberikan

Nota mengenai proses keselamatan negara

National Security Letters ("NSL") adalah permintaan daripada Federal Bureau of Investigation untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. NSL tidak memerlukan perintah mahkamah, tetapi hanya boleh meminta "nama, alamat, tempoh perkhidmatan, dan rekod bil tol tempatan dan jarak jauh" pengguna.

Perintah Foreign Intelligence Surveillance Act ("Perintah FISA") adalah perintah yang dikeluarkan oleh Foreign Intelligence Surveillance Court (“FISC”) untuk maklumat yang berkaitan dengan penyiasatan keselamatan negara. Perintah FISA boleh meminta maklumat bukan kandungan dan kandungan pengguna.



Nota mengenai permintaan peringkat negeri

Dropbox menerima permintaan daripada agensi penguatkuasaan undang-undang negeri dan agensi persekutuan yang mempunyai pejabat dalam negeri. Kami menilai setiap permintaan mengikut undang-undang persekutuan dan tempatan, serta berpandukan prinsip permintaan data kerajaan kami.

Permintaan bagi setiap 1 juta penduduk

  Jumlah permintaan bagi setiap negeri

   Nota untuk memberi konteks

   Antara bulan Januari dan Jun 2017, Dropbox telah menerima satu sepina daripada kedutaan asing AS. Kami telah menyerahkan maklumat bukan kandungan sebagai respons kepada sepina ini.

   {"firstRow":["$CATEGORY","$LABELS","Number of requests","Information Provided "],"columns":[["$CATEGORY","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","Jan 2017 - Jun 2017","","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","Jul 2016 - Dis 2016","","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","Jan 2016 - Jun 2016","","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","Jul 2015 - Dis 2015","","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","Jan 2015 - Jun 2015","","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","Jul 2014 - Dis 2014","","Jan 2014 - Jun 2014","","Jan 2013 - Dis 2013","","Jan 2012 - Dis 2012"],["$LABELS","Argentina","Australia","Kanada","Costa Rica","Denmark","Perancis","Jerman","Itali","Malta","Portugal","Singapura","Sepanyol","United Kingdom","","Australia","Belgium","Brazil","Denmark","Perancis","Jerman","India","Itali","Mexico","Norway","Singapura","Sepanyol","United Kingdom","","Jerman","Ireland","Itali","","Australia","Jerman","Itali","","Perancis","Jerman","Itali","Israel","Portugal","Mexico","","Australia","Brazil","Jerman","Finland","Perancis","India","Itali","Malta","Sepanyol","United Kingdom","","Non-US","","Non-US","","Non-US"],["Number of requests","1","1","1","1","3","3","7","2","1","1","1","5","6","","1","1","1","1","6","1","1","4","3","1","1","4","4","","3","1","2","","1","2","1","","1","2","1","1","1","1","","1","1","5","1","5","1","2","1","1","2","","37","","90","","<20"],["Information Provided ","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","1","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","","0","","0","","0"]]}

   Nota mengenai permintaan bukan AS

   Permintaan bukan AS termasuk sebarang proses undang-undang rasmi daripada kerajaan bukan AS yang cuba mendapatkan data pengguna. Pada masa ini, kami biasanya mewajibkan kerajaan bukan AS untuk mengikut proses Mutual Legal Assistance Treaty atau proses surat rogatori supaya mahkamah AS akan mengeluarkan proses undang-undang AS yang diperlukan kepada Dropbox.

