Hvordan endre innstillingene for skrivebordsappen

Dropbox-skrivebordsappen er tilgjengelig for Linux, macOS og Windows. Med menyen med innstillinger kan du tilpasse Dropbox-appen som det passer deg.

Åpne menyen med innstillinger

 1. Klikk på Dropbox-ikonet i systemfeltet eller menylinjen på datamaskinen din.
 2. Klikk på tannhjulikonet og velg Innstillinger... på menyen.

Avhengig av operativsystemet (Linux, macOS eller Windows) kan du se noen eller alle alternativene nedenfor i menyen med innstillinger.

Start Dropbox når systemet starter opp

Du kan få Dropbox til å starte automatisk når du starter datamaskinen. Dette alternativet anbefales for å holde Dropbox-mappen synkronisert på nett og til andre datamaskiner til enhver tid.

Varsle meg om

Du kan angi innstillinger for varslinger for å velge hvilke varslinger du ønsker å motta.

Språk

Hvis du vil angi et annet språk enn standardspråket til operativsystemet, velger du det på denne menyen.

Aktuelle emner: Har dere Dropbox på mitt språk?

Versjon

Dette er Dropbox-versjonen som er installert nå. Referer til dette nummeret i støttehenvendelser eller for å se om du har den nyeste versjonen av Dropbox.

Aktuelle emner: Hvordan oppdaterer jeg til den nyeste versjonen av Dropbox?

Dropbox-badgen

Dropbox Business-brukere vil ha muligheten til å vise Dropbox-badgen hver gang de åpner en Microsoft Office-fil, bare vise badgen når andre ser på en fil, eller aldri vise badgen.

Konto

Navnet og e-postadressen som er knyttet til Dropbox-kontoen vil vises her. Dropbox-kontoens innstillinger kan vises og tilpasses på dropbox.com.

Dropbox Business-brukere: Hvis du har tilknyttet den private og arbeidsrelaterte Dropboxen din, vil du se begge Dropbox-innstillingene oppført på denne fanen. Du kan veksle frem og tilbake mellom de to Dropboxene ved å bruke knappene øverst på fanen.

Dropboxens plassering

Dette alternativet endrer plasseringen til Dropbox-mappen. Vanligvis vil Dropbox-mappen være installert i brukermappen (mappen oppkalt etter påloggingsinformasjonen). Du kan imidlertid velge en hvilken som helst plassering på harddisken med dette alternativet.

Obs! Selv om du kan velge hvor Dropbox-mappen blir plassert, kan du for øyeblikket ikke endre navnet på Dropbox-mappen. Uansett hvor du plasserer den, vil den få navnet Dropbox.

Aktuelle emner: Hvordan endrer jeg plasseringen til Dropbox-mappen?

Selektiv synkronisering

Dette alternativet lar deg velge hvilke mapper som skal synkroniseres til datamaskinen. Hvis du fjerner valget for en mappe, vil ikke denne mappen synkroniseres, eller lastes ned, til harddisken. Mappen vil likevel fortsette å synkronisere til andre enheter knyttet til Dropbox-kontoen.

Klikk på Avansert for å komme lenger ned i Dropbox-mappene dine. Du vil få muligheten til å velge eller velge bort hvilken som helst mappe i Dropboxen

Aktuelle emner: Hva er selektiv synkronisering?

Fjern forbindelse til denne Dropboxen

Du kan fjerne forbindelsen mellom datamaskinen og Dropbox-kontoen ved å bruke dette alternativet. Dropboxen din vil stoppe synkroniseringen til kontoen på Internett. En datamaskin som ikke er tilknyttet kan knyttes til, eller du kan gjenopprette tilknytningen til, en hvilken som helst Dropbox-konto ved å bruke den samme knappen.

Aktuelle emner: Hvordan fjerner eller gjenoppretter jeg tilknytningen til en datamaskin, en telefon eller et nettbrett fra kontoen min?

Kameraopplasting

Kameraopplastingsfunksjonen vil automatisk legge til bilder og videoer fra telefoner, kameraer, SD-kort og mange andre mediaenheter når du kobler dem til datamaskinen. Velg Aktiver Dropbox-kameraimportering for å slå kameraopplasting av eller på.

