En leder innen mobilitetsstyring for bedrifter (EMM) – sørger for at mobile enheter er sikre

Sammen sørger MobileIron og Dropbox for sikker tilgang til bedriftens dokumenter på mobile enheter.

MobileIron-logo

Med MobileIron kan store bedrifter distribuere Dropbox i hele organisasjonen. Den ekstra sikkerheten som MobileIron gir mobile enheter, sørger for at data ikke lekkes grunnet utilsiktet tap eller skadelige programmer.

  • Sikkerhetskontroller.Kontroller hvilke mobile applikasjoner som kan åpne Dropbox-dokumenter.
  • Automatisk distribusjon. Dropbox installeres automatisk på de ansattes mobile enheter.
  • Tilgangskontroll. Bare klarerte mobile enheter får tilgang til bedriftens Dropbox-data.
  • Forhindring av datatap. Fjern Dropbox automatisk fra mobile enheter som er gått tapt eller kompromitterte.

Kontakt MobileIron

sales@mobileiron.com
+1-877-819-3451
www.mobileiron.com