Denne apotekforhandleren bruker Dropbox Business til å dele forretningsinnsikt med ansvarlige ledere innen drift og utvidelse over hele Brasil i sanntid, noe som hjelper bedriften med å opprettholde sin ledende posisjon i næringen.

RaiaDrogasils nøkkelresultater

 Forbedret utvelgelsesprosess for nye butikksted 

 Forbedret prosess for å vurdere eksisterende butikkytelse  

 Gjorde det mulig for ledere å ta bedre beslutninger, raskere   

UTFORDRINGEN

Søke etter en bedre måte å dele data på

RaiaDrogasil er svært avhengig av teknologi for å utvide og drive sitt nettverk av butikker. Denne resepten for vekst har forvandlet denne apotekkjeden til Latin-Amerikas største, med mer enn 1200 utsalgssteder. Men suksess har sine utfordringer: Med flere butikker ble det vanskeligere for hovedkontoret i São Paulo å raskt dele viktige salgsdata med sine ledere. RaiaDrogasil brukte USB-stasjoner og e-postvedlegg, noe som gjorde det umulig å oppdatere viktig informasjon om bedriften i sanntid. «Utfordringen har alltid vært å gi rask og nøyaktig informasjon til lederne våre, slik at de kan ta informerte avgjørelser i forretningsmiljøet», sier Bruno Pipponzi, direktør for detaljhandelplanlegging. «Informasjonen bevegde seg ikke like smidig som markedet krevde.» For å ligge i forkant i et svært konkurransepreget segment, visste RaiaDrogasil at de trengte en smidigere plattform for fildeling. Bedriften vurderte flere nettskyløsninger, men bestemte seg til slutt for Dropbox Business etter at de skjønte at de ansatte allerede brukte private Dropbox-kontoer til arbeid. «Dropbox var det mest brukervennlige verktøyet – enkelt og lett å lære», sier Pipponzi.

«Beslutningsprosesser skjer i felten på en raskere, mer responsorientert måte. Det er en kjempestor fordel for oss.»

LØSNINGEN

Finne en sunnere måte å samarbeide på

Med Dropbox Business kan planleggingsteamet til RaiaDrogasil, som holder til på hovedavdelingen, raskt dele kart, regneark, rapporter og oversikter som inneholder forretningsinformasjon med alle butikksjefene over hele Brasil. Ettersom løsningen fungerer med alle plattformer, kan ledere nå hente opp regneark og andre dokumenter på de mobile enhetene sine. De har så og si kvittet seg helt med de stasjonære datamaskinene sine, siden de ikke lenger trenger å være på kontoret for å være produktive. «Beslutningsprosesser skjer i felten på en raskere, mer responsorientert måte», sier Pipponzi. «Det er en kjempestor fordel for oss.» Nå som bedriftens data er sentralisert i delte Dropbox-mapper, kan medlemmer av planleggingsteamet besøke alle butikkene og øyeblikkelig få tilgang til alle finansielle og driftsrelaterte tall. «Det gjør det enkelt for oss å deretter snakke med butikksjefene og tilby veiledning fra ledelsen», sier Pipponzi. Ekspansjonsteamet til RaiaDrogasil er også avhengig av Dropbox Business. Ansatte bruker tjenesten til å dele store GeoMarketing-kartfiler med de som er på utkikk etter den neste vellykkede butikkplasseringen. «Å dele disse dokumentene er bare mulig takket være Dropbox», sier Pipponzi. «Dropbox-plattformen var en av hovedårsakene til den merkbare forbedringen i vår ekspansjon.» Pipponzi sier bedriften kontrollerer hvem som har tilgang til data ved hjelp av delingstillatelser i administratorverktøyet. En driftsleder i São Paulo har tilgang til mappene for alle butikkene innenfor sin sektor, mens en regional leder bare kan se den individuelle mappen som inneholder informasjon om butikkene i sin region. «Det er dette som gir prosessen en høy grad av sikkerhet», sier Pipponzi.

«Vi må være forberedt på stadige endringer i dynamikken til konkurransen og i vårt eget forretningsmiljø. Det er vanskelig å forestille seg hvordan vi skulle klart å holde driften og utvidelsen gående uten en samarbeidsplattform som Dropbox Business.»

RESULTATENE

Holde seg konkurransedyktig i et konkurransepreget marked

Dropbox Business utstyrer ansatte hos RaiaDrogasil med dataene de trenger for å ta beslutninger som holder bedriften i teten, sier bedriften. «Vi må være forberedt på stadige endringer i dynamikken til konkurransen og i vårt eget forretningsmiljø», sier Pipponzi. «Det er vanskelig å forestille seg hvordan vi skulle klart å holde driften og utvidelsen gående uten en samarbeidsplattform som Dropbox Business.» Utveksling av de beste fremgangsmåtene skjer mer organisk nå som ledere enkelt kan dele innsikt med kollegene sine i andre regioner. «Det er dette jeg mener Dropbox representerer i form av utbytte», sier Pipponzi. Ved å¨bruke Dropbox Business til å dele rykende ferske analyser om potensielle eiendommer, har utvelgingen av nye butikksteder blitt merkbart forbedret, legger han til. Som et resultat av den forbedrete utvelgelsesprosessen, har salgsutviklingen av nye butikker blitt betydelig høynet i løpet av de siste kvartalene. Dette var bare mulig etter at stedsinformasjonen enklere kunne deles ved hjelp av Dropbox, sier Pipponzi. «Det er ingen tvil om at Dropbox er et utrolig verktøy, med stort potensiale som vil tilføre verdi til driften.»