{"en":"This page is not currently available in your language.","id":"Halaman ini sekarang belum tersedia dalam bahasa Anda.","ms":"Laman ini kini belum boleh didapati dalam bahasa anda.","es_ES":"Esta página no está disponible en tu idioma en este momento.","da_DK":"Denne side er i øjeblikket ikke tilgængelig på dit sprog.","fr":"Cette page n'est actuellement pas disponible dans votre langue.","de":"Diese Seite ist zurzeit nicht in Ihrer Sprache verfügbar.","en_GB":"This page is not currently available in your language.","pl":"Ta strona aktualnie nie jest dostępna w Twoim języku.","it":"Al momento questa pagina non è disponibile nella tua lingua.","nl_NL":"Deze pagina is momenteel niet beschikbaar in je taal.","nb_NO":"Denne siden er for øyeblikket ikke tilgjengelig på språket ditt.","ru":"На данный момент эта страница недоступна на вашем языке.","zh_TW":"此頁面目前沒有您語言的版本。","sv_SE":"Denna sida är för närvarande inte tillgänglig på ditt språk.","th_TH":"หน้านี้ยังไม่มีให้บริการในภาษาของคุณในขณะนี้","zh_CN":"本页面暂无您所需的语言版本。","ja":"申し訳ありませんが、このページは選択した言語ではご利用になれません。","pt_BR":"Esta página não está disponível no momento em seu idioma.","ko":"현재 이 페이지는 한국어 번역이 제공되지 않습니다.","es":"Esta página aún no está disponible en tu idioma.","uk_UA":"На даний момент ця сторінка недоступна на вашій мові.","en_AU":"This page is not currently available in your language."}

Flytte Dropbox-mappen til en ny plassering

Du kan flytte Dropbox-mappen til en hvor som helst på harddisken eller en ekstern harddisk ved hjelp av Dropbox-skrivebordsappen.

Noen merknader før du begynner

 • Bruk samme harddisk: Hvis du bestemmer deg for å flytte mappen, velger du en plassering på samme harddisk som operativsystemet. Dropbox vil ikke fungere riktig hvis Dropbox-mappen blir utilgjengelig, noe som kan skje hvis den ligger på en ekstern harddisk som blir koblet fra.
 • Bruk et støttet filsystem: Hvis du flytter Dropbox-mappen til en stasjon med et filsystem som operativsystemet ikke støtter, vil det føre til en feilmelding. Se gjennom systemkravene for støttede filsystemer for operativsystemet ditt.
 • Unngå nettverksfilsystemer: Dropbox-programmet er ikke kompatibelt med nettverksfilsystemer, siden de ikke sender meldinger når filer endres. Når Dropbox starter opp, foretas det en dyp filskanning som oppdager endringer og synkroniserer dem. Dropbox venter imidlertid vanligvis på «filoppdateringshendelser», som bare sendes av fysisk tilkoblede stasjoner.
 • Problemer med eksterne harddisker: Hvis du flytter Dropbox-mappen til en ekstern harddisk, må Dropbox-mappen være tilgjengelig når datamaskinen starter og før Dropbox-skrivebordsprogrammet starter. Hvis Dropbox-skrivebordsprogrammet starter før en slik stasjon er montert og blir gjenkjent av datamaskinen, vil du se en feil. Dropbox vil deretter gi deg muligheten til å tilknytte Dropbox-kontoen på nytt eller avslutte hvis Dropbox-mappen ikke blir funnet.
  • Hvis den eksterne harddisken kobles fra datamaskinen mens Dropbox kjører, vil det være en liten – men reell – mulighet for at programmet vil begynne å slette filer før det innser at hele stasjonen er fjernet.
 • Flyttbart medium: SD-kort og andre enheter som anses som «flyttbart medium» av operativsystemet, støttes ikke som plassering for Dropbox-mappen. Dropbox fungerer best når den ligger på datamaskinens interne hovedstasjon eller en fysisk tilkoblet ekstern harddisk. Dropbox kan bare gi direkte støtte når mappen er lagret på datamaskinens interne hovedstasjon.

Ta hensyn til disse potensielle problemene når du velger en ny plassering for Dropbox. Rådfør deg med ressursene til operativsystemet du bruker hvis du har flere spørsmål.

