Mappen instellen

Als je eerst een mappenstructuur instelt, wordt het eenvoudig om nieuwe leden wegwijs te maken en bestanden te beheren.

Als je een structuur maakt voor de bestanden van je team, heb je toegang tot belangrijke gedeelde mappen. Dat is handig wanneer je verwijderde bestanden moet herstellen of de toegang moet beheren.


Mappen delen

Toegang tot het werk van je team wordt per map bepaald. Alle mappen zijn standaard privé. Je moet gebruikers uitnodigen als je mappen wilt delen. Als een map niet met anderen is gedeeld, weten zij niet dat die map bestaat.

Je kunt een gedeelde map maken en afzonderlijke teamleden of hele groepen teamleden uitnodigen. Nadat ze je uitnodiging hebben geaccepteerd, worden alle bestanden die je in deze map toevoegt of wijzigt, automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt voor alle andere leden (en ook omgekeerd). Je kunt bijvoorbeeld een map Boekhouding maken, de leden van je boekhoudafdeling uitnodigen en vervolgens bestanden toevoegen en wijzigen. Iedereen blijft steeds op één lijn.

Een gedeelde map maken:

  1. Meld je aan bij de Dropbox-website.
  2. Klik op het pictogram Een map delen... in de rechterbovenhoek:
  3. Kies of je een bestaande map wilt delen of een nieuwe map wilt maken.
  4. Kies de map die je wilt delen of geef een naam aan de map die je wilt maken.
  5. Voeg de groepen en/of de e-mailadressen toe van de gebruikers met wie je wilt samenwerken in je gedeelde map. Voeg eventueel ook een persoonlijk bericht toe.
  6. Klik op Map delen.


Teammappen

Teammappen zijn een speciaal soort gedeelde mappen die worden gemaakt door een beheerder. Ze worden automatisch weergegeven in de Dropbox van elk lid. Zo kun je grote groepen makkelijk wegwijs maken.

Als je een nieuwe teammap wilt maken, ga je naar het tabblad Teammap in de Beheerconsole.


Mappen en submappen delen

Een map in een andere gedeelde map kan niet worden gedeeld. Zo houden we de instellingen voor machtigingen eenvoudig en overzichtelijk wanneer je deelt.

Je kunt kiezen of je de hoofdmap of de submappen wilt delen, maar niet allebei. Deze regel geldt niet voor teammappen.

In het algemeen kun je bestanden het beste organiseren op basis van wie toegang nodig heeft. Dit zijn twee mapstructuren die zijn gebaseerd op veelvoorkomende workflows:


Organiseren per team

Organiseer mappen op afdeling, zodat teamleden alleen de documenten zien die ze gebruiken voor hun werk.


Organiseren per project of klant

Als je een gedeelde map maakt voor elk project of elke klant, kunnen teamleden samenwerken met specifieke leden zonder dat ze zich zorgen hoeven te maken dat de verkeerde mensen toegang hebben.

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor de feedback.

We zijn blij dat we je hebben kunnen helpen.

Bedankt voor je melding.

We waarderen je tips over hoe we dit artikel kunnen verbeteren.

Bedankt voor de feedback.