Bruker kameraopplasting

Kameraopplasting kan automatisk legge bilder og videoer fra kameraet, telefonen eller nettbrettet i Dropbox. Når nye filer lastes opp til kamerarullen eller galleriet, blir de lagt til i kontoen din. 

Bildene og videoene dine vil være tilgjengelige på Dropbox, uansett hvor du befinner deg. 

Du kan bruke kameraopplasting på to måter:

 • Trådløst fra telefonen eller nettbrettet ved hjelp av iOS-, Android- eller Windows-mobilappen
 • Koble kameraet, telefonen eller nettbrettet til datamaskinen, og bruk Dropbox-skrivebordsprogrammet for Mac eller Windows

Bildene og videoene dine lastes opp til en mappe som heter Kameraopplasting i Dropbox-kontoen din.

Hvis du opplever problemer eller feilmeldinger med kameraopplasting, kan du gå til artikkelen om problemer med kameraopplasting.

Avsnitt i denne artikkelen:

Hvem kan bruke kameraopplasting?

Kameraopplasting er tilgjengelig for alle brukere (Basic, Plus, Professional og Business), med følgende unntak:

Hva er kravene for kameraopplasting?

Hvis du vil benytte deg av kameraopplasting, må du bruke følgende programvare og enheter:

Kameraopplasting vil ikke fungere hvis:

 • Batteriet i enheten din er nesten flatt
 • Mobilenheten bruker roaming

Velg systemet du bruker for å få instruksjoner:

Android

Aktivere kameraopplasting

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på menyknappen.
 3. Trykk Innstillinger.
 4. Under Kameraopplasting, velger du Slå på kameraopplastning.
 5. Velg Tillat.

Du kan også velge hvordan kameraopplasting fungerer på telefonen:

 • Hva ønsker du å laste opp: Velg om du ønsker å laste opp kun bilder, eller både bilder og videoer til mappen Kameraopplasting.
 • Slik laster du opp: Velg om kameraopplasting skal fungere når du bruker dataplanen, eller kun på Wi-Fi.
  • Obs! Hvis du har stilt kameraopplastinger på Kun over WiFi, og du deretter kobler til WiFi via et mobilt hotspot, vil ikke kameraopplastinger fungere.
 • Bruk dataplan: Hvis du velger å laste opp med både dataplanen og Wi-Fi, kan du velge om kameraopplasting skal bruke dataplanen for alle filer, eller bare for filer som er mindre enn 25 MB.
 • Slik laster du opp: Velg om kameraopplasting kun skal kjøre når telefonen lader, eller angi en batterinivågrense. Hvis batteriet går under denne grensen, vil kameraopplasting slutte å kjøre.

Hvis du ønsker å deaktivere kameraopplasting, bruker du de samme instruksjonene og velger Slå av kameraopplasting.

iOS

Aktivere kameraopplasting

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på person-ikonet.
 3. Under Kontoinnstillinger velger du Kameraopplastning.
 4. Slå på kameraopplasting.

Du kan også velge hvordan kameraopplasting fungerer på telefonen:

 • Last opp videoer: Velg om du ønsker å laste opp kun bilder eller både bilder og videoer til mappen Kameraopplasting.
 • Bruk mobildata: Velg om kameraopplasting skal kjøre når du bruker mobildata. Dropbox vil ikke laste opp videoer via mobildata.
  • Obs! Hvis du har stilt kameraopplastinger på Kun over WiFi, og du deretter kobler til WiFi via et mobilt hotspot, vil ikke kameraopplastinger fungere.
 • Bruk mobildata for video: Hvis både Last opp videoer og Bruk mobildata er slått på, har du muligheten til å velge om videoer skal lastes opp via mobildata.

Hvis du ønsker å deaktivere kameraopplasting, bruker du de samme instruksjonene og slår Kameraopplasting av.

Windows på mobil

Aktivere kameraopplasting

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på tannhjulikonet.
 3. Velg Kameraopplasting.
 4. Slå på kameraopplasting.

