Dropbox-plasskampanjen for ASUS-datamaskiner

Noen ASUS-datamaskiner har en kampanje som gir ekstra Dropbox-plass. Denne kampanjen er allment tilgjengelig for nye ASUS-maskiner som er kjøpt i utvalgte land i mai 2015 eller senere.

Hvor mye plass du får og hvor lenge kampanjen varer avhenger av hvordan du blir bedt om å laste ned Dropbox på den nye datamaskinen:

 • 25 GB i 6 måneder: Hvis du ser Dropbox-ikonet på skrivebordet på datamaskinen første gang du slår den på, så er du kvalifisert for 25 GB med plass i 6 måneder
 • 25 GB i 12 måneder: Hvis du ser Dropbox-ikonet i datamaskinens Giftbox, så er du kvalifisert for 25 GB med plass i 12 måneder

Hvis du ikke finner Dropbox-ikonet forhåndsinstallert på datamaskinens skrivebord eller i Giftbox, så er du ikke kvalifisert for denne kampanjen. Les videre for å se ytterligere vilkår og kvalifiseringsregler.

Avsnitt i denne artikkelen:

Kampanjevilkår og berettigelse

Dropbox-plasskampanjen for ASUS-datamaskiner har følgende vilkår for kvalifisering:

 • Den er kun tilgjengelig for nye Dropbox-brukere
 • Du må koble ASUS-enheten til en ny Dropbox-konto
 • Den kan ikke brukes sammen med andre tilbud
 • Du kan ikke løse inn dette tilbudet hvis du allerede har benyttet deg av et annet Dropbox-tilbud på denne maskinen, selv ikke med en annen Dropbox-konto

Hvor lenge gjelder kampanjeplassen?

 • 25 GB i 6 måneder: Hvis du ser Dropbox-ikonet på skrivebordet på datamaskinen første gang du slår den på, så er du kvalifisert for 25 GB med plass i 6 måneder
 • 25 GB i 12 måneder: Hvis du ser Dropbox-ikonet i datamaskinens Giftbox, så er du kvalifisert for 25 GB med plass i 12 måneder

Hvordan kan jeg sjekke om enheten min er kvalifisert?

ASUS-enheten er sannsynligvis kvalifisert hvis én av følgende ting stemmer:

 • Installasjonsprogrammet til Dropbox var forhåndsinstallert på skrivebordet til ASUS-enheten
 • Du har tilgang til Dropbox via Giftbox på ASUS-enheten

Kan jeg benytte meg av samme tilbud flere ganger dersom jeg har kjøpt flere enheter som er berettiget for kampanjen?

Nei. Hver Dropbox-konto kan bare løse inn kampanjen for ASUS-enheten én gang.

Kan jeg overføre kampanjeplassen til en annen Dropbox-konto?

Nei. Kampanjeplassen kan ikke overføres etter at den har blitt innløst.

Kan jeg få kampanjen på en forbedret eller brukt enhet?

Nei. Kampanjeplassen er bare tilgjengelig for den opprinnelige kjøperen av en ny berettiget enhet.

Innløsning av kampanjen

Hvis datamaskinen er kvalifisert, er det tre måter du kan løse inn plassen på:

 • Bruke installasjonsprogrammet til Dropbox som var forhåndsinstallert på skrivebordet til ASUS-enheten
 • Bruke ASUS sine Anbefalte apper
 • Bruke ASUS Giftbox

Løse inn hvis installasjonsprogrammet til Dropbox var forhåndsinstallert på skrivebordet til ASUS-enheten

På enheter der Dropbox er forhåndsinstallert vises installasjonsikonet til Dropbox på skrivebordet til datamaskinen når den slås på. I dette tilfellet er det bare å dobbeltklikke på dette ikonet og følge instruksjonene for å installere og opprette en Dropbox-konto. Deretter fullfører du minst fem av de sju trinnene i startveiledningen.

Løse inn med ASUS Anbefalte apper

Når du slår på ASUS-maskinen for første gang, viser Anbefalte apper-widgeten et utvalg av apper du kan installere. Dropbox skal allerede være merket av. Klikk på Installer-knappen og følg instruksjonene for å fullføre installasjonen, og opprett deretter en Dropbox-konto.