Hvordan flytte Dropbox-mappen

 1. Klikk på Dropbox-ikonet i systemfeltet eller menylinjen.
 2. Klikk på Innstillinger (Linux) eller tannhjul-ikonet (macOS og Windows)
 3. Klikk på Synkroniser (på macOS må du først klikke på Innstillinger …).
 4. Klikk på Flytt … (Linux og Windows) eller Dropbox-plassering (macOS).
 5. Velg den nye plasseringen for Dropbox-mappen.
 6. La Dropbox flytte mappen med innhold til den nye plasseringen.

Hvis du har koblet til både en privat og en arbeidsrelatert Dropbox, vil du se begge Dropbox-kontoene oppført. Velg riktig fane før du flytter Dropbox-mappen.

Dropbox-mappen vil beholde samme navn som før, og kan ikke endres mens flytt-funksjonen er i bruk. Dropbox vil ikke synkronisere Dropbox-mappen hvis navnet ble endret manuelt eller mappen ble flyttet via operativsystemet. Hvis Dropbox mister oversikten over Dropbox-mappen, vil den prøve å synkronisere mappen i sin helhet ved hjelp av siste kjente plassering.

macOS: Flytte Dropbox-mappen tilbake til standardplasseringen manuelt

 1. Klikk på Dropbox-ikonet i systemfeltet eller menylinjen.
 2. Klikk på tannhjulikonet.
 3. Klikk på Innstillinger …
 4. Klikk på Synkroniser.
 5. Klikk på rullegardinmenyen ved siden av Dropbox-plassering.
 6. Velg Annet …
 7. Åpne Programmer-listen.
 8. Klikk på Programmer-rullegardinmenyen og velg harddisken din.
 9. Åpne mappen Brukere.
 10. Velg brukernavnet ditt på datamaskinen (det vil sannsynligvis ha et «hjem»-ikon ved siden av seg).
 11. Klikk på Velg.
 12. Bekreft ved å klikke på Flytt.

Hvordan flytter jeg Dropbox-mappen til en ny plassering – hva bør jeg gjøre?

Hvis du flytter Dropbox-mappen til en ny plassering, kan du se feil hvis noe av det følgende er sant:

Den nye plasseringen er på et flyttbart medium

Hvis du flytter Dropbox-mappen, og det valgte bestemmelsesstedet er på et flyttbart medium (for eksempel en flyttbar USB-stasjon eller et minnekort), vil ikke Dropbox være i stand til å opprette Dropbox-mappen.

Vi anbefaler på det sterkeste at du velger en plassering på en intern stasjon. Hvis Dropbox-mappen ligger på et flyttbart medium, og dette mediumet blir utilgjengelig, kan du få problemer, inklusive:

 • Uønskede slettinger
 • Svak synkroniseringsytelse
 • Problemer med utvidede attributter
 • Kompatibilitetsproblemer i filsystemet

Det er filer eller mapper i bruk

Noen av filene kan kanskje ikke flyttes til en ny plassering av Dropbox, hvis de brukes av andre programmer. For å løse dette problemet må du lukke de programmene som har tilgang til filer i Dropbox-mappen før du prøver å opprette Dropbox-mappen på en ny plassering.

Harddisken eller bestemmelsesstedet for Dropbox-mappen har lite plass

Hvis du ikke fikk til å flytte Dropbox-mappen til en ny plassering, kan det hende den eksterne stasjonen ikke har nok plass til alle dataene som er lagret i Dropbox-mappen. For å finne ut om dette gjelder for deg kan du vise ledig harddiskplass. Hvis harddisken har veldig lite diskplass, må du frigjøre plass for å kunne flytte innholdet av Dropbox-mappen til den nye plasseringen.

Du bruker symlinker eller refererte filer

Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke benytter metoder som legger til refererte filer (symlinker, koblingspunkter eller nettverksmapper) i Dropbox-mappen. I tillegg til å forstyrre opprettelsen av Dropbox-mappen på en ny plassering, kan refererte filer forårsake høy prosessorbruk, svak synkroniseringsytelse, problemer med tillatelser og unøyaktige målinger av plassbruk.

Det er feil med mappetillatelsene

Hvis du ikke fikk til å flytte Dropbox-mappen til en ny plassering, kan det ha oppstått et problem med tillatelser. Nærmere bestemt:

 • Mappene i Dropbox har feil tillatelser
 • Bestemmelsesstedet du forsøker å flytte Dropbox-mappen til, har feil tillatelser

Hvis ingen av disse punktene gjelder for deg, følger du trinnene nedenfor for å feilsøke filtillatelser: Hvis denne fremgangsmåten ikke fungerer, kan du kontakte produsenten av programmet du bruker på datamaskinen eller den eksterne harddisken for å feilsøke videre.

Klikk nedenfor på operativsystemet du bruker for å se instruksjoner:

Linux

 1. Avslutt Dropbox ved å høyreklikke på Dropbox-menyen i menylinjen og velge Avslutt.
 2. Åpne et terminalvindu og kopier og lim inn følgende linje i terminalen (nøyaktig som skrevet nedenfor):
 3. sudo chown «$USER» «$HOME»

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox

  sudo chattr -R -i ~/Dropbox

  sudo chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 4. Hvis banen til Dropbox-mappen ikke er ~/Dropbox, må du endre alle kommandoene ovenfor så de peker til riktig sted.
 5. Start Dropbox på nytt ved å gå til Internett-menyen under Programmer.

Mac

 1. Avslutt Dropbox ved å klikke på Dropbox-ikonet i menylinjen, klikke på tannhjul-ikonet og deretter velge Avslutt Dropbox fra sprettoppmenyen.
 2. Åpne Terminal-programmet (som du finner /Programmer/Verktøy/Terminal).
 3. Kopier og lim inn følgende linjer i terminalvinduet, én av gangen, og trykk på Enter-tasten etter hver enkelt.
  • Sørg for å kopiere og lime inn disse kommandoene i stedet for å skrive for hånd, ettersom feiltasting av kommandoen kan føre til skade på datamaskinen
 4. Du vil bli bedt om å angi datamaskinens brukerpassord (ikke Dropbox-passordet) etter den første kommandoen. Merk at passordfeltet i terminalen vil forbli tomt mens du skriver passordet ditt. Etter at du har skrevet det inn, trykker du på Enter-tasten.
 5. sudo chflags -R nouchg ~/Dropbox ~/.dropbox ~/.dropbox-master 

  sudo chown "$USER" "$HOME" 

  sudo chown -R "$USER" ~/Dropbox ~/.dropbox 

  sudo chmod -RN ~/.dropbox ~/Dropbox 

  chmod -R u+rw ~/Dropbox ~/.dropbox

 6. Hvis banen til Dropbox-mappen ikke er ~/Dropbox, må du sørge for å endre alle kommandoene ovenfor så de peker til riktig sted.
 7. Start Dropbox på nytt. Dropbox er lokalisert i Programmer-mappen.

Obs! Hvis du vil endre kommandoer slik at de peker til riktig sted, redigerer du banen til Dropbox-mappen så den stemmer overens med vertskatalogen.

 • Hvis mappen ikke er i /Bruker/BRUKERNAVN/Dropbox​, erstatter du ~/Dropbox​ med hele banen i vertinformasjonen for den bestemte datamaskinen.
 • Hvis Dropbox-banen for eksempel er /Volumer/MinStasjon/Dropbox (Team),​ skal alle ~/Dropbox-oppføringer erstattes med /Volumer/MinStasjon/Dropbox (Team)

Windows

 1. Avslutt Dropbox ved å klikke på Dropbox-ikonet i systemfeltet, klikk på tannhjul-ikonet i panelet med varsler og velg Avslutt Dropbox fra menyen.
 2. Trykk på Windows-tasten + R (samtidig), og skriv deretter cmd og trykk på Enter-tasten for å åpne kommandolinjen.
 3. Kopier og lim inn følgende linjer i kommandolinjen, én av gangen, og trykk på Enter-tasten etter hver enkelt.
  • Sørg for å kopiere og lime inn disse kommandoene i stedet for å skrive for hånd, ettersom feiltasting av kommandoen kan føre til skade på datamaskinen
  • Lim inn ved å høyreklikke og deretter velge Lim inn
 4. icacls "%HOMEPATH%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

  icacls "%APPDATA%\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 5. Hvis banen til Dropbox-mappen ikke er C:\Users\Brukernavnet\Dropbox, må du endre den første kommandoen så den peker til den. Har du eksempelvis Dropboxen i D:\Dropbox, vil kommandoen se slik ut:
 6. icacls "D:\Dropbox" /grant "%USERNAME%":(F) /T

 7. De andre kommandoene skal forbli uendret. Vær oppmerksom på at, avhengig av størrelsen på Dropbox-kontoen, kan denne operasjonen ta noe tid å fullføre. Vent på at C:\ dukker opp igjen før du fortsetter.
 8. Start Dropbox på nytt ved å åpne Start-menyen, velg Programfiler etterfulgt av Dropbox.

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen! Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Kontakt kundestøtte