Forhindrer trusler, at data er risikoutsatt og regelbrudd i bedriftens SaaS-programmer

Aperture leverer full innsikt og granulær håndheving på tvers av bruker-, mappe- og filaktivitet i Dropbox, slik at datarisiko og regelbrudd forhindres.

plassholder

Aperture utvider Palo Alto Networks Next Generation Security Platform til Dropbox. Aperture integreres med Dropbox for å muliggjøre full innsikt på tvers av all bruker-, mappe- og filaktivitet, noe som gir detaljert analyse av bruk for å hindre at data er utsatt for risiko og regelbrudd. Det muliggjør også detaljert, kontekstbevisst kontroll av retningslinjer i Dropbox, for å drive håndheving og plassere brukere og data i karantene når brudd oppstår.

  • Få full innsikt i aktiviteter i Dropbox. Med detaljert analyse kan IT-avdelingen vite nøyaktig hva som skjer på bruker-, mappe- og filnivå til enhver tid.
  • Tilbakevirkende eksponering av overvåkningsdata. Aperture oppdager databrudd og regelbrudd i Dropbox som kan dateres tilbake til når kontoen opprinnelig ble opprettet. 
  • Merk risikofylt atferd før det tar av. Dype analyser av daglig aktivitet gjør at IT-avdelingen raskt kant finne ut om det er noen risiko for data eller brudd på overholdelse av retningslinjene.
  • Håndhev detaljert og effektiv administrasjon av retningslinjer. Kontekstbevisst kontroll av retningslinjer gir mulighet til å plassere både brukere og data i karantene umiddelbart når uautoriserte handlinger finner sted.
  • Hold trusler i sjakk. Avansert trusselbeskyttelse blokkerer kode some er kjent for å være ondsinnet, og identifiserer og blokkerer ukjent,onsinnet kode.