Administrere og kontrollere grupper

Ved hjelp av grupper kan team administrere tilgangen til delte mapper. Som administrator kan du se og administrere alle gruppene til teamet ditt, samt kontrollere hvem som oppretter dem.

Med grupper kan teammedlemmene lage lister over personer som skal ha tilgang til mange av de samme filene og mappene (som avdelinger, team eller funksjoner). Alle nye medlemmer som blir lagt til en gruppe blir automatisk lagt til alle delte mapper gruppen er blitt invitert til.

Oppretting av grupper gjør samarbeid enklere for teamet ditt. I stedet for å invitere alle medlemmer av markedsføringsteamet enkeltvis til en ny prosjektmappe, kan markedssjefen invitere «Markedsføring»-gruppen i stedet. Alle i gruppen vil automatisk få en invitasjon til å bli med i mappen når gruppen er invitert.

Viktige punkter:

 • Vise alle grupper på tvers av hele teamet.
 • Legge til eller fjerne teammedlemmer fra grupper etter behov.
 • Begrens opprettelse av grupper til administratorene på teamet.

Opprette grupper

Det er standard at både administratorer og teammedlemmer kan opprette grupper. Klikk her for å få anvisninger for hvordan teammedlemmer kan opprette grupper.

Slik oppretter du en gruppe fra administrasjonsverktøyet:

 1. Logg deg på Dropbox Business-kontoen.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Fra venstre sidepanel klikker du på Grupper.
 4. På høyre side av siden klikker du på knappen Ny gruppe .
 5. Skriv inn et navn for gruppen. Dette er navnet alle teammedlemmer vil se og bruke for å invitere gruppen til nye delte mapper. Vær obs på at den som eier denne gruppen kan endre gruppenavnet når som helst.
 6. Klikk Opprett gruppe -knappen.

Obs! Gruppenavn kan ikke brukes to ganger innen samme team. Når en gruppe er opprettet for et team, vil andre få en feilmelding hvis de forsøker å opprette en ny gruppe med samme navn.


Vise og administrere teamets grupper

Hvis du er administrator for en Dropbox Business-konto, kan du se og administrere alle gruppene i teamet ditt.

Slik ser du gruppene i teamet ditt:

 1. Logg deg på Dropbox Business-kontoen.
 2. Klikk Administratorverktøy.
 3. Fra venstre sidepanel klikker du på Grupper. Alle grupper som har blitt opprettet av et medlem av teamet ditt vises på denne listen.

Obs! Du fungerer automatisk som eier for alle gruppene i teamet ditt, og du kan administrere disse gruppene på samme måte som når du er eieren. Opprett en ny ved å klikke på Opprett gruppe -knappen. Hvis du vil redigere en gruppe, velger du navnet til gruppene du vil redigere.


Vise og administrere et medlems grupper

Som administrator kan du også se og administrere gruppene til hvert enkelt teammedlem. Dette kan være nyttig for å få nye ansatte i gang ettersom det er lett å legge dem til alle riktige grupper. Dette er også nyttig når en ansatt endrer rolle og du må justere gruppene til vedkommende.

Slik ser du gruppene til et teammedlem:

 1. Gå til administrasjonsverktøyet og klikk på Medlemmer fra sidepanelet til venstre.
 2. Klikk på navnet til teammedlemmet hvis konto du vil se.
 3. Under Gruppemedlemskap kan du se en liste over alle gruppene det teammedlemmet er en del av.

Begrense opprettelse av grupper

Som standard har teammedlemmer tillatelse til å opprette grupper, men du kan begrense dette til å kun gjelde administratorer, dersom du måtte ønske det.

Slik begrenser du muligheten til å opprette grupper til kun administratorer:

 1. Gå til administrasjonsverktøyet og klikk på Grupper fra sidepanelet til venstre.
 2. Under «Hvem kan opprette grupper?» velger du Administratorer.

Var denne artikkelen nyttig?

Takk for tilbakemeldingen.

Hyggelig at vi kunne være til hjelp!

Takk for at du sier ifra.

Vi vil gjerne vite hva vi kan gjøre for å forbedre denne artikkelen.

Takk for tilbakemeldingen.