Kraften til å integrere Dropbox med hundrevis av andre apper for å automatisere arbeidet ditt

Zapier er et fleksibelt automatiseringsverktøy som bidrar til at du kan gjøre mer med Dropbox. Du kan koble den til apper som brukes hver dag – som Evernote, Gmail og Google Disk – og automatisere kjedelige oppgaver i arbeidsflyten.

Zapier-logo

Zapier holder til mellom Dropbox og favorittappene dine, og knytter sammen filer, kunder, notater og brukere på tvers av dem alle. Automatiseringer, som kalles Zaps, kan konfigureres i løpet av få minutter uten at du trenger erfaring innen koding. Bare velg en utløser-app og handling – som f.eks. å legge til en ny fil i Dropbox – og angi handlingene du ønsker at Zapier skal utføre automatisk som respons. Fra dette tidspunktet vil Zapier gjøre jobben for deg, så du trenger aldri å kopiere-og-lime eller importere og eksportere igjen.

  • Automatiser arbeidsflyten med utløsere og handlinger.
  •  All relevant informasjon sendes automatisk til favorittappene dine når nye kataloger legges til eller nye filer legges i en katalog i Dropbox.
  • Umiddelbare oppdateringer til Dropbox fra arbeidsflyten i andre apper, som omfatter automatiske opplastinger av filer, opprettelse av mapper og opprettelse eller vedlegg av tekstfiler.