E-post

Fildeling over e-post

I bedrifter som ikke har en formell fildelingsløsning, ender mange team opp med å dele filer over e-post. Dette er en enkel måte å dele filer på, siden de sannsynligvis bruker den eneste teknologien som trengs allerede, hver eneste dag. Denne enkle løsningen kommer imidlertid på bekostning av filsynkronisering, sikkerhet og støtte for store dokumenter.

Bakgrunn

Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), en av de sentrale teknologiene som brukes til levering av e-post, ble bare utviklet for å sende enkel tekst brukere imellom. Denne begrensningen har hatt store konsekvenser for utviklingen av e-post.

MIME

For å motvirke begrensningene til et e-postformat med enkel tekst, ble Multipurpose Internet Mail Extensions (MIME) utviklet. MIME har støtte for filvedlegg av andre typer enn tekst, samt e-postmeldinger i flere deler. Begge disse funksjonene er viktige for fildeling.

Med MIME kodes filvedlegg som tekstblokker. Dette gjør ganske enkelt filen om til et format som SMTP kan behandle – det krypterer ikke dataene. I tillegg inneholder MIME-meldinger informasjon om filtypen, slik at e-postprogrammet kan håndtere dem riktig. Meldinger i flere deler er nøkkelen til at du kan ta med en tekst og en fil i samme e-post.

Legg merke til at MIME og SMTP er utfyllende standarder. MIME definerer innholdet i en e-post, mens SMTP definerer hvordan e-posten finner veien til mottakeren. Du kan tenke deg at MIME-innholdet er et «brev» som er puttet i en SMTP-«konvolutt».