ASUS Anbefalte apper

Løse inn med ASUS Giftbox

ASUS-enheten skal ha ASUS Giftbox, og Dropbox skal være oppført i Exclusives-delen. Dette gjelder forutsatt at du ikke allerede har Dropbox installert på ASUS-maskinen din.

For å installere Dropbox klikker du på Installer-knappen. Deretter følger du instruksjonene og oppretter en Dropbox-konto.

Jeg klarer ikke å løse inn kampanjeplassen på en berettiget enhet. Kan dere hjelpe meg?

Hvis du ikke får til å løse inn kampanjeplassen på en berettiget enhet, må du sjekke følgende:

 • Knyttet du ASUS-datamaskinen til en eksisterende Dropbox-konto?
  • Denne kampanjen er kun for nye Dropbox-brukere
 • Har du fullført minst fem trinn av Kom i gang-veiledningen?
 • Logget du på Dropbox med en annen Dropbox-konto?
  • Du kan bare løse inn kampanjen med Dropbox-kontoen du opprettet på den kvalifiserte enheten. Du må også logge deg inn på Dropbox med denne nye kontoen på denne enheten. Kampanjen kan ikke overføres til andre kontoer. Du kan ikke løse inn tilbudet hvis du har mistet tilgang til den første e-postadressen som ble brukt til å opprette Dropbox-kontoen din.
 • Har du løst inn en annen ASUS-kampanje?
  • Hver bruker kan bare løse inn samme type kampanjetilbud én gang
 • Har enheten din blitt modifisert eller vært eid av andre tidligere?
  • Kampanjeplassen er bare tilgjengelig for den opprinnelige kjøperen av en ny, berettiget enhet
 • Installerte du Dropbox ved hjelp av snarveien til installasjonsprogrammet på skrivebordet, eller via Dropbox-koblingen i ASUS Giftbox?

Hvordan sjekker jeg om jeg har løst inn kampanjen?

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Abonnement.
 5. Under Få mer plass ser du etter en Asus-kampanje.

Når kampanjen slutter

 1. Logg deg inn på dropbox.com.
 2. Klikk på avataren din.
 3. Klikk på Innstillinger.
 4. Klikk på Abonnement.
 5. Under Få mer plass ser du Asus-kampanjen og utløpsdatoen.

Hva skjer når kampanjeplassen min utløper?

Når kampanjetilbudet utløper, vil lagringskapasiteten til Dropboxen automatisk gå tilbake til det den var uten kampanjeplassen. Eksempelvis vil en Basic-konto gå tilbake til 2 GB etter denne kampanjen (pluss eventuell plass du har opptjent gjennom vervinger eller andre bonuser). Dersom du har overskredet grensen etter utløpsdatoen, kan du ikke lenger lagre nye filer på Dropbox. Du kan få mer lagringsplass ved å oppgradere til Dropbox Plus.

Vilkår for tolvmåneders plasskampanje for Dropbox for ASUS-enheter

For ASUS-datamaskiner der Dropbox er forhåndsinstallert, er kampanjen tilgjengelig for den første brukeren som (a) registrerer seg for Dropbox, og (b) fullfører «Kom i gang»-veiledningen til Dropbox. Kampanjen gjelder for én enkelt, privat Dropbox-konto, som i enten seks eller tolv måneder (avhengig av ASUS-enheten som er kjøpt) får 25 GB med ekstra lagringsplass i tillegg til plassen som Dropbox tilbyr for gratiskontoer. Hver bruker er bare berettiget til én kampanje av denne typen for én enkelt konto. Kampanjen er ikke tilgjengelig for brukere som tidligere har mottatt en Dropbox-kampanje ved å kjøpe en enhet som ikke er fra ASUS. Når kampanjeperioden på seks eller tolv måneder utløper, fjernes de 25 GB som var tillagt brukerens Dropbox-konto automatisk. Dropbox skal brukes i henhold til tjenestevilkårene, personvernerklæringen og de andre vilkårene til Dropbox, som beskrevet på http://www.dropbox.com/terms. Kampanjen gjelder ikke i Kina, Cuba, Iran, Nord-Korea, Sudan, Syria eller Krim-regionen.

Hvor nyttig var denne artikkelen?

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette.
Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen!
Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet