Een lid verwijderen uit een Dropbox Business-team

Als iemand je bedrijf verlaat, kan een beheerder hem of haar verwijderen uit je Dropbox Business-team. Teambeheerders en beheerders van gebruikersbeheer hebben een aantal opties bij het verwijderen van leden uit een Dropbox Business-team:

 • Het teamlid schorsen
 • Het teamlid verwijderen
 • Het teamlid omzetten naar een persoonlijk account

Klik op een optie voor meer informatie:

Een teamlid schorsen

Geschorste teamleden hebben onmiddellijk geen toegang meer tot het Dropbox Business-account en alle bestanden, mappen en Paper-documenten. Een geschorst account gebruikt echter nog steeds een van de licenties van het team. Dit biedt de beheerder de mogelijkheid de schorsing later weer op te heffen. 

Als je verwijderde bestanden wilt herstellen uit een geschorst account, heb je hiervoor de tijd tot de periode voor versiegeschiedenis afloopt (120 dagen voor de meeste teams).

Een teamlid schorsen:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Kies het tabblad Leden.
 4. Klik op het tandwielpictogram naast de naam van de gebruiker die je wilt schorsen.
 5. Klik op Lid schorsen.
 6. Klik op Schorsen. Geef aan of je materiaal wilt verwijderen van de apparaten van dit lid.
 7. Klik nogmaals op Schorsen.

De schorsing van een teamlid opheffen of een geschorst teamlid verwijderen:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Kies het tabblad Leden.
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Type lid' en selecteer Geschorst.
 5. Klik op het tandwielpictogram naast de naam van de gebruiker van wie je de schorsing wilt opheffen.
 6. Klik op Schorsing van lid opheffen.
 7. Klik nogmaals op Schorsing opheffen.

Wanneer je een geschorst teamlid wilt verwijderen, kies je Lid verwijderen en geef je aan of je materiaal van dit lid wilt overdragen. Klik dan nogmaals op Verwijderen.

Als je de schorsing van teamleden opheft, krijgen ze onmiddellijk weer toegang tot hun account. Ze ontvangen een e-mail met de mededeling dat hun account weer actief is en dat ze zich kunnen aanmelden met hun bestaande wachtwoord (tenzij je team gebruikmaakt van eenmalige aanmelding (SSO)).

Wat gebeurt er met gedeelde mappen en gedeelde links wanneer een teamlid wordt geschorst?

Gedeelde mappen en gedeelde links werken nog steeds wanneer een teamlid wordt geschorst. 

Wat gebeurt er op gekoppelde apparaten wanneer een lid wordt geschorst?

Wanneer een lid wordt geschorst, wordt het zakelijke account van dat lid op alle apparaten ontkoppeld. Je kunt aangeven of je materiaal wilt verwijderen van de apparaten van dit lid wanneer je hem of haar schorst. Als je dit doet, wordt de zakelijke Dropbox-map van dit lid verwijderd van alle gekoppelde apparaten wanneer die apparaten de volgende keer verbinding maken met internet.

Ik ben lid van een Dropbox Business-team en ik kan me niet aanmelden omdat mijn account is geschorst

Als je een teamlid bent en je account is geschorst, word je daar per e-mail van op de hoogte gebracht. Bij elke poging je aan te melden of een nieuw account te maken, wordt een bericht weergegeven om je te laten weten dat je account is geschorst.

Wil je toegang tot je account, neem dan contact op met je beheerder. Kun je je niet aanmelden om je beheerders weer te geven? Neem voor hulp contact op met de helpdesk, de IT-afdeling of een manager van je bedrijf.

Wat gebeurt er als ik Active Directory gebruik?

Wijzigingen van de gebruikersstatus in Active Directory worden alleen naar Dropbox Business gestuurd als je gebruikmaakt van de Dropbox AD-connector of toepassingen van derden. In de meeste gevallen worden wijzigingen van de gebruikersstatus maar in één richting doorgevoerd (van Active Directory naar Dropbox Business). Dit is echter afhankelijk van de connector die je gebruikt.

Ik ben lid van een Dropbox Business-team. Als ik word geschorst, heb ik dan ook geen toegang meer tot mijn persoonlijke account?

Nee, je persoonlijke account wordt niet geschorst omdat je zakelijke account is geschorst. Je persoonlijke en zakelijke accounts worden echter wel ontkoppeld.

Een teamlid verwijderen

Geschorste teamleden hebben onmiddellijk geen toegang meer tot het Dropbox Business-account en alle bestanden, mappen en Paper-documenten. Na het verwijderen van een teamlid kunnen beheerders die licentie opnieuw gebruiken en iemand anders uitnodigen voor het team.

Een teamlid verwijderen:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Kies het tabblad Leden.
 4. Klik op het tandwielpictogram naast de naam van de persoon die je wilt verwijderen.
 5. Selecteer Lid verwijderen.
 6. Geef aan of je het materiaal van dit lid wilt overdragen of materiaal wilt verwijderen van de apparaten van dit lid.
  1. Het materiaal van dit lid overdragen: het materiaal dat van je team is, wordt overgedragen aan een ander teamlid.
  2. Materiaal van de apparaten van dit lid verwijderen: de zakelijke Dropbox-map van dit lid wordt verwijderd van alle gekoppelde apparaten wanneer die apparaten de volgende keer verbinding maken met internet.
 7. Klik op Verwijderen.

