Fleksibel IT-ledelse (og administrasjon)

Dropbox-virksomhetspanel gir deg sentraliserte styrings- og sikkerhetskontroller for hele organisasjonen, sammen med allsidige administrative verktøy for individuelle team.
Eksempel administratorverktøy med oversikt over teamene.

Synlighet, kontroll - og fleksibilitet

Når du har sammensatte organisasjonsstrukturer, trenger IT-teamet å gi de enkelte teamene autonomi mens de opprettholder sentralisert styring av tilsyn, sikkerhetsretningslinjer og distribusjon. Dropbox hjelper bedriften med å balansere synlighet og kontroll med fleksibilitet, slik at alle kan gjøre sitt beste arbeid.

Administrer implementeringer sentralt

Dropbox tilbyr et sentralisert virksomhetspanel som gjør det mulig for IT-team å administrere flere instanser i hele organisasjonen. Gjennom denne konsollen kan administratorer få tilgang til et enhetlig syn på Dropbox-aktivitet i organisasjonen. Dette både forenkler IT-ledelse (og administrasjon) i nødvendig omfang og tillater bedrifter å tilpasse Dropbox-implementeringer for å gjenspeile komplekse organisasjonshierarkier. 

Eksempel virksomhetspanelgrensesnitt med liste over underteamene.

Administrer sikkerhetsinnstillinger og kontroller

Å vedlikeholde sikkerhetsretningslinjer er en av de viktigste utfordringene med å styre komplekse organisasjonsstrukturer. Så Dropbox-sikkerhetsinnstillinger og kontroller er utformet for å utvide synligheten i flere instanser, og gi administratorer en bred bevissthet om hva som skjer på tvers av organisasjonene deres.

Enhetsgodkjenningsgrensesnitt i virksomhetspanel viser antall tillatte enheter per teammedlem.

Aktiver delegering og fleksibilitet

Etter hvert som organisasjonen utvikler seg, blir det mindre og mindre praktisk med IT-ledelse (og administrasjon) i et omfang som passer alle. Dropbox takler dette ved å tillate at alle innstillinger administreres på både bedrifts- og instansnivå. Administratorer for instanser kan tilpasse teaminnstillinger til å dekke deres spesifikke behov, uten at det går ut over kontrollen og synligheten som er nødvendig på bedriftsnivå.

Enhetsgodkjenningsgrensesnitt i virksomhetspanel.