Åpenhet

Vi er forpliktet til å være så åpne som mulig når det gjelder hvordan vi håndterer informasjonen din, samtidig som vi sørger for at den er trygg og privat. Vi mener at dataene til brukerne våre skal ha den samme juridiske beskyttelsen uansett om de er lagret på tjenestene våre, i bedriften din eller i hjemmet ditt.

Dataforespørsler fra myndighetene

I likhet med de fleste tjenester mottar vi iblant forespørsler fra myndigheter som ønsker informasjon om brukerne våre. Du fortjener å vite hvor ofte dette skjer. Så to ganger årlig offentliggjør vi en gjennomsiktighetsrapport som viser hvor mange dataforespørsler vi mottar fra myndighetene. Vi var en av de første bedriftene som offentliggjorde en gjennomsiktighetsrapport og er forpliktet til å fortsette å offentliggjøre denne viktige informasjonen.

Vi har også opprettet Retningslinjer for dataforespørsler fra myndighetene som beskriver hvordan vi håndterer forespørslene vi mottar og hvordan vi jobber for å prøve å endre lovene slik at de beskytter personvernet ditt bedre. Vi etterlever følgende prinsipper når vi mottar, gransker og svarer på forespørsler fra myndighetene om data fra brukerne våre.

  • Vis åpenhet. Nettjenester bør ha lov til å rapportere det nøyaktige antallet dataforespørsler fra myndighetene som mottas, antall kontoer som ble berørt av disse forespørslene, og lovene som ble brukt til å rettferdiggjøre forespørslene. Vi kommer til å fortsette å kjempe for rettighetene til å utlevere denne viktige informasjonen.
  • Stå imot generelle forespørsler Dataforespørsler fra myndighetene bør begrenses til spesifikke personer og etterforskninger. Vi kommer til å kjempe mot forespørsler som er rettet mot store grupper av personer eller som etterspør informasjon som ikke angår en bestemt etterforskning.
  • Beskytt alle brukere. Lover som gir myndighetsorganer lov til å be om brukerdata fra nettjenester, bør ikke behandle mennesker ulikt basert på statsborgerskap eller hvor de bor. Vi kommer til å jobbe hardt for å endre disse lovene.
  • Lever tjenester brukere kan stole på. Myndigheter må aldri installere bakdører til nettjenester eller infiltrere infrastruktur for å innhente brukerdata. Vi kommer til å fortsette å jobbe for å beskytte systemene våre og endre lovene for å gjøre det klart at denne typen aktivitet er ulovlig.

Se våre  prinsipper for forespørsler fra myndighetene og gjennomsiktighetsrapporten for mer detaljert informasjon.