Servcorp driver sin verdensledende, internasjonale bedrift innen kontorressurser med Dropbox Business som motoren for samarbeid både i innen selskapet og eksternt.

Nøkkelresultater for Servcorp

Enkel deling med eksterne interessenter

Eliminering av problemer med versjonskontroll

Sikre prosesser for pålogging og filtilgang

UTFORDRINGEN

Holde internasjonale kontorer synkronisert

Som en del av sin misjon om å være den fremste leverandøren av lederfløyer og virtuelle kontorer, forbinder Sydney-baserte Servcorp kunder med de fineste kontorfasilitetene, assistentene og teknologiene. For å gjøre dette må selskapet også ha den beste teknologien for hånden. Så når den multi-nasjonale staben begynte å slite med fillagring og deling, startet Servcorp umiddelbart å lete etter en løsning. «Historisk sett har vi brukt e-post til å dele dokumenter, men problemer med dupliserte filer og fillagring begynte å øke. Vi prøvde først å ta i bruk en annen nettskybasert lagringsløsning, men folk var ikke villige til å ta den i bruk – og vi fortsatte å slite med store filstørrelser», ifølge Daniel Kukucka, CTO.

«Vi ønsket et system der vi kunne administrere godkjenning, kontrollere pålogginger, avgjøre hvem som hadde tilgang til hvilke filer, og gjøre det mulig for de ansatte å få tilgang til filene sine fra flere enheter. Dropbox Business gir oss alt dette.»

LØSNINGEN

Gjøre brukere fornøyde og beskytte data

Servcorp besluttet å spørre de ansatte om hvilken skybasert lagrings- og fildelingsløsning de ville ha. Den overveldende responsen var Dropbox Business. «De fleste teammedlemmene hadde Dropbox-kontoer allerede, så de var godt kjent med brukergrensesnittet», sier Kukucka. «For oss ble det et enkelt valg. Dropbox Business så ut til å være det beste valget fordi det raskt kunne implementeres over hele linjen, og vi trengte ikke bekymre oss om opplæring.» I tillegg til enkel igangsetting av nyansatte oppfylte Dropbox Business flere andre viktige kriterier for Servcorp. «Vi ville ha et system der vi kunne administrere godkjenning, kontrollere pålogginger, avgjøre hvem som hadde tilgang til hvilke filer og gjøre det mulig for de ansatte å få tilgang til filene sine fra flere enheter. Dropbox Business gir oss alt dette.»

«De fleste teammedlemmene hadde allerede Dropbox-kontoer, så de var godt kjent med brukergrensesnittet. For oss ble det et enkelt valg. Dropbox Business så ut til å være det beste valget fordi det raskt kunne implementeres over hele linjen, og vi trengte ikke bekymre oss om opplæring.»

RESULTATENE

Mobilitet, hastighet og kundeservice

Med Dropbox Business på plass, kan Servcorps globalt spredte arbeidsstyrke bli mer produktive. De jobber når som helst, hvor som helst, uten å måtte bekymre seg over å måtte spore opp de nyeste versjonene av filene. «Problemer med filinnholdsversjoner, logoer, farger osv. kan i stor grad påvirke Servcorps evne til å vise samme merkeimage til eksterne interessenter. Dropbox Business har bidratt til å alll kommunikasjon og samarbeid stemmer overens», legger Kukucka til. Servcorps eksterne interessenter varierer fra entreprenører til partnerbyråer til kunder, og alle har regelmessig behov for at selskapet skal dele filer med dem. Dropbox Business gjør det mulig for Servcorp å distribuere informasjon raskt og effektivt. Som Kukucka sier: «Med Dropbox Business har vi sett betydelige forbedringer i produktiviteten – også når det gjelder kunderelasjoner og partnerskap. Vi er nå i stand til å samarbeide bedre enn noen gang før.»