Gjennomfør effektiv, repeterbar e-discovery internt, som gir muligheten for tidlig saksvurdering og juridiske behandlingsstopp.

Sammen representerer EnCase eDiscovery og Dropbox en innovativ dreining mot å integrere e-discovery med skyen, noe som gir organisasjoner solide samlinger på tvers av alle vanlige plattformer, metadata-bevaring, de-duplisering og dokumentgjennomgang i samarbeid.

Guidance-logo

Dropbox Business API-integrasjonen med EnCase eDiscovery utvider muligheten til å defensivt søke, samle inn og bevare elektronisk lagret informasjon (ELI) i Dropbox Business-kontoer. EnCase eDiscovery gjør det mulig for bedrifter som bruker Dropbox Business å svare på søksmål, voldgift og regulatoriske undersøkelser på en sømløs måte.

  • Undersøk samlinger uten at det påvirker sluttbrukerne. Samle inn og bevar innhold fra Dropbox på en sikker måte, uten å forstyrre driften.
  • Omfattende bevaring sikrer en forvaringskjeden. Kraftige samlinger av data som er lagret i Dropbox, sammen med patenterte, optimaliserte og fordelte søkemuligheter, sørger for omfattende resultater.
  • Utfør en kontinuerlig vurdering av saken. EnCase eDiscovery gir deg en unik evne til å gjøre en vurdering av Dropbox-filer på hvilket som helst tidspunkt i e-discovery-prosessen, både før og etter saken