Fått i oppgave å skrive referat fra møte. Dropbox har maler for deg

Fått oppgaven med å skrive referat fra møte? Enten det er et styremøte, teamsamling eller prosjektmøte, bruk denne nyttige referatmalen og halve arbeidet ditt er gjort.

Prøv Paper gratis

Allerede innlogget? Få malen

Hold alle på samme side

Bare legg til innholdet

Med den forhåndsformaterte teksten som din veiledning, kan du bruke denne brukervennlige, gratis møteprotokollmalen til å fylle ut møtedato, deltakere, saksliste, diskusjon og handlingsemner så snart møtet begynner.

Inviter teamet ditt til dokumentet

Denne nettskybaserte referatmalen gjør deling enkelt. Ikke nødvendig å lagre til harddisken din, ikke nødvendig å legge til som vedlegg i e-post. Bare inviter møtedeltakere til dokumentet.

Rediger sammen i sanntid.

Etter at du har invitert teammedlemmene dine til dokumentet, kan de se møtereferatene og legge til kommentarer. De kan til og med oppdatere tekst, eller legge til et bilde av tavlen, hvis du gir dem redigeringstillatelser.

4 tips til å forbedre møtereferatet ditt

Mal for Dropbox Paper-møtereferat
1. Konfigurer dokumentet for møtereferat før møtet

Enten det er et formelt eller uformelt møte, er denne malen designet for å gjøre deg organisert og sette alle på samme side til og med før du møter med tydelige sakslisteposter. Siden det er et Dropbox Paper-dokument, lar det deg koble til kalenderhendelser og bruke tidssparende snarveier på tastaturet. 

2. Legg til koblinger for kontekst

Legg til koblinger for å hjelpe teamet ditt på vei hvis du har eksisterende dokumenter med bakgrunnsinformasjon. Del dokumentet ditt med møtereferater før møtet for å gi kontekst til diskusjonen.

3. Fremhev viktige punkter

Legg til bilder og Dropbox-filer for å gjøre et notat mer iøynefallende med gode poenger og eksempler. Med Paper-mobilappen kan du knipse et bilde av tavler og post-its, og bildet vil automatisk bli lagt i møtereferatet.

4. Referatbeslutninger og oppgaver

Malens gjøremålsfunksjon viser teamet ditt de neste trinnene og hjelper deg med å følge opp og følge med på handlingselementer foran neste møte. For å raskt opprette avmerkingsbokser , skriv hakeparenteser (“[ ]”) etterfulgt av et mellomrom. For å tilordne gjøremål er det bare å omtale en teamkollega med @ pluss navnet deres.  

Få idéer og del dem tidlig

Denne malen for møteplaner er opprettet i Dropbox Paper, et område for samarbeid hvor team kan skape og dele nye idéer. Paper gjør det enkelt å ta møtereferat, tildele gjøremål, utvikle kreative idéer, og styre prosjekter. Med Paper som ditt sentrale prosjektnav, trenger du ikke å være i samme rom for å være på samme side.

Flere brukere som deler ideer og visuelle ressurser i et møte

Dropbox Paper er et samarbeidsområde der team kan koordinere prosjekter og kommunisere rundt innhold – alt på ett sted. Paper tilbyr redigeringsfunksjoner i sanntid ved siden av oppgavelister, sakslister og tidslinjer for teammøte, noe som gjør det enklere å planlegge prosjekter, utføre idédugnader, holde møter, tildele handlingselementer, følge opp og gå gjennom arbeid.

For å bruke Dropbox Paper må du ha en Dropbox-konto. Paper-dokumenter teller for øyeblikket ikke med i lagringskvoten din, og det er ingen grense for hvor mange Paper-dokumenter du kan opprette eller eie. Du kan få tilgang til Paper-dokumentene dine på nettet ved å klikke på Paper-fanen på dropbox.com, eller navigere til dropbox.com/paper. Du kan også bruke Paper-mobilappen til å få tilgang til, opprette og redigere Paper-dokumenter.

Ja, ved bare å bruke Dropbox Paper-mobilappen kan du arbeide offline i Paper. Med Paper-mobilappen kan du opprette nye dokumenter, redigere eksisterende, legge til kommentarer og dele innhold med teammedlemmer. Når du er frakoblet, kan du få tilgang til, redigere og kommentere på stjernemerkede og nylig brukte dokumenter eller opprette nye dokumenter. Endringer du har gjort vil synkroniseres når du er tilbake igjen på nettet.

Et produktivt møte er avhengig av å føre effektive møteprotokoller slik at alle kan gå gjennom det som ble diskutert og være på samme side. Og den beste måten å føre effektive møteprotokoller på er å ha en solid struktur på plass i god tid før møtet begynner. For det formål kan du bare sette opp et Paper-dokument med dagsordenen, legge til koblinger for kontekst og dele den med alle som er invitert til møtet. Møteprotokoller bør også inneholde handlingselementer og forfallsdatoer for disse oppgavene som kan gjøres enkelt i Paper ved å legge til @mentions og forfallsdatoer for oppgaver.

Det er enkelt å opprette en mal for møterprotokoller med Dropbox Paper. Når du bruker Paper på nettet, kan du bruke den eksisterende malen for møterprotokoller ved å klikke på “opprett møtereferater”-koblingen i høyre kolonne. Du kan også opprette dine egne møteprotokoller eller en møteagendamal som er tilpasset dine behov, ved å opprette et nytt Paper-dokument, konfigurere feltene som skal fylles ut og klikke “gjør om til mal” i dokumentmenyen. Dette vil konvertere Paper-dokumentet til en mal som skal brukes når du måtte ønske det.

Se flere funksjoner

Produktivitetsverktøy

Bruk Dropbox for mer produktivitet på arbeidsplassen

Prosjektplan mal

Lag din egen mal for prosjektplan med Dropbox Paper

Trenger du hjelp med brainstorming. Samarbeid med andre på Dropbox

Opprett en brainstorming mal som kan hjelpe deg med å skape og dele ideer

Nettlagring for dokumenter

Administrer dokumenter online med enkel og sikker skylagring

Lagg din egen mal for møtereferat

Vil du tilpasse referatene dine til neste teammøte? Paper lar deg utvikle din egen, profesjonelt utseende mal for møtereferater eller sakslister med hvilke som helst underoverskrifter og avsnitt du velger.