Den offentlige mappen

Viktige endringer i offentlige Dropbox-mapper

Dropbox-kontoer som er opprettet etter 4. oktober 2012, vil ikke ha en offentlig mappe. Hvis du ønsker å raskt dele filer, kan du bruke en delt kobling. Delte koblinger fungerer selv om den du deler med ikke har en Dropbox-konto.

Dropbox Basic (gratis)-brukere

Den 15. mars 2017 ble den offentlige mappen i Dropbox-kontoen din gjort om til en vanlig mappe. Som standard er denne mappen privat for kontoen din. Denne overgangen skjer automatisk.

Du må være klar over følgende:

 • Alle filene i den offentlige mappen din vil fortsatt være trygge, men offentlige koblinger til disse filene vil slutte å virke
 • Hvis noen prøver å bruke en kobling til en fil i den offentlige mappen din, får de opp en feilside
 • Hvis du vil se en liste over offentlige koblinger, kan du gå til den offentlige mappen – alle filene i denne mappen vil tidligere ha hatt en offentlig kobling knyttet til seg
 • Dropbox kan ikke konvertere eksisterende offentlige koblinger til delte koblinger
 • Hvis du ønsker å dele noen av filene i den offentlige mappen på nytt, må du bruke en delt mappe eller delt kobling

Bruke den offentlige mappen til å gjengi HTML-innhold

Fra 3. oktober 2016 kan ikke lenger Dropox Basic (gratis)-brukere bruke offentlige koblinger til å gjengi HTML-innhold i en nettleser. Hvis du bruker Dropbox Basic og du har laget et nettsted som viser HTML-innhold direkte fra Dropbox-kontoen din, vil det ikke lenger gjengis i nettleseren. Selve HTML-innholdet vil fortsatt være i Dropboxen din, og du kan dele det med andre ved hjelp av noen av våre andre metoder for deling.

Fra og med 1. september 2017 vil Dropbox Plus- og Business-brukere ikke lenger kunne gjengi HTML-innhold, og den offentlige mappen og tilhørende delingsfunksjoner vil deaktiveres. Fram til denne datoen kan Dropbox Plus- og Business-brukere fortsette å bruke offentlige koblinger til å gjengi HTML-innhold.

Dropbox Plus- og Business-brukere kan opprette koblinger til filer i Droboxen ved å dra og slippe dem i den offentlige mappen. Venner og kollegaer kan velge å laste ned filene eller vise dem i nettleseren, og eventuelle endringer de gjør, vil ikke påvirke den opprinnelige versjonen. Dersom du gjør endringer på filen, blir endringene oppdatert for koblingen. Du kan også sende koblinger til hvem som helst ved å lime dem inn i e-poster, direktemeldiger og nettsteder.

Første trinn, gjør filen tilgjengelig for alle ved å flytte filen du vil dele til den offentlige mappen som befinner seg i Dropboxen.

Kopiere offentlige koblinger på dropbox.com

 1. Flytt filen til den offentlige mappen.
 2. Klikk på ikonet (ellipse) ved siden av filnavnet.
 3. Klikk på Kopier offentlig kobling på menyen som dukker opp.

Kopiere offentlige koblinger i skrivebordsappen

Linux

På Linux

Dersom Dropbox-appen er installert på datamaskinen din:så snart filen ligger i den offentlige mappen, kan du høyreklikke den for å åpne en meny. Velg Dropbox og deretter Kopier offentlig kobling.

Macintosh

På Mac OS X

Dersom Dropbox-appen er installert på datamaskinen: Så snart filen befinner seg i den offentlige mappen, kan du klikke på Ctrl-tasten og mappen og velge Kopier offentlig kobling fra menyen.

Vista/Win7/Win8/Win10

På Windows

Dersom Dropbox-appen er installert på datamaskinen:så snart filen i befinner seg i den offentlige mappen, kan du høyreklikke den og velge Kopier offentlig kobling fra menyen.

Fjerne en offentlig kobling

Dersom du er ferdig med å dele filen eller mappen, kan du flytte filen ut av den offentlige mappen ved å dra og slippe filen et annet sted (på skrivebordet eller Internett). Du kan alternativt velge filen og trykke på Flytt i det blå feltet øverst på filutforskeren og velge en plassering utenfor den offentlige mappen. Alle som forsøker å bruke koblingen etter dette, vil få en feilmelding der de blir informert om at filen ikke lenger er tilgjengelig.

Å gi nytt navn til en fil vil også fjerne den offentlige koblingen. Dersom du trenger å gi filen et nytt navn, kan du opprette en ny offentlig kobling for å gjenoppta deling.

Finn ut mer

Fra 3. oktober 2016 kan ikke lenger Dropox Basic (gratis)-brukere bruke offentlige koblinger til å gjengi HTML-innhold i en nettleser. Hvis du bruker Dropbox Basic og du har laget et nettsted som viser HTML-innhold direkte fra Dropbox-kontoen din, vil det ikke lenger gjengis i nettleseren. Selve HTML-innholdet vil fortsatt være i Dropboxen din, og du kan dele det med andre ved hjelp av noen av våre andre metoder for deling.

Fra og med 1. september 2017 vil Dropbox Pro-, Plus- og Business-brukere ikke lenger kunne gjengi HTML-innhold, og den offentlige mappen og tilhørende delingsfunksjoner deaktiveres. Fram til denne datoen kan Dropbox Pro-, Plus- og Business-brukere fortsette å bruke offentlige koblinger til å gjengi HTML-innhold.

Finn ut mer

Siden du nå kan det grunnleggende, vil vi ta for oss avanserte emner om offentlige koblinger:

 • Du trenger ikke å være på nett for at andre brukere skal kunne se disse koblingene, eller se og laste ned filene dine.
 • Det er ikke mulig å lage koblinger til mapper fra den offentlige mappen, men du kan koble filer i undermapper.
 • Filer som ligger i den offentlige mappen er offentlige, og kan vises eller lastes ned av alle som bruker koblingen. Dersom du på et senere tidspunkt vil slutte å dele en fil, kan du gjøre det ved å flytte den ut av den offentlige mappen. Dette fører til at den ikke lenger blir delt.
 • Dropbox gjengir ikke lenger HTML-innhold i nettleseren via delte Dropbox-koblinger. Dette betyr at hvis du har opprettet et nettsted som viser HTML-innhold direkte fra den offentlige mappen din, vil nettstedet ikke lenger være tilgjengelig i nettleseren. Men selve HTML-innholdet vil forbli i Dropboxen.
 • Koblinger har en båndbreddegrense på 20 GB per dag for Basic-kontoer og omtrent 200 GB for Plus- og Business-kontoer. Dersom kontoen din når begrensningen, blir koblingene dine automatisk og midlertidig suspendert. Vi sender et e-postvarsel om dette til kontoens registrerte adresse. Alle som forsøker å bruke koblingen, blir vist en feilmelding og ikke selve filen.
Svarte denne artikkelen på spørsmålet ditt?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet
  Svar fra nettsamfunnet

   Andre måter å få hjelp på

   Fellesskap

   Kundestøtte for Twitter

   Veiledet hjelp