Dropbox Education gir Zuyd Hogeschools Maastricht Academy of Media Design and Technology et forsprang for å gi lærere det de trenger, evaluere studenter og utvikle driften.

Nøkkelresultater for Maastricht Academy of Media Design and Technology

Enklere deling blant fakultet, studenter og ansatte

Rask og pålitelig ekstern tilgang til filer

Sikker arkivering av prosjekter for akademirevisjoner

Utfordringen

Begrensninger og feiltilkoblinger

Som en av Nederlands beste universitetsprogrammer for kommunikasjons- og multimedia-design, streber Zuyd Hogeschool’s Maastricht Academy of Media Design and Technology (MAMDT) etter å ligge i forkant av innovasjon. De bringer inn bransjeeksperter og visjonære gjestelærere for sine lokale samhandlingskurs. Selv om læreplanen er av høyt kaliber, var teknologien de var avhengig av ikke god nok til å drifte interne operasjoner. Forelesere, ansatte og studenter bruker e-post til å utveksle informasjon, men begrensninger på filstørrelser gjorde det umulig å utveksle store filer. På toppen av alt dette hadde fakultetet problemer med å få tilgang til filer eksternt. «Når jeg jobbet hjemmefra tok det ti minutter å starte en VPN-tilkobling, og denne forbindelsen ble ofte brutt», ifølge Manon Thiemann, koordinator for kvalitetsadministrasjon hos MAMDT. «Det fungerte ikke bra i det hele tatt.» Mange professorer valgte å bruke private Dropbox-kontoer for å løse problemene sine, og oppmuntret akademiet til å flytte alle over til Dropbox Education.

«Vi liker godt å arbeide i Dropbox. Vi har alltid tilgang til filene våre. Vi trenger ikke be andre sende oss noe når vi samarbeider. Det er mye enklere å få tak i den informasjonen vi trenger.»

Løsningen

Rask i oppfatningen

Dropbox Education lagrer nå MAMDTs HR-filer, dokumenter for finansavdelingen, lærernes arbeid og studentenes prosjekter – inkludert store visuelle og grafiske designfiler, filmer og illustrasjoner. Thiemann sier: «Vi liker godt å arbeide i Dropbox. Vi har alltid tilgang til filene våre. Vi trenger ikke be andre sende oss noe når vi samarbeider. Det er mye enklere å få tak i den informasjonen vi trenger.» I tillegg til å støtte fildeling på tvers av akademiet, brukes Dropbox Education også til å forenkle samarbeid på tvers av Zuyds akademier. Skolens fire akademier bruker det for eksempel til å utveksle filer knyttet til «Project Zuyd Quality», som har som mål å etablere konsekvente eksamener og evalueringsstandarder for hele universitetet.

«Vi er i ferd med å få et ordtak her: Ingen opplasting, ingen evaluering.» Nå, for å uteksamineres, må studentene legge det endelige arbeidet sitt i Dropbox slik at de kan evalueres. Ting er bedre for lærerne nå som alt gjøres digitalt, og det har hjulpet oss mye i forbindelse med revisjoner. På grunn av alt dette er vi nå mer og mer takknemmelige for Dropbox hver eneste dag.»

Resultatene

En oppvisning i undervisning og talent

Ved å strømlinjeforme filtilgang og deling har MAMDT bedre tilpasset prosessene sine med den innovative ånden de arbeider så hardt for å legemliggjøre. Med ankomsten av Dropbox-filanmodnlinger planlegger MAMDT å ytterligere påskynde prosessen som studenter bruker til levere arbeidet sitt, som igjen vil gjøre det enklere for akademiet å trygt arkivere og innhente ressurser som er nødvendig for revisjon. Hver sjette år blir studentenes eksamensprosjekter tatt i betraktning i en revisjon som avgjør fornyelsesstatusen for akademiets akkreditering. «Vi er i ferd med å få et ordtak her: Ingen opplasting, ingen evaluering.» Nå, for å uteksamineres, må studentene legge det endelige arbeidet sitt i Dropbox slik at de kan evalueres. Ting er bedre for lærerne nå som alt gjøres digitalt, og det har hjulpet oss mye i forbindelse med revisjoner. På grunn av alt dette er vi mer og mer takknemmelige for Dropbox hver eneste dag.»