Groepen

Sommige teams hebben toegang tot de nieuwe teammapstructuur. Als je een paarse map met het pictogram van één persoon op dropbox.com ziet, heb je toegang tot de nieuwe teamruimte. Meer informatie over de teamruimte

Als je deze paarse map niet hebt, gebruikt je team standaard teammappen. Het type teammappen dat je hebt, kan invloed hebben op hoe je groepen gebruikt.

Met groepen kun je lijsten maken en beheren van de leden die toegang nodig hebben tot dezelfde gegevens. Groepsleden worden automatisch toegevoegd aan alle gedeelde mappen waarvoor de groep is uitgenodigd.

Er zijn twee soorten groepen:

 • Door het bedrijf beheerde groepen
 • Door gebruikers beheerde groepen

 

Door het bedrijf beheerde groepen

Door gebruikers beheerde groepen

Een groep maken

Alleen beheerders kunnen een groep maken

Beheerders en teamleden kunnen een groep maken (als de beheerders het toestaan)

Vragen lid te worden

Teamleden kunnen niet vragen of ze lid mogen worden

Teamleden kunnen vragen of ze lid mogen worden

Een groep verlaten

Teamleden kunnen niet zelf een groep verlaten

Teamleden kunnen zelf een groep verlaten

Leden toevoegen of verwijderen

Alleen beheerders kunnen teamleden toevoegen aan of verwijderen uit een groep

Zowel beheerders als groepsbeheerders kunnen leden toevoegen aan of verwijderen uit een groep

De eigendom van een groep overdragen

Beheerders kunnen een door het bedrijf beheerde groep wijzigen in een door gebruikers beheerde groep en een nieuwe beheerder aanwijzen

Beheerders kunnen een door gebruikers beheerde groep wijzigen in een door het bedrijf beheerde groep om de controle over de groep over te nemen

Secties in dit artikel:

Een groep maken

Teamleden kunnen door gebruikers beheerde groepen maken om snel en gemakkelijk bestanden te delen met andere teamleden. Elk lid dat je toevoegt aan een groep wordt automatisch uitgenodigd voor alle gedeelde mappen die zijn gedeeld met de groep.

Opmerking: alleen Dropbox Business-beheerders kunnen een door het bedrijf beheerde groep maken.

 1. Meld je aan met je werkaccount op dropbox.com.
 2. Klik op je teamnaam linksonder op de pagina.
 3. Klik op de knop bij je teamnaam: Groepen en leden of # leden.
 4. Klik op Groep maken.
 5. Voer een naam in voor je groep.
  • Opmerking: Dit is de naam die alle teamleden zien en gebruiken om de groep uit te nodigen voor nieuwe gedeelde mappen. Als beheerder van deze groep kun je de naam van de groep op elk gewenst moment wijzigen.
 6. Klik op Groep maken.

Als je de knop Nieuwe groep niet ziet, heeft je teambeheerder van Dropbox Business wellicht de mogelijkheid om groepen te maken voor je team ingeperkt.

Leden toevoegen aan een groep

Als je beheerder bent van een groep, kun je op elk gewenst moment leden toevoegen of leden verwijderen.

 • Bij het toevoegen van een teamlid aan een groep worden er automatisch uitnodigingen gemaakt voor elke afzonderlijke map die beschikbaar is voor die groep.
 • Teamleden kunnen alle groepen weergeven die voor hun team zijn gemaakt en vragen om lid te worden van een groep, tenzij deze mogelijkheid is uitgeschakeld door een beheerder.
 • Teamleden kunnen alleen andere groepsleden weergeven voor de groepen waarvan ze al lid zijn.
 • Alleen beheerders kunnen leden toevoegen aan een door het bedrijf beheerde groep en teamleden kunnen niet vragen lid te worden van een door het bedrijf beheerde groep.
 1. Meld je aan met je zakelijke account op dropbox.com.
 2. Klik op je teamnaam linksonder op de pagina.
 3. Klik op Groepen en leden.
 4. Selecteer de naam van de groep waaraan je leden wilt toevoegen.
 5. Klik op Leden toevoegen.
 6. Voer de naam in van degene die je wilt uitnodigen en klik op Leden toevoegen.

Leden verwijderen uit een groep

Als je beheerder bent van een groep, kun je op elk gewenst moment leden toevoegen.

Opmerking: alleen beheerders kunnen leden verwijderen uit een door het bedrijf beheerde groep.

 1. Meld je aan met je zakelijke account op dropbox.com.
 2. Klik op je teamnaam linksonder op de pagina.
 3. Klik op Groepen en leden.
 4. Selecteer de naam van de groep waaraan je leden wilt toevoegen.
 5. Klik op ... (het pictogram met drie puntjes) naast de naam van het lid en kies Gebruiker verwijderen.

Wanneer je een lid verwijdert uit een groep, wordt deze persoon verwijderd uit alle gedeelde mappen en teammappen die toegankelijk zijn voor de groep.

De naam van een groep wijzigen

Bij door gebruikers beheerde groepen kunnen groepsbeheerders de naam van de groep op elk gewenst moment wijzigen.

Bij door het bedrijf beheerde groepen kunnen alleen beheerders de naam van de groep wijzigen.

 1. Meld je aan met je zakelijke account op dropbox.com.
 2. Klik op je teamnaam linksonder op de pagina.
 3. Klik op Groepen en leden.
 4. Klik op de groep die je wilt bewerken.
 5. Klik op Naam van groep wijzigen.
 6. Voer de naam van de groep in en klik op Wijzigingen opslaan.

Beheer van een door gebruikers beheerde groep overdragen of een beheerder toevoegen

Opmerking: je kunt het beheer niet overdragen of geen beheerder toevoegen aan een door het bedrijf beheerde groep.