   • Permintaan yang Diterima Dropbox
   • Maklumat yang Diberikan

   Januari 2017 - Jun 2017

   • Satu-satunya perintah yang diterima Dropbox di bawah All Writs Act of 1789 memerlukan penghantaran kandungan fizikal yang diserahkan oleh Dropbox sebagai respons terhadap waran undang-undang yang sahih. Kami tidak menerima sebarang perintah di bawah All Writs Act yang meminta Dropbox mengabaikan ciri-ciri keselamatan atau mengkompromi integriti perkhidmatan kami.
   • Kami menerima tiga permintaan untuk maklumat yang ditujukan kepada syarikat yang salah. Kami menghendaki supaya penguat kuasa undang-undang membetulkan kesilapan ini.
   • Kami menerima satu perintah mahkamah daftar pen/perangkap dan kesan (PRTT), yang mengarahkan Dropbox untuk menyerahkan maklumat bagi tempoh masa yang tertentu selepas menyempurnakan perintah itu. Dropbox tidak menemui sebarang maklumat berkaitan perintah itu. Mahkamah mengeluarkan perintah ketakdedahan selama-lamanya yang menghalang kami daripada memaklumkan pengguna itu.
    
   Notis Pengguna: Bila-bila masa kami mematuhi permintaan daripada penguat kuasa undang-undang untuk maklumat pengguna, kami memaklumkan pengguna melainkan jika kami dilarang berbuat demikian oleh undang-undang. Dalam situasi terpencil, kami melengahkan notis kepada pengguna sehingga selepas kami mematuhi, dan dalam keadaan itu kami mencatatkan tarikh kami menyerahkan rekod pengguna.
    
   Bukan kandungan: "Bukan kandungan" termasuk perkara seperti nama dan alamat e-mel yang berkaitan dengan akaun, tarikh akaun dicipta dan maklumat transaksi lain seperti alamat IP. Maklumat “bukan kandungan” tidak termasuk fail yang disimpan di dalam akaun Dropbox seseorang.
    
   Kandungan: Maklumat "Kandungan" termasuk fail yang disimpan di dalam akaun Dropbox seseorang. Kami juga biasanya menyerahkan maklumat asas pelanggan bersama-sama kandungan.
    
   "Tiada maklumat diserahkan": Dropbox tidak menyerahkan apa-apa maklumat kerana, sama ada: (1) permintaan tersebut adalah duplikasi; (2) Dropbox membantah permintaan tersebut; (3) penguat kuasa undang-undang menarik balik permintaan tersebut; atau (4) permintaan tersebut gagal mengkhususkan akaun.
    
   "Akaun tidak wujud": Dropbox tiada rekod berkenaan akaun yang disenaraikan dalam permintaan itu.
    
   Perintah All Writs Act: Perintah All Writs Act dikeluarkan oleh hakim Amerika Syarikat dengan kuasa daripada All Writs Act of 1789. Statut ini memberi mahkamah kuasa untuk “mengeluarkan segala perintah yang perlu atau wajar bagi membantu bidang kuasa masing-masing dan selari dengan penggunaan dan prinsip undang-undang.”
    
   Permintaan bukan AS: Permintaan bukan AS termasuk sebarang proses undang-undang rasmi daripada kerajaan bukan AS yang cuba mendapatkan data pengguna. Pada masa ini, kami biasanya mewajibkan kerajaan bukan AS untuk mengikut proses Mutual Legal Assistance Treaty atau proses surat rogatori supaya mahkamah AS akan mengeluarkan proses undang-undang AS yang diperlukan kepada Dropbox.
    
   Permintaan pembuangan kerajaan: Permintaan pembuangan kerajaan termasuk perintah mahkamah dan permintaan bertulis daripada penguat kuasa undang-undang dan agensi kerajaan yang meminta pembuangan kandungan berdasarkan undang-undang tempatan bidang kuasa masing-masing.
    
   Perintah ketakdedahan: Mengikut budi bicara mereka, hakim boleh mengeluarkan perintah mahkamah ketakdedahan yang melarang Dropbox daripada memaklumkan pengguna tentang permintaan kerajaan untuk maklumat mereka. Perintah ini sering memetik subseksyen 2705(b) daripada Electronic Communications Privacy Act dan boleh dilanjutkan untuk sebarang jangka masa.
    
   Kaedah penjejakan dan pelaporan kami boleh berkembang sementara kami berusaha keras untuk memperbaiki ketepatan dan kejelasan laporan kami.