Formatere et Dropbox Paper-dokument

Nye formateringsalternativer!

Vi har forbedret utseendet på overskrifter og dokumenttitler i Paper:

 • H1, H2 og dokumenttitler har nå som standard større skrifttykkelse
 • Du kan gjøre en H1- eller H2-overskrift fet ved å markere teksten, og deretter trykke på B i formateringsverktøylinjen. Eventuelt kan du trykke på cmd + B på tastaturet

Med Dropbox Paper kan du formatere dokumentene dine ved hjelp av kraftige verktøy. Du kan lage tabeller, tildele gjøremål, og sette inn emojier med tastatursnarveier og hurtigmenyer.

Obs! Noen formateringsalternativer, slik som fremheving og understreking av tekst, er bare tilgjengelig via tastatursnarveier eller markdown. For en fullstendig liste over tastatursnarveier og markdown:

 1. Logg på Paper.
 2. Skriv inn og / på Mac eller Ctrl og / på Windows.

Avsnitt i denne artikkelen:

Formateringsmenyer

Paper har et rikt sett med formateringsalternativer som er tilgjengelige for redigering og organisering.

På paper.dropbox.com

Hvis du vil vise menyen med alternativer, dobbeltklikker du på et ord eller klikker-og-drar over en blokk med tekst:

formateringsmeny

Fra denne menyen kan du:

 • Lage fet tekst
 • Lage gjennomstreket tekst
 • Lage deloverskrifter eller underdeloverskrifter
 • Lage en punktliste
 • Lage en oppgaveliste
 • Legge til en hyperlink
 • Legge igjen en kommentar

Du får andre formateringsalternativer ved å klikke på en tom linje og bruke menyen som vises til venstre.

De tilgjengelige alternativene i denne menyen er:

 • Sett inn et bilde
 • Sett inn en fil eller kobling fra Dropbox
 • Lag en tabell
 • Lage en oppgaveliste
 • Lag en punktliste
 • Sett inn en delelinje eller en kodelinje

For å avslutte denne menyen klikker du på X-ikonet ved siden av menyvalgene.

På mobilen eller nettbrettet

I Paper-mobilappene får du tilgang til de fleste av disse formateringsalternativene. Slik viser du formateringsmenyen:

 1. Åpne Paper-mobilappen.
 2. Åpne Paper-dokumentet du vil formatere.
 3. Trykk på en linje eller trykk på Rediger, så vil tastaturet vises og formateringsalternativene vil stå ovenfor.

Overskrifter

Paper har tre typer overskrifter: H1, H2 og H3.

På paper.dropbox.com kan du legge til en H1 eller H2ved å bruke formateringsverktøylinjen eller tastatursnarveiene nedenfor.

 • H1: Skriv # og trykk på mellomrom, og skriv deretter overskriften
 • H2: Skriv ## og trykk på mellomrom, og skriv deretter overskriften
 • H3: Skriv ### og trykk på mellomrom. Deretter fortsetter du å skrive (du kan også legge til en H3 ved å merke og gjøre en hel linje med tekst fet)

Du kan også gjøre H1- og H2-overskrifter fetere ved å merke og gjøre dem fete, som med annen tekst.

På telefonen eller nettbrettet bruker du T-ikonene til å velge overskrift, eller B-ikonet for fet tekst.

Skjul overskrifter

Du kan skjule eller vise innhold i Paper-dokumenter ved å holde musepekeren over en H1- eller H2-overskrift og klikke på trekanten som vises til venstre. En skjult overskrift vil være skjult for alle samarbeidspartnere på dette dokumentet.

Tabeller

Legg til en tabell i Paper-dokumentet:

 1. Klikk i en tom linje i dokumentet.
 2. Klikk på tabellikonet (Sett inn tabell) i menyen til venstre.

Formatering av tabellen:

 • Endre størrelse på kolonner: Klikk på kolonnerammen og dra den til ønsket bredde
 • Fjerne individuelle rader eller kolonner: Klikk på (minusknappen) nær kanten av kolonnen eller raden du ønsker å slette
 • Legge til eller fjerne flere rader eller kolonner: Klikk-og-dra på knappene + (pluss) eller (minus) på kanten av en kolonne eller rad
 • Lage en tabell med full bredde : Klikk-og-dra på ikonet nederst til høyre i tabellen
 • Omorganisere kolonner: Klikk og dra den venstre delen av en rad eller toppen av en kolonne for å omorganisere.

Formatering av en tabell

Innholdsfortegnelser

En innholdsfortegnelse genereres automatisk for alle dokumenter som inneholder overskrifter. Hvis du vil se innholdsfortegnelsen holder du musepekeren over de stablede linjene som vises i venstre marg i dokumentet.

Merknader:

 • Innholdsfortegnelsen gjenspeiler bare tekst som er tagget som deloverskrift eller underdeloverskrift i dokumentet (som H1H2 eller H3).
 • H1-overskrifter er ikke innrykket. H2- og H3-underoverskrifter kan være innrykket basert på hvor de dukker opp i dokumentet.
 • Hvis du vil at innholdsfortegnelsen skal være synlig, klikker du på en av koblingene. Innholdsfortegnelsen blir da stående, selv om du beveger markøren bort.

Oppgaver og avmerkingsbokser

Du kan lage avmerkingsbokser ved å skrive [] eller [ ] etterfulgt av et mellomrom. En avmerkingsboks, som du kan krysse av eller la være tom, vil automatisk genereres.

Hvis du vil bruke disse avmerkingsboksene som oppgaver og tilordne en oppgave til noen, @omtaler du noen på samme linje. Personen som tagges, får en e-post som knytter vedkommende til dette elementet.

Når du fullfører en oppgave, merker du av for oppgaven i boksen.

Kodeblokker

Med kodeblokker kan du legge ved kode i Paper-dokumenter. For å gjøre dette trykker du på +-symbolet i sidestolpen og klikker på {}-symbolet.

Du kan velge et annet programmeringsspråk i formateringsalternativene for kodeblokker. Hvis du vil vise formateringsalternativene, dobbeltklikker du på et ord eller klikker-og-drar på et ord eller en tekstblokk. Du vil se denne menyen:

Kode for programmeringsspråk
Du kan også skrive ett gravistegn før og etter et ord eller en tekstblokk for å innhente inline-kode:

inline-kode

LaTeX

Dropbox Paper støtter bruk av LaTeX. Du går inn i LaTeX-redigeringsmodus ved å skrive $$ i dokumentet. Du kan deretter skrive hele LaTeX-symboler i Dropbox Paper. Når du er ferdig med å skrive, kan du gjengi koden ved å trykke Enter eller Tilbake på tastaturet.

LaTeX i Paper

Emojier

For å legge til en emoji skriver du : (kolon) for å vise de tilgjengelige alternativene. Herfra kan du enten klikke på emojien du ønsker eller fortsette å skrive den tilsvarende koden:

Emojier i Paper
Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet