Møtereferat mal og mal for møteinnkalling

Fått oppgaven å skrive referat på et møte? Bruk denne praktiske malen, og allerede er halve arbeidet gjort.

Prøv Paper gratis

Allerede innlogget? Få malen

Hold alle på samme side

Bare legg til innholdet

Med den forhåndsformaterte teksten som din guide, kan du bruke denne malen som er klar til bruk til å plotte inn deltakere, møteinnkalling, diskusjon, og handlingsobjekter så fort møtet begynner.

Inviter teamet ditt til dokumentet

Denne nettskybaserte malen gjør deling enkelt. Ikke nødvendig å lagre til harddisken din, ikke nødvendig å legge til som vedlegg på e-post. Bare inviter møtedeltakere til dokumentet.

Rediger sammen i sanntid.

Etter du inviterer teamet ditt til dokumentet, kan de se notatene og legge til kommentarer. De kan til og med oppdatere tekst, eller legge til et bilde av tavlen, hvis du gir dem redigeringstillatelser.

4 tips til å forbedre møtereferatet ditt

1. Sett opp dokumentet ditt før møtet

Denne malen er designet for å gjøre deg organisert og sette alle på samme side, til og med før dere møtes. Siden det er et Dropbox Paper-dokument, lar det deg koble til kalenderhendelser og bruke tidssparende snarveier på tastaturet. 

2. Legg til koblinger for kontekst

Legg til koblinger for å hjelpe teamet ditt på vei hvis du har eksisterende dokumenter med bakgrunnsinformasjon. Del dokumentet ditt med møtereferater før møtet for å gi konteksten til diskusjonen.

3. Fremhev viktige punkter

Legg til bilder og Dropbox-filer for å gjøre et notat mer merkbart med gode poenger og eksempler. Med Paper-mobilappen kan du knipse et bilde av tavler og post-its, og bildet vil automatisk bli lagt i møtereferatet

4. Referatbeslutninger og oppgaver

Denne malens oppgaveliste-funksjon viser teamet de neste stegene og hjelper deg å holde orden på handlingsobjekter. For å raskt lage avkrysninger, skriv klammetegn (“[ ]”) etterfulgt av et mellomrom. For å dele ut gjøremål, bare omtal et teammedlem med @ pluss navnet deres. 

Lagg din egen mal for møtereferat

Vil du lage tilpasse referatet ditt? Paper lar deg bygge din egen mal med et ryddig og profesjonellt utseende, med hvilke som helst underoverskrifter og seksjoner du vil.

Dropbox Paper er et arbeidsområde for samarbeid der team kan koordinere prosjekter og kommunisere rundt innhold — alt på ett sted. Paper tilbyr redigeringsfunksjoner i sanntid rett ved siden av gjøremålslister og tidslinjer, noe som gjør det enklere å planlegge prosjekter, utføre idédugnader, holde møter og gå gjennom arbeid.

For å bruke Dropbox Paper må du ha en Dropbox-konto. Paper-dokumenter teller for øyeblikket ikke med i lagringskvoten din, og det er ingen grense for hvor mange Paper-dokumenter du kan opprette eller eie. Du kan få tilgang til Paper-dokumentene dine på nettet ved å klikke på Paper-fanen på dropbox.com, eller navigere til dropbox.com/paper. Du kan også bruke Paper-mobilappen til å få tilgang til, opprette og redigere Paper-dokumenter.

Ja, ved bare å bruke Dropbox Paper-mobilappen kan du arbeide offline i Paper. Med Paper-mobilappen kan du opprette nye dokumenter, redigere eksisterende, legge til kommentarer og dele innhold med andre. Når du er frakoblet, kan du få tilgang til, redigere og kommentere på stjernemerkede og nylig brukte dokumenter, eller opprette nye dokumenter. Endringer du har gjort vil synkroniseres når du er tilbake igjen på nettet.

Det finnes noen tips for å ta effektive møtereferater med Dropbox Paper. Møtereferater er en oversikt over hva som ble diskutert, og hva som skal skje som et resultat av møtet, så det er godt å ha en struktur satt opp før møtet starter. Konfigurer et Paper-dokument med sakslisten, legg til koblinger for kontekst, og del den med alle som er invitert til møtet, slik at alle starter på samme side. Møtereferater bør også inneholde handlingselementer og forfallsdatoer for disse oppgavene, som kan gjøres enkelt i Paper ved å legge til @mentions og forfallsdatoer for oppgaver.

Det er enkelt å opprette en mal for møtereferater med Dropbox Paper. Når du bruker Paper på nettet, kan du bruke den eksisterende malen for møtereferater ved å klikke på “opprett møtenotater” i høyre kolonne. Du kan også opprette din egen mal for møtereferat som er tilpasset dine behov, ved å opprette et nytt Paper-dokument, konfigurere feltene som skal fylles ut, og klikke "gjør om til mal" i dokumentmenyen. Dette vil konvertere Paper-dokumentet til en mal som skal brukes når du måtte ønske det.

Få idéer og del dem tidlig

Denne malen for møtereferat er laget i Dropbox Paper, et arbeidsområde for samarbeid hvor team kan få og dele tidlige idéer. Paper gjør det lett å skrive møtereferater, dele ut gjøremål, utvikle kreative idéer og lede prosjekter. Med Paper som din sentrale prosjektplass, trenger du ikke å være i samme rom for å være på samme side.

mal for møtereferat av Dropbox Paper