Lagringsenheter

Bruk av lagringsenheter til fildeling

Selskaper som arbeider med store filer har ofte problemer med samarbeid. Begrensninger på filstørrelsen gjør e-post til et urealistisk alternativ for alt annet enn de aller minste filene, og FTP kan være komplisert. Mange team velger til slutt å lagre filer på USB-minnepinner, SD-kort eller eksterne harddisker, gå med lagringsenheten til kolleger som trenger filene, og til slutt kopiere filene over til maskinen deres.

Selv om dette er en billig måte å dele filer på, har det ingenting å tilby når det kommer til filsynkronisering eller versjonskontroll. Det byr også på visse sikkerhetsproblemer hvis filene ikke slettes manuelt fra enheten etter bruk.

Bakgrunn

Før Internett kom, var det å fysisk flytte lagringsenheter fra en datamaskin til en annen den eneste måten å dele data på. Vi har kommet langt siden den gang, men lagringsenheter spiller fortsatt en rolle i en rekke bransjer. Råopptak, bilder i høy oppløsning og store databaser er bare noen få eksempler på tilfeller der en USB-pinne kan være en mer effektiv løsning enn å overføre filer via en nettverkstilkobling.

Forsinkelse og båndbredde

Nettverkstilkoblinger vil alltid føre til at du må ta en avveining mellom forsinkelse og båndbredde. Forsinkelse går på hvor lang tid en melding bruker på å komme frem til målet sitt, mens båndbredde har betydning for hvor mye data som kan overføres innen en gitt tidsperiode. Nettverk prøver alltid å ha lav forsinkelse og høy båndbredde.

Når du eksempelvis sender en tekstmelding fra mobiltelefonen din, kommer den frem til mottakeren nesten umiddelbart. Dette er et godt eksempel på den lave forsinkelsen i mobilnettverk. Men prøver du å sende et bilde med høy oppløsning, tar det ofte noen sekunder å sende bildet. Mobilnettverk har med andre ord lav båndbredde.

Lagringsenheter som fildelingsløsning er i den motsatte enden av spekteret. Selv om de har høy forsinkelse, gjør den relativt høye båndbredden opp for det. Eksempel: Det å skrive et notat og løpe med det til en kollega i etasjen under tar lang tid (stor forsinkelse), men hvis du tar med en flyttbar harddisk kan du overføre mye informasjon (høy båndbredde).