Aktivere eller deaktivere kameraopplastingsfunksjonen

Før du kan aktivere kameraopplasting på den mobile enheten, må du enten:

 • Koble datamaskinen til din private Dropbox-konto, eller
 • Oppgradere den private kontoen din til Dropbox Plus

Vis instruksjoner for:

Android

Kameraopplasting-funksjonen kan laste opp bilder og videoer automatisk fra telefonen eller nettbrettet til Kameraopplastinger-mappen. Du kan styre kameraopplastingsfunksjonen og hvor mye båndbredde den bruker fra app-innstillingene.

Aktivere kameraopplasting

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på menyknappen.
 3. Trykk på tannhjul-ikonet (eller Innstillinger i eldre versjoner av appen).
 4. Bla til delen Kameraopplasting.
 5. Velg enten Slå på eller Slå av kameraopplastinger.

Som standard tillater kameraopplastingsfunksjonen kun at opplastinger skjer mens enheten har en Wi-Fi-tilkobling. Slik endrer du denne innstillingen:

 1. Trykk på Meny-knappen fra Dropbox-appen.
 2. Trykk på tannhjulikonet (eller Innstillinger for eldre versjoner av appen).
 3. Bla til delen Kameraopplasting.
 4. Under Hvordan laste opp, velger du Kun Wi-Fi eller Wi-Fi eller dataplan.
  • Du har også muligheten til å begrense opplastinger mens du bruker dataplanen, til filer på 25 MB eller mindre

Når du laster opp filer manuelt, bruker Dropbox-appen den typen tilkobling som er tilgjengelig, også dataplanen til abonnementet. Om nødvendig, kan du deaktivere kameraopplasting i innstillingene til Dropbox-appen.

iPad

Kameraopplasting-funksjonen laster automatisk opp bilder og videoer fra telefonen eller nettbrettet til Kameraopplastinger-mappen. Du kan styre kameraopplastingen fra app-innstillingene.

Aktivere kameraopplasting

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på Start.
 3. Trykk på tannhjul-ikonet øverst på skjermen.
 4. Trykk Kameraopplasting.
 5. På den neste skjermen slår du alternativet Kameraopplasting på eller av.

iPhone

Kameraopplasting-funksjonen laster automatisk opp bilder og videoer fra telefonen eller nettbrettet til Kameraopplastinger-mappen. Du kan styre kameraopplastingen fra app-innstillingene.

Aktivere kameraopplasting

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på Start.
 3. Trykk på tannhjul-ikonet øverst på skjermen.
 4. Trykk Kameraopplasting.
 5. På den neste skjermen slår du alternativet Kameraopplasting på eller av.

Linux

Kameraopplasting-funksjonen er bare tilgjengelig på:

 • Windows-maskiner
 • Mac-maskiner
 • Mobile iOS-enheter
 • Mobile Android-enheter

Macintosh

Kameraopplastingsfunksjonen vil automatisk legge til bilder og videoer fra telefoner, kameraer, SD-kort og mange andre mediaenheter når du kobler dem til datamaskinen. Innstillingene for kameraopplasting finnes i innstillingene for skrivebordprogrammet.

Aktivere kameraopplasting

For å aktivere kameraopplasting, trenger du den nyeste versjonen av skrivebordprogrammet.

 1. Klikk på Dropbox-ikonet i menylinjen.
 2. Klikk på tannhjulikonet.
 3. Klikk på Innstillinger
 4. Velg Aktiver kameraopplasting på fanen Importer.

Vista/Win7/Win8/Win10

Kameraopplastingsfunksjonen legger automatisk til bilder og videoer fra telefoner, kameraer, SD-kort og mange andre mediaenheter når du kobler dem til datamaskinen. Funksjonen er avhengig av at Windows AutoPlay fungerer som den skal. Slik finner du AutoPlay-innstillingene:

 1. Åpne datamaskinens kontrollpanel.
 2. Klikk på Maskinvare og lyd.
 3. Klikk på AutoPlay.

Når du har bekreftet at AutoPlay er konfigurert, bør du sjekke at du har den nyeste versjonen av Dropbox-skrivebordsappen. Deretter er du klar til å bruke kameraopplasting.

Aktivere kameraopplasting

 1. Klikk på Dropbox-ikonet i systemstatusfeltet.
 2. Klikk på tannhjulikonet
 3. Velg Innstillinger
 4. Klikk på Endre Autoplay-innstillinger fra Kameraopplasting.
 5. AutoPlay-innstillinger vises i et nytt vindu.
  • Hvis du vil aktivere kameraopplasting, klikker du på menyen ved siden av mediaenheten og velger Importer bilder og videoer med Dropbox
  • Hvis du vil deaktivere kameraopplasting, klikker du på menyen ved siden av kameraet, telefonen eller annen mediaenhet og velger Utfør ingen handling

Windows Phone

Kameraopplastingsfunksjonen laster automatisk opp bilder som blir tatt med telefonen til Kameraopplastinger-mappen . Du kan styre kameraopplastingen fra app-innstillingene.

Aktivere kameraopplasting

 1. Åpne fanen Filer, Bilder eller Favoritter.
 2. Trykk på (ellipse).
 3. Velg Innstillinger.
 4. Trykk Kameraopplasting.
 5. Slå kameraopplasting på eller av.

Windows Tablet

Kameraopplastingsfunksjonen laster automatisk opp bilder som blir tatt med nettbrettet til Kameraopplastinger-mappen. Du kan styre kameraopplastingen fra app-innstillingene.

Aktivere kameraopplasting

 1. Sveip til høyre for å åpne Perler-linjen.
 2. Trykk Innstillinger.
 3. Trykk Kameraopplasting.
 4. Slå kameraopplasting på eller av.

Kameraopplasting og Dropbox Business-kontoer

 • Bilder eller videoer som ble lagt til før 9. april 2014 forbli i den arbeidsrelaterte Dropboxen
 • Etter 9. april 2014 ble kameraopplasting kun støttet for private Dropbox-kontoer
 • Bilder-siden på dropbox.com viser bare bilder som er lagret i den private Dropboxen din

Disse endringene ble gjort for å hjelpe deg å unngå at private filer og jobbfiler blandes. Hvis du ønsker å laste opp bilder og videoer til en Dropbox Business-konto, kan du velge individuelle filer og legge dem til manuelt.

Hvis du vil aktivere kameraopplasting på den mobile enheten, må du enten:

 • Koble datamaskinen til din private Dropbox-konto, eller
 • Oppgradere den private kontoen din til Dropbox Plus

Finn ut mer om å lagre bilder i en Dropbox Business-konto.

Øke opplastingshastigheten til kameraopplastingene

Du kan bruke Dropbox-skrivebordsappen for å gjøre kameraopplastingen raskere. Hvis du aktiverer kameraopplastinger fra skrivebordsappen, vil bildene og videoene dine automatisk lastes opp når du plugger den mobile enheten til datamaskinen. Dette burde også øke opplastingshastigheten.

Slik aktiverer du kameraopplasting fra skrivebordsappen:

 1. Sørg for at du har installert den nyeste versjonen av skrivebordsappen.
 2. Klikk på Dropbox-ikonet i systemstatusfeltet eller menylinjen.
 3. Klikk på tannhjulikonet i varslingsruten.
 4. Velg Innstillinger.
 5. Klikk på fanen Importer.
 6. Kryss av i boksen der det står Aktiver kameraopplastinger.
 7. Du kan angi at det bare skal lastes opp bilder, eller både bilder og videoer.

Neste gang du kobler til telefonen, vil du bli spurt om du ønsker å importere bilder og videoer fra denne enheten til Dropbox. Klikk ja, så starter kameraopplasting. Deretter vil Dropbox automatisk være på utkikk etter og laste opp nye bilder og videoer hver gang du kobler enheten til datamaskinen.

«Venter på raskere nettverk»-meldingen i kameraopplasting

Kameraopplastingen viser «Venter på raskere nettverk»-meldingen når enheten:

 • Venter på en 3G-tilkobling eller raskere tilkobling (4G, WiFi osv.)
 • Er i roaming-modus (hvis det er tilfelle vil ikke Dropbox-appen bruke den mobile dataplanen din)
 • Er koblet til WiFi og data (2G eller tregere), og det er et problem med WiFi-tilkoblingen

Sjekk at du har en sterk WiFi-tilkobling. Hvis dette ikke løser problemet, kan du prøve å logge ut og inn igjen i Dropbox-appen. Slik gjør du dette:

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på Start.
 3. Trykk på tannhjulikonet.
 4. Trykk Innstillinger.
 5. Trykk på Logg av Dropbox.

«Kameraopplasting suspendert»-meldingen i kameraopplasting

Når du aktiverer kameraopplasting på iOS-enheten, vil Dropbox-appen laste opp alle eksisterende bilder fra kamerarullen til Dropbox.

Noen eldre versjoner av Dropbox-appen hadde et problem der eksisterende bilder ikke ble lastet opp hvis:

 • Kameraopplasting ble aktivert mens du ikke var tilkoblet Internett (f.eks. hvis enheten var i flymodus)
 • Kameraopplasting ble aktivert mens iOS-enheten var konfigurert til å bare koble til data, og kameraopplasting var konfigurert til å bare fungere når enheten var koblet til WiFi

Nye bilder som ble tatt etter at du koblet til Internett, ville blitt lastet opp til Dropbox.

Dette påvirker ikke versjon 17.2 og nyere av Dropbox-appen. Hvis du kjører en tidligere versjon, har vi midlertidig stanset kameraopplasting helt til du oppdaterer til en nyere versjon av Dropbox-appen.

Slik finner du ut hvilken versjon av Dropbox-appen du bruker:

 1. Åpne Dropbox-appen.
 2. Trykk på Start.
 3. Trykk på tannhjulikonet, og bla til App-versjon.

Hvis du kjører en eldre versjon enn 17.2, kan du enkelt oppdatere ved å:

 1. Gå til App Store på iOS-enheten.
 2. Søke etter «Dropbox».
 3. Trykke på Oppdater.

Aktuelle artikler:

Svarte denne artikkelen på spørsmålet ditt?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet
  Svar fra nettsamfunnet

   Other ways to get help

   Fellesskap

   Kundestøtte for Twitter

   Veiledet hjelp