Når det er aktivert, vil kameraopplasting legge til bilder automatisk, selv om Dropbox-appen er lukket. Bilder vil bare lastes opp når:

 • Telefonen din er koblet til strøm, og den har et fulladet eller nesten fulladet batteri.
 • Du er koblet til Wi-Fi
 • Telefonen er låst

Hvis du ønsker å deaktivere kameraopplasting, bruker du de samme instruksjonene og slår Kameraopplasting av.

Endre innstillinger for kameraopplasting

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Åpne fanen Filer, Bilder eller Favoritter.
 3. Trykk på (ellipseikonet).
 4. Trykk Kameraopplasting.
  • Slå på alternativet Last opp mens åpen i innstillingene for kameraopplasting. Dette sikrer at bilder blir lastet opp selv om telefonen ikke er låst og ikke er tilkoblet, så lenge den ikke er i Strømsparing-modus.
  • Slå på alternativet Bruk mobildata for å laste opp bildene dine mens appen er åpen, men du er koblet til mobilnettverket.
  • Obs! Hvis du har stilt kameraopplastinger på Kun over WiFi, og du deretter kobler til WiFi via et mobilt hotspot, vil ikke kameraopplastinger fungere.

Obs! Automatisk videoopplasting støttes for tiden ikke av Windows for mobil.

Mac

Aktivere kameraopplasting

 1. Installer Dropbox-skrivebordsprogrammet hvis du ikke har gjort det allerede, og logg på.
 2. Koble kameraet, telefonen eller nettbrettet til datamaskinen. Du blir bedt om å laste opp bilder til Dropbox-mappen din.
 3. Velg Importer bilder og videoer med Dropbox

Hvis du tidligere hadde bestemt deg for å ikke bruke kameraopplasting på denne enheten, kan du nå aktivere det ved å følge disse trinnene:

 1. Klikk på Dropbox-ikonet i menylinjen.
 2. Klikk på tannhjulikonet.
 3. Velg Innstillinger …
 4. Under Importering krysser du av i boksen ved siden av Aktiver kameraopplasting for. Du kan velge å aktivere kameraopplasting for bilder og videoer, eller bare for bilder.

Bildene blir automatisk lagret i mappen Kameraopplasting i Dropbox-kontoen din.

 • Android-enheter: Velg Koble til som en diskstasjon fra statuslinjen
 • iOS-enheter: Lås opp skjermen, slik at kameraopplasting kan fortsette
 • Obs! Hvis du har stilt kameraopplastinger på Kun over WiFi, og du deretter kobler til WiFi via et mobilt hotspot, vil ikke kameraopplastinger fungere.

Windows

Aktivere kameraopplasting

 1. Installer Dropbox-skrivebordsprogrammet hvis du ikke har gjort det allerede, og logg på.
 2. Koble kameraet, telefonen eller nettbrettet til datamaskinen. Du blir bedt om å laste opp bilder til Dropbox-mappen din.
 3. Velg Importer bilder og videoer med Dropbox

Hvis du tidligere hadde bestemt deg for å ikke bruke kameraopplasting med enheten, kan du nå aktivere det ved å følge disse trinnene:

 1. Klikk på Dropbox-ikonet i systemstatusfeltet.
 2. Klikk på tannhjulikonet.
 3. Velg Innstillinger …
 4. Under Importering krysser du av i boksen ved siden av Aktiver kameraopplasting for. Du kan velge å aktivere kameraopplasting for bilder og videoer, eller bare for bilder.

Bildene blir automatisk lagret i mappen Kameraopplasting i Dropbox-kontoen din.

 • Android-enheter: Velg Koble til som en diskstasjon fra statuslinjen
 • iOS-enheter: Lås opp skjermen, slik at kameraopplasting kan fortsette
 • Obs! Hvis du har stilt kameraopplastinger på Kun over WiFi, og du deretter kobler til WiFi via et mobilt hotspot, vil ikke kameraopplastinger fungere.

Linux

Kameraopplasting er ikke tilgjengelig på Linux. Ta en titt i Dropbox-nettsamfunnet for å få oppdateringer og mer informasjon.

