Transparantie

We streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn over de manier waarop we omgaan met jouw informatie, en tegelijk zorgen we ervoor dat deze veilig en privé blijft. We vinden dat de gegevens van onze gebruikers dezelfde wettelijke bescherming moeten krijgen, of ze nu bij onze services, bij je bedrijf of bij je thuis zijn opgeslagen.

Informatieverzoeken door de overheid

Net als de meeste diensten krijgen wij soms verzoeken van overheden om informatie over onze gebruikers te verstrekken. Je hebt het recht te weten hoe vaak dit gebeurt. Daarom publiceren we twee keer per jaar een transparantierapport met gegevens over het aantal informatieverzoeken van de overheid dat we ontvangen. We zijn een van de eerste bedrijven die een transparantierapport openbaar maken en hechten eraan deze belangrijke informatie te kunnen blijven publiceren.

Ook hebben we Grondbeginselen voor informatieverzoeken van de overheid opgesteld. Hierin wordt omschreven hoe wij omgaan met de verzoeken die we ontvangen en hoe we ons inzetten voor herziening van de wetgeving, zodat jouw privacy beter wordt beschermd. We houden ons aan de onderstaande grondbeginselen wanneer we verzoeken van de overheid om gegevens van onze gebruikers ontvangen, beoordelen en beantwoorden.

  • Transparant zijn. Aan online diensten zou moeten worden toegestaan mededelingen te doen over ​​het exacte aantal verzoeken om informatie van overheidsinstanties, het aantal accounts waarop deze verzoeken betrekking hebben en de wetten die als grondslag voor die verzoeken dienen. We blijven ons sterk maken voor het recht om deze belangrijke informatie te verstrekken.
  • Strijden tegen bulkverzoeken. Verzoeken om informatie door overheden moeten worden beperkt tot specifieke mensen en specifieke onderzoeken. We gaan niet in op verzoeken die zijn gericht op grote groepen mensen of waarmee informatie wordt opgevraagd die geen direct verband houdt met een specifiek onderzoek.
  • Alle gebruikers beschermen. Wetgeving die overheden toestaat om gebruikersgegevens bij online diensten op te vragen, mag mensen niet op basis van hun nationaliteit of land verschillend behandelen. We blijven ons inzetten voor de hervorming van deze wetten.
  • Vertrouwde services aanbieden. Overheden mogen nooit via de achterdeur installaties uitvoeren in online diensten of de infrastructuur ervan aantasten om gebruikersgegevens te verkrijgen. We werken voortdurend aan de beveiliging van onze systemen en blijven ons inzetten voor wetswijzigingen om duidelijk te maken dat dit soort activiteiten illegaal is.

Lees onze Grondbeginselen voor informatieverzoeken van de overheid en ons Transparantierapport voor meer informatie.