Ben & Jerry’s oppnår mer appetittvekkende interaksjoner med eksterne partnere ved å bruke Dropbox Business til å lagre og dele filer som er knyttet til oppsett og administrasjon i butikken.

Nøkkelresultater hos Ben & Jerry's

Mer tilgjengelig støtte for franchising

Rikelig med plass til store filer

Sikker deling med eksterne partnere

UTFORDRINGEN

Leke gjemsel med filer

For iskreminnovatøren Ben & Jerry’s er ikke lokale iskrembutikker som får konsesjon bare kanaler for å distribuere de nyeste, fengende smaksnavnene. De er plattformer som hjelper Ben & Jerry’s med å lykkes i samfunnsoppdrag – som å støtte rettferdig handel (fair trade) og reversere klimaendringen. Iskrembutikker spiller en viktig rolle i selskapets suksess, så bedriftsrettet interaksjon med dem er viktig.

Uheldigvis, siden selskapets filer ble lagret på alt fra eksterne harddisker til Microsoft Sharepoint og teammedlemmenes egne datamaskiner, ble administrasjon av dokumentene som var forbundet med butikkene i Australia og New Zealand kaotisk. «Vi kastet bort mye tid på å lete etter dokumenter», forklarer Adrian DiTonto, National Retail Operations Manager for Ben & Jerry’s Unilever Australia «Det kunne ta en uke å finne en konsesjonseavtale eller jakte på butikkbilder fra en tredjepart. Noen ganger fant vi ikke filene i det hele tatt.»

«Med Dropbox Business kan vi dele relevant, oppdatert informasjon med leverandører, entreprenører og andre som er involvert i et prosjekt. Hvis vi gjør endringer i en fil, vet alle om det. Livet har blitt mye enklere etter at vi tok i bruk disse smidige prosessene», sier DiTonto.

LØSNINGEN

Stabile og smidigere arbeidsflyter

Ben & Jerry’s morselskap, Unilever, besluttet at DiTonto og hans partnere skulle begynne å bruke Dropbox Business til å lagre og dele filer med. På denne måten kunne selskapet holde filene på ett sted – samtidig som mer ensartede prosesser kunne etableres rundt ekstern deling. «Med Dropbox Business kan vi dele relevant, oppdatert informasjon med leverandører, entreprenører og alle andre som er involvert i et prosjekt. Hvis vi gjør endringer i en fil, vet alle om det. Livet har blitt mye enklere etter at vi tok i bruk disse smidige prosessene», sier DiTonto. Dropbox Business har også bidratt til å løse vanskeligheter forbundet med deling av store filer. Tidligere måtte filene pakkes eller sendes i en kjede av e-poster, men nå kan DiTonto og teamet hans utveksle filer ved å bruke delte koblinger.

«Vi utveksler mange store filer, noe som alltid var et problem for oss tidligere. Med Dropbox Business er det ikke nødvendig å pakke filer eller stappe dem inn i e-poster. Vi kan sende en kobling, forhåndsvise innholdet, og vi trenger bare laste ned filen hvis vi vil.»

RESULTATENE

Flere butikker betyr flere fornøyde kunder

Etter at de flyttet filene over til Dropbox Business, har butikkteamet til Ben & Jerry’s hatt mer tid til å fokusere på å drive iskrembutikkprosjektene fremover. I stedet for å være nødt til å jakte på feilplasserte filer, kan ansatte og leverandører få tilgang til det de trenger umiddelbart, og samtidig opprettholde tempoet. «Siden Australia er referansen for Ben & Jerry’s butikkutrullinger, har jeg mottatt mange henvendelser fra kolleger i andre markeder om å benytte de samme tidsbesparende metodene vi har tatt i bruk her», sier DiTonto. «Dropbox Business er nøkkelen til å hindre bortkastede samtaler og gi enkeltpersoner økt selvstendighet.» Ved å etablere ny effektivisering, har Dropbox Business hjulpet Ben & Jerry’s med å strømlinjeforme butikklanseringer – som til syvende og sist støtter selskapets vekst og samfunnsoppdrag. «Vi sørger alltid for at konsesjonstakere får det de har betalt for», legger DiTonto til. «Dropbox Business holder oss stadig oppdatert slik at vi kan jobbe mot samme mål. Det er bra for deres virksomhet, men også for oss som helhet.»