Cloud Access Security Broker (CASB) som gir aktivitetsovervåking av brukere, registrering av uregelmessigheter, forebygging mot tap av data og kryptering

CipherCloud for Dropbox er en skybasert tjeneste som utvider den sikre fildelingen i Dropbox med detaljert synlighet, overvåking og kontroller for overholdelse, noe som gjør det mulig for brukerne å dele sensitiv og regulert forretningsinformasjon for å få jobben gjort.

CipherCloud-logo

CipherCloud for Dropbox tilbyr en friksjonsfri API-integrasjon med nettskyapplikasjoner, og gir oversikt og kontroll uten å kreve en integrert proxy eller endringer i atferden til sluttbrukerne.

  • Kryptering basert på retningslinjer. Angi deltajerte retningslinjer for å selektivt kryptere sensitive filer uten å avbryte flyten til den viktige virksomheten. Obs! Det er kun autoriserte brukere som kan se krypterte filer, og nøkler kan trekkes tilbake dersom enheter går tapt.
  • Alle enheter, tilgang hvor som helst. Krypterte filer kan nås eksternt med en avansert mobilklient som støtter Mac OS, Windows, iOS og Android.
  • Detaljerte kontroller av retningslinjer. Lag kontekstbevisste retningslinjer basert på hva, hvem, hvor og hvorfor, og gjennomfør nødvendige tiltak automatisk for å hindre tap av data.
  • Samsvarsskanning. Oppdag og klassifiser nytt og eksisterende innhold. Ferdige DLP-retningslinjer omfatter PCI, GDPR, GLBA, SOX, HIPAA, personnumre, ABA-routingtall, nasjonale legemiddelkoder (NDC) og mer.
  • Aktivitetsovervåking og registrering av uregelmessigheter. Overvåk brukere, innhold og enheter for å registrere mistenkelig aktivitet. Et intuitivt adminpanel hjelper deg med å oppdage uvanlig aktivitet, inklusive overdreven nedlasting, brudd på retningslinjene for innhold eller geografiske uregelmessigheter.

Kontakt CipherCloud

info@ciphercloud.com
+1-855-524-7437
www.ciphercloud.com