Als je anderen wilt toestaan een groep te beheren waarvan jij beheerder bent, kun je hen toevoegen als beheerder terwijl je zelf ook die status houdt.

 1. Meld je aan met je zakelijke account op dropbox.com.
 2. Klik op je teamnaam linksonder op de pagina.
 3. Klik op Groepen en leden.
 4. Selecteer de groep waaraan je een beheerder wilt toevoegen.
 5. Klik op ... (het pictogram met drie puntjes) rechts van de gebruiker die je wilt toevoegen als beheerder.
 6. Klik op Beheerder maken.

Als je het beheer overdraagt, voeg je eerst een beheerder toe door bovenstaande stappen te volgen en verwijder je vervolgens je eigen beheerdersmachtigingen of jezelf uit de groep.

 1. Meld je aan met je zakelijke account op dropbox.com.
 2. Klik op je teamnaam linksonder op de pagina.
 3. Klik op Groepen en leden.
 4. Selecteer een groep.
 5. Klik op ... (het pictogram met drie puntjes) rechts van de gebruiker die je wilt toevoegen als beheerder.
  • Selecteer Beheerdersmachtigingen verwijderen om je status als beheerder in te trekken en in de groep te blijven.
  • Selecteer Gebruiker verwijderen om jezelf te verwijderen uit de groep.

Een groep verwijderen

Hoe je een groep verwijdert, hangt af van het type groep dat je wilt verwijderen.

 • Door gebruikers beheerde groep: kan door beheerders en groepsbeheerders worden verwijderd.
 • Door het bedrijf beheerde groep: kan alleen door beheerders worden verwijderd.

Nadat je een groep hebt verwijderd, kun je dat niet meer ongedaan maken. Als je per ongeluk een groep hebt verwijderd, moet je de groep weer helemaal opnieuw maken.

 1. Meld je aan met je zakelijke account op dropbox.com.
 2. Klik op je teamnaam linksonder op de pagina.
 3. Klik op Groepen en leden.
 4. Selecteer de groep die je wilt verwijderen.
 5. Klik op Groep verwijderen.
 6. Klik op Verwijderen.

Hiermee wordt de groep definitief verwijderd, maar dat betekent niet dat er bestanden of mappen worden verwijderd die voor de groep toegankelijk waren.

Een door een gebruiker beheerde groep verlaten

Leden van een door gebruikers beheerde groep kunnen die groep op elk gewenst moment verlaten.

Opmerking: alleen beheerders kunnen leden verwijderen uit een door het bedrijf beheerde groep.

 1. Meld je aan met je zakelijke account op dropbox.com.
 2. Klik op je teamnaam linksonder op de pagina.
 3. Klik op Groepen en leden.
 4. Selecteer de groep die je wilt verlaten.
 5. Klik op Groep verlaten.

Delen met groepen

Je kunt een map delen met elke groep, ook met groepen waarvan je geen lid bent. Je hoeft alleen maar een map te delen en in het veld 'Leden voor deze map uitnodigen' de naam in te voeren van de groep waarmee je de map wilt delen.

Je kunt machtigingen voor lezen of bewerken instellen, en zodra je op Map delen klikt, worden alle leden van de groep uitgenodigd voor de map.

Teamleden kunnen groepen maken en zo verschillende gebruikers tegelijk toegang verlenen tot bestanden en mappen. In dit artikel vind je informatie over het beheren van bestandstoegangsmachtigingen voor groepen.

Kan ik verschillende machtigingen hebben binnen dezelfde groep?

Ja. Beheerders van groepen en mappen kunnen machtigingen voor een groep of map standaard instellen op alleen-lezen, en bewerkingsmachtigingen verlenen aan individuele gebruikers. Gebruikers met bewerkingsmachtigingen kunnen de inhoud van een map bewerken, terwijl de andere gebruikers dat niet kunnen.

Hebben groepsmachtigingen voorrang op individuele machtigingen?

Gebruikers kunnen wel meer machtigingen maar niet minder machtigingen krijgen. Als de machtigingen van een groep en een persoon verschillen, krijgt de gebruiker altijd de machtigingen die het hoogste niveau van toegang tot bestanden en mappen verlenen.

Wat gebeurt er met machtigingen als een gebruiker meerdere keren voorkomt in een groep?

Als gebruikers meerdere keren worden vermeld in een gedeelde map doordat ze lid zijn van meerdere groepen, krijgen die gebruikers de machtigingen met de meeste functionaliteit. Als de groep bijvoorbeeld machtigingen om te bewerken heeft, maar een individueel voor die map uitgenodigde gebruiker alleen-lezen machtigingen heeft, beschikt dat groepslid ook over de extra machtigingen om te bewerken die zijn toegekend aan de groep.

Als je de toegang van een groepslid wilt beperken, verwijder je dit lid eerst uit de groep en nodig je hem of haar opnieuw uit als een individueel lid van de gedeelde map met de machtiging 'kan weergeven'. Of je nodigt alle leden individueel uit om voor elk lid specifieke machtigingen voor weergeven of bewerken in te stellen.

We vinden het jammer dat te horen. Laat ons weten hoe we het volgende kunnen verbeteren:

Bedankt voor je feedback. Laat ons weten hoe dit artikel je heeft geholpen:

Bedankt voor je feedback.

Antwoorden in community

  Andere manieren om hulp te krijgen

  Community

  Support via Twitter

  Interactieve Help

  Andere manieren om hulp te krijgen

  Community

  Support via Twitter

  Interactieve Help

  Andere manieren om hulp te krijgen

  Community

  Support via Twitter

  Contact opnemen met Support