Opmerking: na het verwijderen van het account van een teamlid, heb je nog zeven dagen om dit account terug te zetten (voor het geval dit niet de bedoeling was).

Wat gebeurt er wanneer ik een teamlid verwijder?

Wanneer u het account van een teamlid verwijdert, gebeurt het volgende:

 • Het teamlid verliest toegang tot het account en alle bestanden en Paper-documenten.
 • Eventuele gedeelde links in dat account worden uitgeschakeld.
 • Dropbox stopt met het synchroniseren van bestanden naar de computer en mobiele apparaten van het teamlid.
 • Het teamlid ontvangt een mail met het bericht dat de teambeheerder het account heeft verwijderd en dat hij of zij geen toegang meer heeft.

Het materiaal van een lid overdragen

Wanneer een beheerder het account van een lid verwijdert, kan hij de bestanden van het verwijderde lid overdragen aan een ander teamlid. Met accountoverdracht worden alle bestanden en mappen in het zakelijke Dropbox-account van het teamlid verplaatst naar een ander teamlid (vanaf de datum van overdracht). Accountoverdracht zorgt dat eventuele deelrelaties (gedeelde links of gedeelde mappen) behouden blijven en niet worden verbroken.

Beheerders hebben beperkte tijd om accountoverdracht te gebruiken. De duur wordt bepaald op basis van de periode voor versiegeschiedenis van het team (120 dagen voor de meeste teams). Een verwijderd account kan elk moment worden overgedragen voordat de periode voor de versiegeschiedenis verloopt. 

Het account van een teamlid herstellen

Als het account van een teamlid per ongeluk is verwijderd, heeft de beheerder zeven dagen de tijd om het account te herstellen. Bij het herstellen van een teamlid wordt het account opnieuw geactiveerd met dezelfde bestanden en machtigingen. Het account wordt dus weer precies zoals het was voordat het werd verwijderd.

Informatie over het herstellen van een teamlid

Kan ik als teambeheerder mijn eigen account verwijderen?

Als beheerder van een Dropbox Business-team kun je je eigen account niet verwijderen uit het team. Je moet eerst een ander lid van je team aanwijzen als beheerder en vervolgens kan de nieuwe beheerder je account verwijderen.

Iemand instellen als beheerder van je team

Kunnen teamleden accounts verwijderen?

Nee. Als je lid bent van een Dropbox Business-team en je je account wilt verwijderen, neem je contact op met de beheerder van je Dropbox Business-team.

Meer informatie over hoe je een Dropbox Business-team verlaat

Een teamlid omzetten naar een Basic-account

Wanneer je een teamlid omzet naar een persoonlijk account, wordt zijn of haar zakelijke account een Dropbox Basic-account dat niet is gekoppeld aan je Dropbox Business-team. Het teamlid behoudt alle gedeelde bestanden en mappen die het al had voordat hij of zij lid werd van het team, plus alle eventuele persoonlijke bestanden in het account. Je kunt hun bestanden niet meer beheren. 

Een teamlid omzetten naar een persoonlijk account:

 1. Meld je aan op dropbox.com met je beheerdersaccount.
 2. Klik op Beheerconsole.
 3. Kies het tabblad Leden.
 4. Klik op het tandwielpictogram naast de naam van de persoon die je wilt verwijderen.
 5. Selecteer Lid verwijderen.
 6. Klik op Omzetten in individueel Dropbox Basic-account.
 7. Klik op Account omzetten.

Opmerkingen:

 • Het omzetten van het account van een teamlid is definitief. Je kunt het account hierna niet meer terugzetten of wijzigen.
 • Na het omzetten van het account een teamlid kun je die licentie opnieuw gebruiken en iemand anders uitnodigen voor het team.

Wat blijft in het persoonlijke account van het teamlid staan?

 • Alle persoonlijke (niet-gedeelde) bestanden of mappen
 • Gedeelde mappen waarvan het lid eigenaar is
 • Gedeelde mappen en bestanden die eigendom zijn van mensen niet in het team
 • Gedeelde mappen en bestanden die eigendom zijn van het team waarvoor je was uitgenodigd voordat je lid werd van het team
 • Gedeelde links die geen machtigingen hebben alleen bedoeld voor het team
 • Bestanden en mappen die rechtstreeks worden gedeeld met het lid
 • Paper-documenten

Wat wordt verwijderd uit hun omgezette persoonlijke account?

 • Teammappen
 • Gedeelde mappen die eigendom zijn van andere teamleden, waarvoor je bent uitgenodigd nadat je lid werd van het team of die machtigingen hebben alleen bedoeld voor het team
 • Gedeelde mappen, bestanden en links die machtigingen hebben alleen bedoeld voor het team
 • Teambestanden rechtstreeks gedeeld met het lid en niet via gedeelde links
 • Lidmaatschap van groepen en mappen gedeeld met het lid via groepen
 • Gedeelde links gemaakt door het lid voor teambestanden en -mappen werken niet meer
 • Uitnodigingen voor gedeelde mappen voor teammateriaal die niet zijn geaccepteerd werken niet meer
 • Het lid kan niet langer eenmalige aanmelding (SSO) gebruiken en moet zich aanmelden met een wachtwoord
Hoe nuttig was dit artikel?

Het spijt ons dat te horen.
Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback.
Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden in community