Teammappen instellen

Als je eerst een mappenstructuur opzet, kun je straks eenvoudig nieuwe leden toevoegen en bestanden beheren.

Een teammap is een speciaal type gedeelde map. Ze worden gemaakt door een beheerder en worden automatisch weergegeven in de Dropbox van elk toegewezen teamlid. Hierdoor kun je heel makkelijk grote groepen toevoegen.

Als je een nieuwe teammap wilt maken, ga je naar het tabblad Teammap in de Beheerconsole.


Mappen delen

Toegang tot het materiaal van je team wordt beheerd per map. Alle mappen zijn standaard privé. Als je mappen wilt delen, moet je gebruikers uitnodigen. Zolang een map niet is gedeeld, weet ook niemand dat deze bestaat.

Je kunt een gedeelde map maken en individuele teamleden of groepen teamleden uitnodigen. Nadat zij je uitnodiging hebben geaccepteerd, worden bestanden die je in deze map toevoegt of wijzigt, automatisch gesynchroniseerd en bijgewerkt voor alle andere leden (en ook in omgekeerde richting). Je kunt bijvoorbeeld een map Administratie maken, de leden van je administratieteam uitnodigen en vervolgens bestanden toevoegen en wijzigen. Zo blijft iedereen steeds op één lijn.

Een gedeelde map maken:

  1. Meld je aan bij de Dropbox-website.
  2. Klik op het pictogram Een map delen... in de rechterbovenhoek:
  3. Kies of je een bestaande map wilt delen of een nieuwe map wilt maken.
  4. Kies de map die je wilt delen of geef een naam aan de map die je wilt maken.
  5. Voeg de groepen en/of de e-mailadressen van de gebruikers toe waarmee je in de gedeelde map wilt samenwerken. Je kunt ook een persoonlijk bericht toevoegen.
  6. Klik op Map delen.

Teammappen

Teammappen worden toegewezen aan groepen. Je kunt teammappen dus pas instellen nadat je de groepen hebt gemaakt waaraan je die mappen wilt toewijzen.

Je kunt bijvoorbeeld de groep Administratie maken in het tabblad Groepen en vervolgens een teammap Administratie maken voor al het materiaal van het administratieteam. Teammappen hebben zogeheten 'watervalmachtigingen'. Dit houdt in dat iedereen waarmee op het bovenste niveau is gedeeld, toegang heeft tot alles daaronder. Je kunt echter wel interne of externe leden toevoegen aan teammappen binnen de submappen.

Was dit artikel nuttig?

Bedankt voor de feedback.

We zijn blij dat we je hebben kunnen helpen.

Bedankt voor je melding.

We waarderen je tips over hoe we dit artikel kunnen verbeteren.

Bedankt voor de feedback.