Gjør driften og arbeidsflyten mer effektiv

Gjør det enklere for team å samarbeide i Aconex ved å gi dem tilgang til filer i Dropbox

Aconex-logo

Med integrasjonen av Aconex og Dropbox kan du redusere håndtering av dobbel-data, legge til rette for ansvarstaking og få tilgang til rapportering og innsikt på tvers av alle prosjektdata og -prosesser fra én enkelt sannhetskilde. Dropbox-filer kan deles, distribueres, oppdateres, spores og søkes etter i en kontrollert arbeidsflyt på tvers av mange forskjellige organisasjoner som er tilknyttet via prosjekter i Aconex.

  • Flytt dokumenter, tegninger, bilder og andre filer trygt fra Dropbox til Aconex med noen få klikk 

  • Last opp prosjektinformasjon fra Dropbox til Aconex for å få en fullstendig opptegnelse og tilsynslogg     

  • Administrer midlertidige versjoner på Dropbox før den endelige versjonen distribueres til byggeteam via Aconex

Kontakt Aconex

aconex.com

Hvis du vil ha mer informasjon, tar du kontakt med Dropbox-representanten eller Aconex-salgsrepresentanten din.