Slette filer eller mapper i Dropbox

Hvis du ikke lenger trenger en fil eller mappe, kan du slette den fra Dropbox-kontoen din. Du kan gjenopprette slettede filer eller mapper i opptil 30 dager (eller 120 hvis du har en Professional- eller Business-konto) etter at filen er slettet. Hvis du vil være sikker på at en fil ikke kan gjenopprettes, kan du slette den permanent.

Avsnitt i denne artikkelen:

Hvordan slette filer eller mapper

Slik sletter du slette filer eller mapper på dropbox.com:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på ellipse-ikonet til høyre for filnavnet.
 3. Klikk på Slett.

Slik sletter du filer eller mapper i skrivebordsappen:

Dra-og-slipp en fil til et sted utenfor Dropbox-mappen hvis du ønsker å fjerne den fra Dropbox. Hvis du vil slette filen, drar du filen eller mappen til papirkurven eller søppelbøtten.

Hvordan slette filer eller mapper permanent

Hvis du sletter en fil permanent, betyr det at du ikke kan gjenopprette den senere.Det er kun eieren av en delt mappe, eller personen som opprinnelig lastet opp en fil som ingen annen har endret, som kan slette en fil permanent. Alle filer som vises i grått ble slettet tidligere og kan fremdeles gjenopprettes eller slettes permanent.

Slik sletter du filer permanent ved å bruke filutforskeren på dropbox.com:

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, sletter du filene du vil slette permanent.
 2. I filutforskeren klikker du på søppelkurv-ikonet for å vise slettede filer.
 3. Når du finner filen eller mappen du ønsker å slette permament, velger du filen og klikker på Slett permanent.

Obs! Hvis du ikke ser muligheten til å slette filer, kan administrator ha deaktivert muligheten til å permanent slette filer. Kontakt teamadministratoren din for å få hjelp.

Slik sletter du filer permanent ved å bruke siden for slettede filer på dropbox.com:

 1. Hvis du ikke allerede har gjort det, sletter du filene du vil slette permanent.
 2. Åpne Slettede filer-siden på dropbox.com.
 3. Klikk på filen du vil slette permanent.
 4. Klikk på Slett permanent.
 5. Klikk på Slett permanent igjen.

Som vi forklarer i våre retningslinjer for personvern, kan det ta litt tid før en fil fjernes helt fra systemet vårt etter en permanent sletting. I tillegg, hvis andre Dropbox-brukere har de samme filene som de du sletter permanent, vil deres filer ikke bli påvirket av slettingen din.

Hvordan slette delte mapper permanent

Slik sletter du permanent en delt mappe som du eier:

 1. Logg på dropbox.com.
 2. Klikk på Filer.
 3. Gå til den delte mappen du vil slette. Hvis den delte mappen ikke er aktiv på kontoen din, legger du den til igjen.
 4. Opphev delingen av mappen og velg at du ikke vil etterlate en kopi.
 5. Slett mappen.
 6. Slett mappen permanent.

Obs! Hvis du allerede hadde slettet mappen, kan du enten legge den til igjen eller gjenopprette den

For å permanent slette en delt mappe du ikke eier, velger du Fjern tilgangen min i stedet. Dette fjerner tilgangen til mappen, men andre medlemmer av den delte mappen vil ikke bli påvirket. Du kan ikke slette en delt mappe som du ikke eier, for alle medlemmer.

Merknader om å slette filer permanent

Slettede og permanent slettede filer teller ikke mot lagringskvoten. Hvis du sletter filer permanent etter at de allerede har blitt slettet, vil ikke dette frigjøre mer plass i Dropboxen din.

For Dropbox Basic (gratis)- og Plus-brukere vil slettede filer slettes permanent etter 30 dager. Hvis du har en Dropbox Professional- eller Business-konto, vil filene slettes permanent etter 120 dager.

Hvis du flytter en fil, og deretter sletter den permanent, vil en versjon av denne filen fra der den var plassert før, vises på siden for slettede filer. Du kan deretter slette denne versjonen permanent.

Slik tømmer du hurtigminnet

Dropbox skrivebordsprogram har et hurtigminne i Dropbox-mappen for filer og mapper du flytter og sletter. Hurtigminnet tømmes automatisk hver tredje dag. Hvis du har behov for å slette sensitive filer umiddelbart eller trenger mer plass, kan du manuelt tømme hurtgminnet. Når du permanent sletter en delt mappe du eier, vil andre medlemmer fortsatt kunne få tilgang til innholdet via hurtigminnet sitt, frem til det tømmes.

Feilen «For mange filer å slette permanent»

Dropbox begrenser antallet filer du kan slette på én gang. Hvis du ser en feil der det står «For mange filer å slette permanent», må du prøve å permanent slette filer i mindre grupper.

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen! Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Veiledning

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Veiledning

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Kontakt kundestøtte