Je teammappen instellen

Als je eerst een mappenstructuur instelt, wordt het eenvoudig om nieuwe leden wegwijs te maken en bestanden te beheren.

Teammappen zijn een speciaal type gedeelde map dat door een beheerder kan worden gemaakt. Teammappen worden automatisch weergegeven in de Dropbox van elk toegewezen teamlid, waardoor onboarding van grote groepen heel eenvoudig wordt.

Ga naar het tabblad Teammap in de Beheerconsole om een nieuwe teammap te maken.


Mappen delen

Toegang tot het werk van je team wordt per map bepaald. Alle mappen zijn standaard privé. Je moet gebruikers uitnodigen als je mappen wilt delen. Als een map niet met anderen is gedeeld, weten zij niet dat die map bestaat.

Je kunt een gedeelde map maken en afzonderlijke teamleden of hele groepen teamleden uitnodigen. Nadat ze je uitnodiging hebben geaccepteerd, worden bestanden die je toevoegt of wijzigt in deze map, automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt voor alle andere leden, en omgekeerd. Je kunt bijvoorbeeld een map Administratie maken, de leden van je administratieteam uitnodigen en vervolgens bestanden gaan toevoegen en wijzigen. Iedereen is dan altijd up-to-date.

Een gedeelde map maken:

  1. Meld je aan bij de Dropbox-website.
  2. Klik op het pictogram Een map delen... in de rechterbovenhoek:
  3. Kies of je een bestaande map wilt delen of een nieuwe map wilt maken.
  4. Kies de map die je wilt delen of geef een naam aan de map die je wilt maken.
  5. Voeg de groepen en/of de e-mailadressen van de gebruikers toe waarmee je wilt samenwerken in je gedeelde map. Je kunt ook nog een persoonlijk bericht toevoegen.
  6. Klik op Map delen.


Teammappen

Teammappen worden toegewezen aan groepen. Voordat je teammappen kunt instellen, moet je de groepen maken die je wilt toewijzen aan die mappen.

Je kunt bijvoorbeeld de groep Administratie maken in het tabblad Groepen en vervolgens een teammap Administratie maken voor al het materiaal van het administratieteam. Teammappen hebben zogeheten 'watervalmachtigingen'. Dit houdt in dat iedereen waarmee op het bovenste niveau is gedeeld, toegang heeft tot alles daaronder. Je kunt echter wel interne of externe leden toevoegen aan teammappen binnen de submappen.

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor de feedback.

We zijn blij dat we je hebben kunnen helpen.

Bedankt voor je melding.

We waarderen je tips over hoe we dit artikel kunnen verbeteren.

Bedankt voor de feedback.