Set up your team folders

Als je eerst een mappenstructuur instelt, wordt het eenvoudig om nieuwe leden wegwijs te maken en bestanden te beheren.

Team folders are special types of shared folders that can be created by an admin. Team folders automatically appear in the assigned team member’s Dropbox, making onboarding large groups a snap.

Als je een nieuwe teammap wilt maken, ga je naar het tabblad Teammap in de Beheerconsole.


Mappen delen

Toegang tot het werk van je team wordt per map bepaald. Alle mappen zijn standaard privé. Je moet gebruikers uitnodigen als je mappen wilt delen. Als een map niet met anderen is gedeeld, weten zij niet dat die map bestaat.

Je kunt een gedeelde map maken en teamleden uitnodigen. Nadat ze je uitnodiging hebben geaccepteerd, worden alle bestanden die je in deze map toevoegt of wijzigt, automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt voor alle andere leden, en ook omgekeerd. Je kunt bijvoorbeeld een map Boekhouding maken, de leden van je boekhoudafdeling uitnodigen en vervolgens bestanden toevoegen en wijzigen. Iedereen blijft steeds op één lijn.

Een gedeelde map maken:

  1. Meld je aan bij de Dropbox-website.
  2. Klik op het pictogram Een map delen... in de rechterbovenhoek:
  3. Kies of je een bestaande map wilt delen of een nieuwe map wilt maken.
  4. Kies de map die je wilt delen of geef een naam aan de map die je wilt maken.
  5. Voeg de e-mailadressen toe van de gebruikers met wie je wilt samenwerken in je gedeelde map. Voeg eventueel ook een persoonlijk bericht toe.
  6. Klik op Map delen.


Teammappen

Team folders are assigned to groups. Before you can set up team folders make sure the groups you want to assign to them are created.

For example, you can create an “Accounting” group in your groups tab then create an Accounting Team Folder for all the Accounting Team’s content. Team folders have waterfall permissions, everyone shared at the top level has access to everything below. However, you can add internal or external members to team folders within the sub folders.

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor de feedback.

We zijn blij dat we je hebben kunnen helpen.

Bedankt voor je melding.

We waarderen je tips over hoe we dit artikel kunnen verbeteren.

Bedankt voor de feedback.