Laste opp bilder fra flere enheter

Kameraopplastning laster bare opp hvert bilde og video til mappen Kameraopplasting én gang. Hvis du deaktiverer og aktiverer kameraopplasting, eller hvis du har kameraopplasting aktivert på både telefonen og datamaskinen, lastes hvert bilde og hver video bare opp én gang.

Vise bildene dine i Dropbox-mobilappen

Basic-, Plus- og Professional-brukere kan se alle bildene i Dropbox ved å velge Bilder-fanen (bildeikonet) nederst på en hvilken som helst side i Dropbox-mobilappen.

Dropbox Business-brukere må navigere direkte til Kameraopplasting-mappen i Dropbox-kontoen for å se bilder i appen.

Dropbox Business-brukere må navigere direkte til Kameraopplasting-mappen i Dropbox-kontoen for å se bilder i appen.

Bakgrunnsopplasting

Med bakgrunnsopplasting kan kameraopplastingen fullføre prosessen med å legge bilder i Dropboxen, selv om du ikke åpner Dropbox-appen. Som standard laster ikke Dropbox-appen opp filer når appen er lukket. Hvis du slår på bakgrunnsopplasting, vil Dropbox fortsette å laste opp bilder og videoer når programmet registrerer en betydelig endring i enhetens posisjon.

Obs! Med bakgrunnsopplasting kan kameraopplastingene fungere mer effektivt. Informasjon om plasseringen blir ikke samlet inn.

Dropbox Business: Slik unngår du å legge til private bilder i den arbeidsrelaterte kontoen

Når du aktiverer kameraopplasting for Dropbox Business-kontoen, lastes alle bildene i kamerarullen din automatisk opp (eller standardstedet i telefonen hvor bildene dine lagres) til mappen Kameraopplasting i bedriftskontoen. Hvis kameraet ditt inneholder private bilder, vil også disse lastes opp til bedriftskontoen.

Hvis du vil unngå å legge til de private bildene dine i Dropbox Business-kontoen, anbefaler vi følgende:

 • Pass på at det ikke ligger noen private bilder i kamerarullen før du slår på kameraopplasting for bedriftskontoen
  • Hvis det er private bilder, må du sikkerhetskopiere dem til andre steder (for eksempel den private Dropbox-kontoen din), og deretter slette dem fra kamerarullen før du bruker kameraopplasting med bedriftskontoen

Obs! Brukere som har koblet sammen den private kontoen og bedriftskontoen kan bare ha kameraopplasting aktivert for én konto av gangen (privat eller bedrift). I likhet med alle Dropbox Business-brukere, når en bruker med en tilknyttet privat og bedriftsrelatert konto bytter kameraopplasting til bedriftskontoen, lastes alle bildene i kamerarullen opp til bedriftskontoen. 

Medlemmer av Dropbox Business-team: Slå på kameraopplasting

Kameraopplasting er på (som standard) for hele teamet, med mindre teamadministratoren har slått av denne funksjonen. Alle teammedlemmer har muligheten til å slå på (eller av) kamaraopplasting for eget bruk, individuelt. 

Finn ut hvordan du slår på kameraopplasting for kontoen din.

Dropbox Business-administratorer: Slå på/av kameraopplasting for teamet ditt

Kameraopplasting er på som standard, men hvis du er teamadministrator kan du slå på eller av funksjonen  for hele teamet.

Slik slår du kameraopplasting på eller av for hele teamet ditt:

 1. Logg på administratorkontoen for Dropbox Business-teamet på dropbox.com.
 2. Klikk på Administratorverktøy i sidestolpen til venstre. 
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Kameraopplasting.
 5. Slå kameraopplasting eller Av
 6. Klikk på Lagre

Obs! Alle teammedlemmer har muligheten til å slå på (eller av) kamaraopplasting på sin egen konto, individuelt. 

Brukere som har koblet sammen den private kontoen og bedriftskontoen, kan bare ha kameraopplasting aktivert for én konto av gangen (privat eller bedrift). Hvis du er en Dropbox Business-bruker, og administratoren har deaktivert kameraopplasting for bedriftskontoen, kan du fortsatt bruke kameraopplasting på en privat konto

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet