Installer Dropbox for å få mest mulig ut av kontoen din

Kjør Dropbox-installasjonsprogrammet når nedlastingen er fullført


Installer den passende pakken hvis du vil bruke Dropbox på Linux-maskinen din.
Velg "Kompiler fra kilde" hvis distribusjonen din ikke er listet opp.

Ubuntu 14.04 eller nyere (.deb) 64-bit 32-bit
Fedora 21 eller nyere (.rpm) 64-bit 32-bit
Kompiler fra kilden


Obs! Disse pakkene installerer en open-source hjelpeapplikasjon. Denne versjonen av Dropbox-applikasjonen endrer seg ikke like ofte som hovedversjonen. Disse pakkene installerer alltid nyeste versjon av Dropbox for Linux.


Dropbox Headless Install via kommandolinje

Dropbox daemon virker for alle Linux-servere med 32 og 64 bit. For å installere kjør følgende kommando i Linux-terminalen.

32-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86" | tar xzf -

64-bit:

cd ~ && wget -O - "https://www.dropbox.com/download?plat=lnx.x86_64" | tar xzf -

Kjør deretter Dropbox daemon fra den nyopprettede .dropbox-dist-mappen.

~/.dropbox-dist/dropboxd

Hvis du kjører Dropbox på serveren din for første gang, blir du bedt om å kopiere og lime inn en kobling i en fungerende nettleser for å opprette en ny konto, eller for å legge til serveren til en eksisterende konto. Så snart du gjør dette, blir Dropbox-mappen din opprettet i hjemplasseringen din. Last ned dette Python-skriptet for å kontrollere Dropbox fra kommandolinjen. For enkel tilgang plasseres en symlink i skripet hvor som helst på BANEN.