Hvorfor blir ikke enkelte filer på datamaskinen synkronisert?

For å være sikker på at filene blir riktig synkronisert, må du først sjekke at datamaskinene er tilkoblet Internett og er knyttet til den samme Dropbox-kontoen. Hvis du har bekreftet at datamaskinene er online og klare for synkronisering, men en fil fortsatt ikke ligger der du forventer å se den, kan det hende det er et problem med selve filen.

Operativsystemer er ikke alltid kompatible med hverandre. Skrivebordsprogrammet til Dropbox oppdager disse uoverensstemmelsene, og gjør sitt beste for å løse problemet på en god måte. Når dette ikke er mulig, vil filen fremdeles bli synkronisert til dropbox.com, men vil muligens ikke vises eller fungere ordentlig på operativsystemer som ikke er kompatible.

Hvis du vil se hvilke av filene dine som forårsaker disse synkroniseringsproblemene, kan du logge på dropbox.com og bruke Dropbox-verktøyet for kontroll av ugyldige filer .

Finn ut mer

For å garantere at filene og mappene dine blir riktig synkronisert med andre operativsystem, kan du følge disse retningslinjene:

Inkompatible tegn for alle operativsystemer

Ikke navngi filene dine med følgende tegn, da Dropbox ikke vil synkronisere dem med noen andre plattformer:

 • / (skråstrek)
 • \ (omvendt skråstrek)

Obs! Dropbox vil synkronisere filer som har en skråstrek i filnavnet til dropbox.com på Mac-datamaskiner. Disse filene vil imidlertid synkroniseres til dropbox.com med et «:» (kolon) i stedet for «/» (skråstrek). Filer med skråstrek synkroniseres til andre Mac-maskiner, men de kan ikke synkroniseres til Windows-maskiner.

Inkompatible tegn i Windows

Når du navngir filene dine, unngå tegn som er inkompatible med filsystemet til Windows:

 • < (mindre enn)
 • > (større enn)
 • : (kolon)
 • " (anførselstegn)
 • | (loddrett strek)
 • ? (spørsmålstegn)
 • * (asterisk)
 • . (punktum) eller et mellomrom på slutten av en fil eller et mappenavn

Reserverte filnavn i Windows

Det er noen ord i Windows som er reserverte og ikke kan brukes som gyldige filnavn. Hvis du oppretter og navngir en fil eller mappe fra dropbox.com eller en enhet som ikke kjører Windows, som inkluderer et reservert ord, vil ikke filen synkroniseres til Dropbox på Windows-maskiner. Du finner en fullstendig liste over reserverte filnavn i Navnekonvensjoner-delen av Windows Developer Network.

Ignorerte filer

Enkelte små systemfiler vil ikke bli synkronisert med Dropbox. Dette inkluderer:

 • desktop.ini
 • thumbs.db
 • .ds_store
 • icon\r
 • .dropbox
 • .dropbox.attr

Maksimalt antall tegn

Windows tillater kun fil- og mappenavn som er 260 eller færre tegn. I tillegg til denne grensen, har enkelte applikasjoner – slik som Microsoft Excel – kortere grenser (218 tegn).

Legg merke til at Windows regner filbanen som en del av navnet, så filbane-eksempelet nedenfor vil være 142 tegn langt, ikke 16:

C:\Users\Panda\My Documents\Dropbox\Creative Nonfiction\My Autobiography\Favorite Things\Favorite Foods\Bamboo\Family Recipes\Fresh Leaves.doc

Fra og med versjon 3.0 av skrivebordsprogrammet til Dropbox kan programmet lese og skrive til plasseringer som er lengre enn 260 tegn uten problemer. Likevel vil enkelte applikasjoner fremdeles bli hindret av operativsystemets grenser, noe som kan føre til problemer med å få tilgang til filer med lange filbaner.

For eksempel, hvis du har en Excel 2010-fil i en bane som er 260 tegn lang, vil Dropbox synkronisere den til datamaskinen din. Når du derimot prøver å åpne den i Excel, vil Dropbox vise feilmeldingen Filen kan ikke åpnes. Du kan lese mer om Office og banegrenser i Microsoft i hjelpesenteret til Microsoft. Om du vil åpne slike filer, trenger du generelt sett bare å forkorte navnet, eller flytte filen eller mappen til en mer overordnet mappe.

Konflikt mellom små og store bokstaver

De fleste Linux-installasjoner lar deg ha to filer eller mapper med samme navn dersom du benytter deg av store og små bokstaver. Men generelt sett vil hverken Mac eller Windows skille mellom store og små bokstaver i fil- eller mappenavn. Dette betyr at om Dropbox støter på Linux-kataloger med navnet «Eksempelmappe» og «eksempelmappe» (liten «e»), vil den synkronisere begge mappene til Mac- og Windows-maskinene. Men en av mappene vil vises som en kopi av den originale mappen, og vil være merket som konflikt mellom små og store bokstaver.

Første tegn på Mac og Linux

Filer og mapper som starter med et punktum (f.eks. .myfile.doc) vil synkroniseres som de skal til Dropbox-mappen på datamaskinen din. Operativsystemene Mac og Linux vil imidlertid betrakte filnavn som begynner med et punktum som systemfiler, og vil skjule filene automatisk. Du vil ikke kunne se filene uten å endre avanserte innstillinger på datamaskinen. I stedet kan du logge på dropbox.com og endre navn på filene eller mappene (f.eks. _myfolder).

Etterfølgende tegn

Filer og mapper som ender med punktum (.) vil ikke synkroniseres som de skal mellom operativsystem. Hvis en fil ender med et punktum, sånn som file.txt., blir ikke filen synkronisert og vil vises i kontroll av ugyldige filer.

Etterfølgende mellomrom i fil- og mappenavn blir fjernet for å synkronisere riktig med andre operativsystem. Hvis Dropbox oppdager en fil i Dropbox-mappen med samme navn, men kun forskjellig hvitt mellomrom (eller tegnet som opprettes av å trykke mellomromstasten), vil den legge filen til Dropbox-mappen og tilføye konflikt med hvitt mellomrom til filnavnet.

Midlertidige filer

Når enkelte program (sånn som Microsoft Word, Excel eller PowerPoint) åpner en fil, vil de ofte lagre en midlertidig fil i samme katalog og gi den navn på en av følgende måter:

 • Navn begynner med ~$ (en tilde og dollartegn) eller .~ (et punktum og en tilde)
 • Navn begynner med en tilde og ender med .tmp, sånn som ~myfile.tmp

Dropbox synkroniserer ikke disse midlertidige filene på noen operativsystem.

Konflikter for Unicode-koding

I enkelte tilfeller er det flere måter å lage samme tegn på tastaturet. Selv om tegnene kan se like ut, er de ikke like for operativsystem og Dropbox. Når Dropbox merker disse kodekonfliktene, vil den opprette en kopi i konflikt av filen og lagre den i samme mappe og tilføye konflikter for Unicode-koding til navnet.

Metadata og ressursforgreninger

Unngå synkronisering av filer som bruker metadata (eller ressursforgreninger), inkludert Mac-aliaser eller Windows-snarveier. Disse filtypene fungerer vanligvis kun på operativsystemet de ble opprettet på.

Knutepunkt og aliaser

Dropbox vil følge Windows-knutepunkt (Windows Vista og nyere) og synkronisere filene eller mappene de er koblet til. Eventuelle endringer av disse filene eller mappene som foretas av Windows-operativsystemet vil imidlertid ikke synkroniseres igjen før Dropbox-skrivebordprogrammet startes på nytt. For å omgå dette kan du flytte originalmappen til Dropboxen din og legge til et knutepunkt fra den tidligere plasseringen som er koblet til den nye plasseringen i Dropbox-mappen.

En advarsel om metadata og FAT32-drivere

Enkelte dokumenter har filattributter, eller xattrs, i data som er forbundet med filen. Vi kaller denne dataen metadata. Operativsystemer bruker metadata på mange forskjellige måter: lagring av ikonet, merking av dokumentene, vedlegg av informasjon til filen, tillatelser, osv. Dropbox støtter xattrs på alle plattformer. Minnepinner og bærbare harddisker som bruker filsystemet FAT32 støtter imidlertid ikke metadata. Hvis Dropbox-mappen din er på en FAT32-disk, er det dessverre umulig å beholde metadata når filen flyttes eller gis nytt navn.

Overvåkning av mer enn 10 000 mapper på Linux

Linux-versjonen av Dropbox-skrivebordsprogrammet er begrenset fra å overvåke mer enn 10 000 mapper som standard. Alt over dette blir ikke ivaretatt, og blir dermed ignorert under synkronisering. Det finnes en enkel løsning på dette. Åpne en terminal og skriv inn følgende:

echo fs.inotify.max_user_watches=100000 | sudo tee -a /etc/sysctl.conf; sudo sysctl -p

Denne kommandoen ber systemet ivareta opptil 10 0 000 mapper. Når kommandoen skrives inn og du angir passordet ditt, vil Dropbox begynne å synkronisere igjen med det samme.

Slå på støtte for utvidet attributt (xattr) i Linux

Enkelte Linux-distribusjoner har slått av utvidede attributter (xattrs) som standard. Hvis du kjører en Linux-distribusjon med et ext3- eller ext4-filsystem, er det mulig å slå på xattr-støtte, vanligvis gjennom innstillingsfilen for /etc/fstab. Se Linux-distribusjonens dokumentasjon for instruksjoner.

Bruk av referansefiler i Dropbox

Vi anbefaler på det sterkeste at du ikke benytter metoder som legger refereransefiler (symlinker, koblingspunkter eller nettverksmapper) i Dropbox-mappen. Bruk av referansefiler kan forårsake høy prosessorbruk, svak synkroniseringsytelse, problemer med tillatelser og unøyaktige målinger av lagringskvotebruk.

Vi beklager at du ikke er fornøyd med dette. Fortell oss hvordan vi kan bli bedre:

Takk for tilbakemeldingen! Fortell oss hvordan denne artikkelen har hjulpet:

Takk for tilbakemeldingen!

Svar fra nettsamfunnet

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Veiledning

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Veiledning

  Andre måter å få hjelp på

  Nettsamfunn

  Støtte via Twitter

  Kontakt kundestøtte