Dropbox Business-brukere: Hvis du har koblet sammen den private og den arbeidsrelaterte Dropboxen din, vil kameraopplastingsfunksjonen bare aktiveres og brukes på din private Dropbox.

Beslektede emner:

Del skjermbilder ved hjelp av Dropbox

Når du tar et skjermbilde, vil Dropbox automatisk lagre det i Dropbox og kopiere en kobling til utklippstavlen, så du kan dele bildet umiddelbart.

Dropbox Business-brukere: Hvis du har koblet sammen den private og den arbeidsrelaterte Dropboxen din, kan du velge hvilken Dropbox du vil lagre skjermbilder i.

Aktuelle emner: Hvordan lagrer og deler jeg skjermbilder med Dropbox?

Nettverk

Nettverk-fanen inneholder kontroller som påvirker hastigheten ved opplasting og nedlasting, samt kontroller som lar deg bruke Dropbox i innfløkte nettverksmiljøer.

Båndbredde

Hvis du trykker på Båndbredde vil det komme fram en meny med alternativene som kontrollerer hastigheten til Dropbox-synkroniseringen. Du kan f.eks. justere opplastings- og nedlastingshastigheten for å enten spare båndbredde eller øke opplastingshastigheten for å spare tid.

Last ned

 • Ikke begrens nedlastingshastighet: Velg denne radioknappen hvis du vil at Dropbox skal laste ned filer fra Dropbox-serveren med den raskeste tilgjengelige hastigheten.
 • Begrens nedlastingshastighet til: Begrens nelastingshastigheten ved å angi din egen nedlastingshastighet i kilobyte per sekund. Hvis du angir «0» vil Dropbox laste ned med den raskeste tilgjengelige hastigheten.

Last opp

 • Begrens opplastingshastigheten automatisk: Velg denne radioknappen hvis du vil at Dropbox skal avgjøre opplastingshastigheten på filene når de synkroniserer.
 • Begrens opplastingshastigheten til: Velg en egen opplastingshastighet her, i kilobyte per sekund.

Beslektede emner:

Aktiver LAN-synkronisering

LAN-synkronisering er en nettverksfunksjon som gjør det mulig å spare tid og båndbredde ved å laste ned filer direkte fra andre datamaskiner på det lokale nettverket. Hvis du fjerner markeringen på dette alternativet, vil det tvinge Dropbox til å synkronisere fra Dropbox-servere hver gang en endring oppdages i Dropbox-mappen.

Aktuelle emner: Hva er LAN-synkronisering?

Proxyer

Hvis du trykker på Proxyer -knappen kan du konfigurere Internett-forbindelsen via en proxy-server.

Proxy-innstillinger

 • Ingen proxy: Velg ingen proxy-server for å fortelle Dropbox at du ikke bruker en proxy-server. Hvis du velger dette alternativet, kan du omgå visse problemer som oppstår når Dropbox forsøker å finne en proxy-server og mislykkes
 • Auto-oppdag: Dette alternativet gjør det mulig for Dropbox å auto-oppdage proxy-innstillingene dine. Velg dette alternativet hvis du er usikker på om Internett-forbindelsen krever en proxy-server
 • Manuelt: Velg denne radioknappen hvis du vil angi proxy-innstillingene manuelt. Dette alternativet brukes vanligvis av brukere og administratorer som har en ikke-standard konfigurasjon på proxy-serveren

Når Angi proxy-innstillinger manuelt er valgt, vil følgende innstillinger være tilgjengelig for redigering:

Proxy-type

Med denne nedtrekksmenyen kan du velge proxy-serverens protokoll. Dropbox støtter HTTP, SOCKS4 og SOCKS5.

Server

Oppgi URL-adressen og porten til proxy-serveren her.

Proxy-serveren krever passord

Velg denne boksen hvis proxy-serveren krever påloggingsinformasjon. Når du gjør det, vil Brukernavn- og Passord-feltene bli redigerbare.

Linux

 1. Klikk på Dropbox-ikonet i systemstatusfeltet
 2. Klikk tannhjulikonet og velg Innstillinger... fra menyen

Generelt

Start Dropbox når systemet starter opp

Du kan få Dropbox til å starte automatisk når du starter datamaskinen. Dette alternativet anbefales for å holde Dropbox-mappen synkronisert på nett og til andre datamaskiner til enhver tid.

Varsle meg om

Du kan angi innstillinger for varslinger for å velge hvilke varslinger du ønsker å motta.

Språk

Hvis du vil angi et annet språk enn standardspråket til operativsystemet, velger du det fra denne menyen.

Beslektede emner:

Versjon

Dette er den nåværende Dropbox-versjonen som er installert. Referer til dette nummeret i støttehenvendelser eller for å se om du har den nyeste.

Beslektede emner:

Konto

Navnet og e-postadressen som er knyttet til Dropbox-kontoen vil vises her. Dropbox-kontoinnstillingene kan vises og tilpasses på Dropbox-nettstedet.

Dropboxens plassering

Dette alternativet endrer plasseringen til Dropbox-mappen. Vanligvis vil Dropbox-mappen være installert i brukermappen (mappen oppkalt etter påloggingsinformasjonen). Du kan imidlertid velge en hvilken som helst plassering på harddisken med dette alternativet.

Obs! Selv om du kan velge plasseringen til Dropbox-mappen, kan du for øyeblikket ikke endre navnet på Dropbox-mappen. Uansett hvor du plasserer den, vil den få navnet Dropbox.

Beslektede emner:

Selektiv synkronisering

Dette alternativet lar deg velge hvilke mapper som skal synkroniseres til datamaskinen. Hvis du fjerner valget for en mappe, vil ikke denne mappen synkroniseres, eller lastes ned, til harddisken. Mappen vil likevel fortsette å synkronisere til andre enheter knyttet til Dropbox-kontoen.

Klikk på Avansert for å komme lenger ned i Dropbox-mappene dine. Du vil få muligheten til å velge eller velge bort hvilken som helst mappe i Dropboxen

Beslektede emner:

Fjern forbindelse til denne Dropboxen

Du kan fjerne forbindelsen mellom datamaskinen og Dropbox-kontoen ved å bruke dette alternativet. Når du gjør det, vil Dropboxen stoppe synkroniseringen til kontoen på Internett. En datamaskin som ikke er tilknyttet kan knyttes til, eller gjenopprette tilknytningen til, en hvilken som helst Dropbox-konto ved å bruke den samme knappen.

Beslektede emner:

Båndbredde

Båndbredde-fanen inneholder alternativene som kontrollerer hastigheten til Dropbox-synkroniseringen. Du kan f.eks. justere opplastings- og nedlastingshastigheten for å enten spare båndbredde eller øke opplastingshastigheten for å spare tid. Dropbox forsøker å justere hvor mye båndbredde som skal brukes på en lur måte. Som standard er opplastings- og nedlastingshastigheter konfigurert til henholdsvis 100 % og 70 % av tilgjengelig båndbredde.

Last ned

 • Ikke begrens nedlastingshastighet: Velg denne radioknappen hvis du vil at Dropbox skal laste ned filer fra Dropbox-serveren med den raskeste tilgjengelige hastigheten.
 • Begrens nedlastingshastighet til: Begrens nelastingshastigheten ved å angi din egen nedlastingshastighet i kilobyte per sekund. Hvis du angir «0» vil Dropbox laste ned med den raskeste tilgjengelige hastigheten.

Last opp

 • Begrens opplastingshastigheten automatisk: Velg denne radioknappen hvis du vil at Dropbox skal avgjøre opplastingshastigheten på filene når de synkroniserer.
 • Begrens opplastingshastigheten til: Velg din egen opplastingshastighet her i kilobyte per sekund

Beslektede emner:

Aktiver LAN-synkronisering

LAN-synkronisering er en nettverksfunksjon som gjør det mulig å spare tid og båndbredde ved å laste ned filer direkte fra andre datamaskiner på det lokale nettverket. Hvis du fjerner markeringen på dette alternativet, vil det tvinge Dropbox til å synkronisere fra Dropbox-servere hver gang en endring oppdages i Dropbox-mappen.

Beslektede emner:

Proxyer

Med denne innstillingen kan du konfigurere Internett-forbindelsen din via en proxy-server.

Proxy-innstillinger

 • Ingen proxy: Velg ingen proxy-server for å fortelle Dropbox at du ikke bruker en proxy-server. Hvis du velger dette alternativet, kan du omgå visse problemer som oppstår når Dropbox forsøker å finne en proxy-server og mislykkes
 • Auto-oppdag: Dette alternativet gjør det mulig for Dropbox å auto-oppdage proxy-innstillingene dine. Velg dette alternativet hvis du er usikker på om Internett-forbindelsen krever en proxy-server
 • Manuelt: Velg denne radioknappen hvis du vil angi proxy-innstillingene manuelt. Dette alternativet brukes vanligvis av brukere og administratorer som har en ikke-standard konfigurasjon på proxy-serveren

Når Angi proxy-innstillinger manuelt er valgt, vil følgende innstillinger være tilgjengelig for redigering:

Proxy-type

Med denne nedtrekksmenyen kan du velge proxy-serverens protokoll. Dropbox støtter HTTP, SOCKS4 og SOCKS5.

Server

Oppgi URL-adressen og porten til proxy-serveren her.

Proxy-serveren krever passord

Velg denne boksen hvis proxy-serveren krever pålogging. Når du gjør det, vil Brukernavn- og Passord-feltene bli redigerbare

Mac

 1. Klikk på Dropbox-ikonet fra menylinjen.
 2. Klikk tannhjulikonet og velg Innstillinger... fra menyen.

Generelt

Start Dropbox når systemet starter opp

Du kan få Dropbox til å starte automatisk når du starter datamaskinen. Dette alternativet anbefales for å holde Dropbox-mappen synkronisert på nett og til andre datamaskiner til enhver tid.

Varsle meg om

Du kan angi innstillinger for varslinger for å velge hvilke varslinger du ønsker å motta.

Språk

Hvis du vil angi et annet språk enn standardspråket til operativsystemet, velger du det fra denne menyen.

Beslektede emner:

Versjon

Dette er den nåværende Dropbox-versjonen som er installert. Referer til dette nummeret i støttehenvendelser eller for å se om du har den nyeste versjonen av Dropbox.

Dropbox-badgen

Dropbox Business-brukere vil ha muligheten til å vise Dropbox-badgen hver gang de åpner en Microsoft Office-fil, bare vise badgen når andre ser på en fil, eller aldri vise badgen.

Konto

Navnet og e-postadressen som er knyttet til Dropbox-kontoen vil vises her. Dropbox-kontoens innstillinger kan vises og tilpasses på dropbox.com.

Dropbox Business-brukere: Hvis du har tilknyttet den private og arbeidsrelaterte Dropboxen din, vil du se begge Dropbox-innstillingene oppført på denne fanen. Du kan veksle frem og tilbake mellom de to Dropboxene ved å bruke knappene øverst på fanen.

Dropboxens plassering

Dette alternativet endrer plasseringen til Dropbox-mappen. Vanligvis vil Dropbox-mappen være installert i brukermappen (mappen oppkalt etter påloggingsinformasjonen). Du kan imidlertid velge en hvilken som helst plassering på harddisken med dette alternativet.

Obs! Selv om du kan velge plasseringen til Dropbox-mappen, kan du for øyeblikket ikke endre navnet på Dropbox-mappen. Uansett hvor du plasserer den, vil den få navnet Dropbox.

Selektiv synkronisering

Dette alternativet lar deg velge hvilke mapper som skal synkroniseres til datamaskinen. Hvis du fjerner valget for en mappe, vil ikke denne mappen synkroniseres, eller lastes ned, til harddisken. Mappen vil likevel fortsette å synkronisere til andre enheter knyttet til Dropbox-kontoen.

Klikk på Avansert for å komme lenger ned i Dropbox-mappene dine. Du vil få muligheten til å velge eller velge bort hvilken som helst mappe i Dropboxen

Fjern forbindelse til denne Dropboxen

Du kan fjerne forbindelsen mellom datamaskinen og Dropbox-kontoen ved å bruke dette alternativet. Dropboxen din vil stoppe synkroniseringen til kontoen på Internett. En datamaskin som ikke er tilknyttet kan knyttes til, eller du kan gjenopprette tilknytningen til, en hvilken som helst Dropbox-konto ved å bruke den samme knappen.

Importere

Aktiver kameraopplasting

Kameraopplasting vil automatisk laste opp bilder og videoer fra telefoner, kameraer, SD-kort og mange andre mediaenheter når du kobler dem til datamaskinen. Velg Aktiver Dropbox-kameraimportering for å slå på eller av kameraopplasting.

Dropbox Business-brukere: Hvis du har koblet den private og den arbeidsrelaterte Dropboxen sammen, vil kameraopplasting-funksjonen bare aktiveres og brukes på din private Dropbox.

Importere bilder fra iPhoto

Hvis du har brukt iPhoto til å lagre bilder, kan du kopiere dem til Dropbox for trygg oppbevaring.

Dropbox Business-brukere: I likhet med kameropplastingsfunksjonen, gjelder denne funksjonen bare for den private Dropboxen hvis du har tilknyttet den private og arbeidsrelaterte Dropboxen.

Del skjermbilder ved hjelp av Dropbox

Når du tar et skjermbilde, vil Dropbox automatisk lagre det i Dropbox og kopiere en kobling til utklippstavlen, så du kan dele bildet umiddelbart.

Dropbox Business-brukere: Hvis du har tilknyttet den private og arbeidsrelaterte Dropboxen, kan du også velge hvilken Dropbox du vil lagre skjermbildet i.

Nettverk

Nettverk-fanen inneholder kontroller som påvirker hastigheten ved opplasting og nedlasting, samt kontroller som lar deg bruke Dropbox i innfløkte nettverksmiljøer.

Båndbredde

Hvis du trykker på Båndbredde vil det komme fram en meny med alternativene som kontrollerer hastigheten til Dropbox-synkroniseringen. Du kan f.eks. justere opplastings- og nedlastingshastigheten for å enten spare båndbredde eller øke opplastingshastigheten for å spare tid.

Last ned

 • Ikke begrens nedlastingshastighet: Velg denne radioknappen hvis du vil at Dropbox skal laste ned filer fra Dropbox-serveren med den raskeste tilgjengelige hastigheten.
 • Begrens nedlastingshastighet til: Begrens nelastingshastigheten ved å angi din egen nedlastingshastighet i kilobyte per sekund. Hvis du angir «0» vil Dropbox laste ned med den raskeste tilgjengelige hastigheten.

Last opp

 • Begrens opplastingshastigheten automatisk: Velg denne radioknappen hvis du vil at Dropbox skal avgjøre opplastingshastigheten på filene når de synkroniserer.
 • Begrens opplastingshastigheten til: Velg en egen opplastingshastighet her, i kilobyte per sekund.

Proxyer

Hvis du trykker på Proxyer -knappen kan du konfigurere Internett-forbindelsen via en proxy-server.

Proxy-innstillinger

 • Ingen proxy: Velg ingen proxy-server for å fortelle Dropbox at du ikke bruker en proxy-server. Hvis du velger dette alternativet, kan du omgå visse problemer som oppstår når Dropbox forsøker å finne en proxy-server og mislykkes
 • Auto-oppdag: Dette alternativet gjør det mulig for Dropbox å auto-oppdage proxy-innstillingene dine. Velg dette alternativet hvis du er usikker på om Internett-forbindelsen krever en proxy-server
 • Manuelt: Velg denne radioknappen hvis du vil angi proxy-innstillingene manuelt. Dette alternativet brukes vanligvis av brukere og administratorer som har en ikke-standard konfigurasjon på proxy-serveren

Når Angi proxy-innstillinger manuelt er valgt, vil følgende innstillinger være tilgjengelig for redigering:

Proxy-type

Med denne nedtrekksmenyen kan du velge proxy-serverens protokoll. Dropbox støtter HTTP, SOCKS4 og SOCKS5.

Server

Oppgi URL-adressen og porten til proxy-serveren her.

Proxy-serveren krever passord

Velg denne boksen hvis proxy-serveren krever påloggingsinformasjon. Når du gjør det, vil Brukernavn- og Passord-feltene bli redigerbare.

Aktiver LAN-synkronisering

LAN-synkronisering er en nettverksfunksjon som gjør det mulig å spare tid og båndbredde ved å laste ned filer direkte fra andre datamaskiner på det lokale nettverket. Hvis du fjerner markeringen på dette alternativet, vil det tvinge Dropbox til å synkronisere fra Dropbox-servere hver gang en endring oppdages i Dropbox-mappen.

Windows

 1. Klikk på Dropbox-ikonet i systemfeltet.
 2. Klikk tannhjulikonet og velg Innstillinger... fra menyen.

Generelt

Start Dropbox når systemet starter opp

Du kan få Dropbox til å starte automatisk når du starter datamaskinen. Dette alternativet anbefales for å holde Dropbox-mappen synkronisert på nett og til andre datamaskiner til enhver tid.

Varsle meg om

Du kan angi innstillinger for varslinger for å velge hvilke varslinger du ønsker å motta.

Språk

Hvis du vil angi et annet språk enn standardspråket til operativsystemet, velger du det fra denne menyen.

Beslektede emner:

Versjon

Dette er den nåværende Dropbox-versjonen som er installert. Referer til dette nummeret i støttehenvendelser eller for å se om du har den nyeste.

Beslektede emner:

Dropbox-badgen

Dropbox Business-brukere vil ha muligheten til å vise Dropbox-badgen hver gang de åpner en Microsoft Office-fil, bare vise badgen når andre ser på en fil, eller aldri vise badgen.

Konto

Konto

Navnet og e-postadressen som er knyttet til Dropbox-kontoen vil vises her. Dropbox-kontoens innstillinger kan vises og tilpasses på dropbox.com.

Dropbox Business-brukere: Hvis du har tilknyttet den private og arbeidsrelaterte Dropboxen, vil du se begge Dropbox-innstillingene oppført på denne fanen. Du kan veksle frem og tilbake mellom de to kontoene ved å bruke knappene øverst på fanen.

Dropboxens plassering

Dette alternativet endrer plasseringen til Dropbox-mappen. Vanligvis vil Dropbox-mappen være installert i brukermappen (mappen oppkalt etter påloggingsinformasjonen). Du kan imidlertid velge en hvilken som helst plassering på harddisken med dette alternativet.

Obs! Selv om du kan velge plasseringen til Dropbox-mappen, kan du for øyeblikket ikke endre navnet på Dropbox-mappen. Uansett hvor du plasserer den, vil den få navnet Dropbox.

Beslektede emner:

Selektiv synkronisering

Dette alternativet lar deg velge hvilke mapper som skal synkroniseres til datamaskinen. Hvis du fjerner valget for en mappe, vil ikke denne mappen synkroniseres, eller lastes ned, til harddisken. Mappen vil likevel fortsette å synkronisere til andre enheter knyttet til Dropbox-kontoen.

Klikk på Avansert for å komme lenger ned i Dropbox-mappene dine. Du vil få muligheten til å velge eller velge bort hvilken som helst mappe i Dropboxen

Beslektede emner:

Fjern forbindelse til denne Dropboxen

Du kan fjerne forbindelsen mellom datamaskinen og Dropbox-kontoen ved å bruke dette alternativet. Når du gjør det, vil Dropboxen stoppe synkroniseringen til kontoen på Internett. En datamaskin som ikke er tilknyttet kan knyttes til, eller gjenopprette tilknytningen til, en hvilken som helst Dropbox-konto ved å bruke den samme knappen.

Beslektede emner:

Importere

Kameraopplasting

Kameraopplasting vil automatisk laste opp bilder og videoer fra telefoner, kameraer, SD-kort og mange andre mediaenheter når du kobler dem til datamaskinen. Funksjonen er avhengig av at Windows AutoPlay (automatisk avspilling) fungerer som den skal. Klikk på Endre innstillinger for AutoPlay (automatisk avspilling) for å aktivere eller deaktivere kameraopplasting.

Dropbox Business-brukere: Hvis du har koblet den private og den arbeidsrelaterte Dropboxen sammen, vil kameraopplasting-funksjonen bare aktiveres og brukes på din private Dropbox.

Del skjermbilder ved hjelp av Dropbox

Når du tar et skjermbilde, vil Dropbox automatisk lagre det i Dropbox og kopiere en kobling til utklippstavlen, så du kan dele bildet umiddelbart.

Dropbox Business-brukere: Hvis du har tilknyttet den private og arbeidsrelaterte Dropboxen, kan du også velge kontoen hvor du vil skjermbildet skal lagres.

Beslektede emner:

Båndbredde

Båndbredde-fanen inneholder alternativene som kontrollerer hastigheten til Dropbox-synkroniseringen. Du kan f.eks. justere opplastings- og nedlastingshastigheten for å enten spare båndbredde eller øke opplastingshastigheten for å spare tid. Dropbox forsøker å justere hvor mye båndbredde som skal brukes på en lur måte. Som standard er opplastings- og nedlastingshastigheter konfigurert til henholdsvis 100 % og 70 % av tilgjengelig båndbredde.

Last ned

 • Ikke begrens nedlastingshastighet: Velg denne radioknappen hvis du vil at Dropbox skal laste ned filer fra Dropbox-serveren med den raskeste tilgjengelige hastigheten.
 • Begrens nedlastingshastighet til: Begrens nelastingshastigheten ved å angi din egen nedlastingshastighet i kilobyte per sekund. Hvis du angir «0» vil Dropbox laste ned med den raskeste tilgjengelige hastigheten.

Last opp

 • Begrens opplastingshastigheten automatisk: Velg denne radioknappen hvis du vil at Dropbox skal avgjøre opplastingshastigheten på filene når de synkroniserer.
 • Begrens opplastingshastigheten til: Velg en egen opplastingshastighet her, i kilobyte per sekund.

Beslektede emner:

Aktiver LAN-synkronisering

LAN-synkronisering er en nettverksfunksjon som gjør det mulig å spare tid og båndbredde ved å laste ned filer direkte fra andre datamaskiner på det lokale nettverket. Hvis du fjerner markeringen på dette alternativet, vil det tvinge Dropbox til å synkronisere fra Dropbox-servere hver gang en endring oppdages i Dropbox-mappen.

Beslektede emner:

Proxyer

Med denne innstillingen kan du konfigurere Internett-forbindelsen din via en proxy-server.

Proxy-innstillinger

 • Ingen proxy: Velg ingen proxy-server for å fortelle Dropbox at du ikke bruker en proxy-server. Hvis du velger dette alternativet, kan du omgå visse problemer som oppstår når Dropbox forsøker å finne en proxy-server og mislykkes
 • Auto-oppdag: Dette alternativet gjør det mulig for Dropbox å auto-oppdage proxy-innstillingene dine. Velg dette alternativet hvis du er usikker på om Internett-forbindelsen krever en proxy-server
 • Manuelt: Velg denne radioknappen hvis du vil angi proxy-innstillingene manuelt. Dette alternativet brukes vanligvis av brukere og administratorer som har en ikke-standard konfigurasjon på proxy-serveren

Når Angi proxy-innstillinger manuelt er valgt, vil følgende innstillinger være tilgjengelig for redigering:

Proxy-type

Med denne nedtrekksmenyen kan du velge proxy-serverens protokoll. Dropbox støtter HTTP, SOCKS4 og SOCKS5.

Server

Oppgi URL-adressen og porten til proxy-serveren her.

Proxy-serveren krever passord

Velg denne boksen hvis proxy-serveren krever pålogging. Når du gjør det, vil Brukernavn- og Passord-feltene bli redigerbare

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen! Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Kontakt kundestøtte