Juster varslingsinnstillingene for Dropbox Paper

Dropbox Paper sender ulike e-poster, som varsler deg om:

 • Endringer i dokumenter eller mapper du eier
 • Endringer i dokumenter eller mapper som du samarbeider på
 • Kommentarer hvor du har blitt @omtalt
 • Dokumenter eller mapper som ble delt med deg
 • Ukentlig aktivitet i dokumentene og mappene dine

E-post med ukentlig aktivitet

E-posten med den ukentlige aktiviteten gir en oppsummering av endringer i dokumenter og dokumentmapper fra uken som gikk – denne sendes ut hver mandag. Denne oppsummeringen inneholder:

 • Gjøremål med avmerkingsbokser fra dokumentene du har opprettet
 • Oppdateringer av dokumenter i bedriftens mapper
 • Oppdateringer av dokumenter som ble delt med deg (organisert av mappen de ligger i)

Paper er som standard konfigurert til å sende den ukentlige e-posten med aktivitet. Slik deaktiverer du den ukentlige e-posten med aktivitet:

 1. Åpne Dropbox Paper.
  • Hvis Paper allerede er åpen, går du til aktivitetsstrømmen ved å klikke på tilbake-pilen.
 2. Klikk på profilbildet (hvis du ikke har valgt et profilbilde, vil initialene dine vises).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Sett innstillingen for Send meg ukentlig Dropbox-sammendrag til Nei.
 5. Klikk Lagre.

E-post med varsler for dokumenter og mapper

Paper sender som standard varsler om endringer i dokumenter og mapper. Du kan redigere globale innstillinger for e-postvarsler i de generelle kontoinnstillingene for Dropbox:

 1. Åpne Dropbox Paper.
  • Hvis Paper allerede er åpen, går du til aktivitetsstrømmen ved å klikke på tilbake-pilen.
 2. Klikk på profilbildet (hvis du ikke har valgt et profilbilde, vil initialene dine vises).
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Sett Send e-postvarsler mellom Alltid og Hvis jeg ikke har lest dem.
 5. Klikk Lagre.

Du kan også justere varslene for individuelle dokumenter:

 1. Åpne Dropbox Paper.
 2. Klikk på dokumenter du vil deaktivere varsler for.
 3. Klikk på  (ellipse)-ikonet.
 4. Fjerne merket for Følger eller merk av Følger.

Du følger automatisk alle dokumenter du eier.

Varslinger for kommentartråd

Du vil motta varslinger for kommentarer på et dokument, hvis:

 • Du opprettet dokumentet
 • Du ble @omtalt i et dokument
 • Du følger et dokument

Hvis du ikke opprettet dokumentet, vil du begynne å motta varslinger om kommentarer etter første gang du blir @omtalt. Du mottar deretter disse e-postene hver gang en kommentar blir lagt til på en ny eller eksisterende kommentartråd som du er en del av.

Du får også et varsel når det er et svar på en kommentar du la igjen på et dokument (enten du opprettet dokumentet eller ikke). Hvis det er et e-postvarsel, kan du svare på denne kommentaren direkte i e-posten. Du kan alternativt åpne dokumentet og svare i kommentartråden.

Delingsvarslinger

Når du deler et dokument i Paper, vil de som er invitert, motta en varsling. Når samarbeidspartnere åpner dokumentet du delte med dem, vil du motta et varsel som gir beskjed om dette. Varslinger vises i statusfeltet i Paper, Papir-mobilappen og Dropbox-skrivebordsprogrammet.

Hvis de du inviterte ikke åpner dokumentet innen to dager (unntatt helger), vil de motta en påminnelse via e-post om at du har delt dokumentet med dem.

Varslingsrekkefølge

Når du mottar en melding, vil den som standard vises i statusfeltet først. (Statusfeltet er strømmen du ser når du å klikker på klokkeikonet øverst på skjermen.) Hvis du ikke ser eller leser meldingen i statusfeltet, vil en melding sendes via Dropbox-skrivebordsprogrammet (hvis det er installert). Hvis du ikke ser eller leser meldingen innen 2 timer, får du en e-post med innholdet.

Disse innstillingene kan endres:

 1. Åpne Dropbox Paper.
 2. Klikk på bjelleikonet for å åpne statusfeltet.
 3. Klikk på Innstillinger ved siden av Marker alle som lest.
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet