Grupper

Noen team har tilgang til den nye teammappestrukturen. Hvis du ser et lilla mappe-ikon med en menneskefigur på i dropbox.com, har du det nye teamområdet. Finn ut mer om teamområdet.

Hvis du ikke har denne lilla mappen, har teamet ditt standard teammapper. Teammappetypene du har, kan påvirke hvordan du bruker grupper.

Med grupper kan du opprette og administrere lister over medlemmer som trenger tilgang til samme informasjon. Gruppemedlemmer blir automatisk lagt til alle delte mapper som gruppen har blitt invitert til.

Det finnes to typer grupper:

 • Bedriftsadministrerte grupper
 • Brukeradministrerte grupper

 

Bedriftsadministrerte grupper

Brukeradministrerte
grupper

Opprettelse av gruppe

Det er bare administratorer som kan opprette gruppe

Administratorer og teammedlemmer kan opprette (hvis det tillates av administratorene)

Be om å bli medlem

Teammedlemmer kan ikke be om å bli med

Teammedlemmer kan be om å bli med

Forlate en gruppe

Teammedlemmer kan ikke forlate en gruppe selv

Teammedlemmer kan forlate en gruppe selv

Legge til/fjerne medlemmer

Det er bare administratorer som kan legge til / fjerne teammedlemmer til/fra en gruppe

Både administratorer og gruppeledere kan legge til / fjerne teammedlemmer til/fra en gruppe

Overføre eierskap for gruppe

Administratorer kan gjøre en bedriftsadministrert gruppe om til en brukeradministrert gruppe, og velge en ny administrator

Administratorer kan gjøre en brukeradministrert gruppe om til en bedriftsadministrert gruppe, for å ta kontroll over den

Avsnitt i denne artikkelen:

Opprette en gruppe

Teammedlemmer kan opprette brukeradministrerte grupper for å kunne dele noe med bestemte teammedlemmer på en rask og enkel måte. Alle medlemmene du legger til en gruppe, blir automatisk invitert til alle delte mapper som er blitt delt med gruppen.

Obs! Det er bare Dropbox Business-administratorer som kan opprette en bedriftsadministrert gruppe.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på teamnavnet nederst til venstre på siden.
 3. Klikk på knappen ved siden av teamnavnet: Grupper og medlemmer eller # medlemmer.
 4. Klikk Opprett gruppe.
 5. Skriv inn et navn for gruppen.
  • Obs! Dette er navnet alle teammedlemmer vil se og bruke når de inviterer gruppen til nye delte mapper. Som gruppeleder for denne gruppen, kan du endre gruppenavn når som helst.
 6. Klikk Opprett gruppe.

Hvis du ikke ser Ny gruppe -knappen, har muligens administratoren for Dropbox Business-teamet ditt begrenset teamets evne til å opprette grupper.

Legge til medlemmer i en gruppe

Hvis du er gruppeleder for en gruppe, kan du legge til eller fjerne medlemmer når som helst.

 • Hvis du legger til et teammedlem i en gruppe, vil det utløse invitasjoner til hver enkelt mappe som er tilgjengelig for den gruppen.
 • Teammedlemmer kan se alle grupper opprettet i teamet de er en del av, og de kan be om å få bli med i en gruppe, med mindre denne funksjonen ble deaktivert av en administrator.
 • Teammedlemmer kan bare se andre teammedlemmer i grupper som de allerede er en del av.
 • Bare administratorer kan legge medlemmer til i en bedriftsadministrert gruppe, og teammedlemmer kan ikke Be om å bli med i en gruppe bedriften administrerer.
 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på teamnavnet nederst til venstre på siden.
 3. Klikk på Grupper og medlemmer.
 4. Velg navnet til gruppen som skal få nye medlemmer.
 5. Klikk på Legg til medlemmer.
 6. Skriv inn navnet til den du vil invitere og klikk på Legg til medlemmer.

Fjerne medlemmer fra en gruppe

Hvis du er gruppeleder for en gruppe , kan du fjerne eller legge til medlemmer når som helst.

Obs! Det er bare administratorer som kan slette medlemmer fra en bedriftsadministrert gruppe.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på teamnavnet nederst til venstre på siden.
 3. Klikk på Grupper og medlemmer.
 4. Velg navnet til gruppen som skal få nye medlemmer.
 5. Klikk på ellipse-ikonet ... ved siden av medlemmets navn og velg Fjern bruker.

Når du fjerner et medlem fra en gruppe, blir personen fjernet fra alle delte mapper og teammapper gruppen har tilgang til.

Endre navn på en gruppe

Når det gjelder brukeradministrerte grupper kan gruppeledere endre navn på gruppen når som helst.

For bedriftsadministrerte grupper er det kun administratorer som kan endre navn på en gruppe.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på teamnavnet nederst til venstre på siden.
 3. Klikk på Grupper og medlemmer.
 4. Klikk på gruppen du vil redigere.
 5. Klikk på Gi nytt navn til gruppe.
 6. Skriv inn det nye gruppenavnet og klikk Lagre endringer.

Overføre administrasjonen av en brukeradministrert gruppe eller legge til en gruppeleder

Obs! Det er ikke mulig å overføre administreringen eller legge til en gruppeleder til en bedriftsadministrert gruppe.

Hvis du vil la andre administrere en gruppe som du allerede administrerer, kan du legge dem til som gruppeleder uten at statusen din påvirkes.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på teamnavnet nederst til venstre på siden.
 3. Klikk på Grupper og medlemmer.
 4. Velg gruppen som skal få en ny gruppeleder.
 5. Klikk på ellipse-ikonet ... til høyre for brukeren du vil legge til som gruppeleder
 6. Klikk på Gjør til gruppeleder.

Hvis du overfører administreringen, legger du først til en gruppeleder ved hjelp av trinnene ovenfor og så fjerner du din egen administratortillatelse, eller fjerner deg selv helt fra gruppen.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på teamnavnet nederst til venstre på siden.
 3. Klikk på Grupper og medlemmer.
 4. Velg en gruppe.
 5. Klikk på ellipse-ikonet ... til høyre for brukeren du vil legge til som gruppeleder.
  • Velg Fjern gruppeledertillatelser for å oppheve din egen gruppelederstatus og forbli i gruppen, eller
  • Velg Fjern bruker for å fjerne deg selv fra gruppen

Slette en gruppe

Hvordan du sletter en gruppe avhenger av typen gruppe du ønsker å slette.

 • Brukeradministrert gruppe: Administratorer og gruppeledere kan slette
 • Bedriftsadministrert gruppe: Det er bare administratorer som kan slette

Når du sletter en gruppe, kan du ikke angre denne handlingen. Hvis du sletter en gruppe ved et uhell, må du opprette gruppen på nytt på samme måte som du opprettet den i utgangspunktet.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på teamnavnet nederst til venstre på siden.
 3. Klikk på Grupper og medlemmer.
 4. Velg gruppen du ønsker å slette.
 5. Klikk på Slett gruppe.
 6. Klikk på Slett.

Dette sletter gruppen permanent, men sletter ikke noen av filene eller mappene gruppen hadde tilgang til.

Forlate en brukeradministrert gruppe

Medlemmer av brukeradministrerte grupper kan forlate en gruppe når som helst.

Obs! Det er bare administratorer som kan fjerne medlemmer fra bedriftsadministrerte grupper.

 1. Logg på med den arbeidsrelaterte kontoen din på dropbox.com.
 2. Klikk på teamnavnet nederst til venstre på siden.
 3. Klikk på Grupper og medlemmer.
 4. Velg gruppen du ønsker å forlate.
 5. Klikk på Forlat gruppe.

Deling og grupper

Du kan dele en mappe med en hvilken som helst gruppe, selv en gruppe du ikke er medlem av. Det er bare å dele en mappe og angi navnet på gruppen du vil dele den med, i feltet «Inviter medlemmer til å dele denne mappen».

Du kan angi visnings- eller redigeringstillatelser, og når du klikker Del mappe, blir alle medlemmene av gruppen invitert til mappen.

Teammedlemmer kan opprette grupper for å gi flere brukere tilgang til filer og mapper samtidig. Denne artikkelen inneholder informasjon om administrering av tillatelser for filtilgang for grupper.

Kan jeg ha forskjellige tillatelser i samme gruppe?

Ja. Gruppeledere og mappeeiere kan angi tillatelser på en gruppe eller mappe til skrivebeskyttet som standard, og kan gi redigeringstillatelse til enkeltpersoner. Brukere med redigeringstillatelse kan redigere innholdet i en mappe, mens de andre brukerne ikke kan gjøre det.

Vil gruppetillatelser overstyre individuelle tillatelser?

Brukere gis alltid flere tillatelser, ikke færre tillatelser. Hvis en gruppes og persons tillatelser er forskjellige, vil brukeren alltid ha de tillatelsene som gir dem høyest tilgangsnivå til filer og mapper.

Hva skjer med tillatelser hvis en bruker er listet mer enn én gang i en gruppe?

Hvis brukerne er oppført i en delt mappe mer enn én gang på grunn av gruppemedlemskap, vil disse brukerne få tillatelsene som gir dem ekstra funksjonalitet. Eksempel: Hvis gruppen har fått redigeringstillatelse, men en bruker som er invitert individuelt til den gruppen bare har skrivebeskyttet tillatelse, vil gruppemedlemmet faktisk ha de ekstra redigeringstillatelsene som er gitt til gruppen.

Hvis du vil begrense et gruppemedlems tilgang, må du først fjerne dem fra gruppen og deretter invitere dem igjen som et individuelt medlem av den delte mappen med «kan se»-tilgang. Eventuetl kan du invitere hvert medlem individuelt for å angi bestemte visning- og redigeringstillatelser for hvert medlem.

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen! Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Veiledning

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Veiledning

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Kontakt kundestøtte